Vapaa Kielivalinta  
  Palaute | Jäseneksi | Vetoomus |  
 

Yhdistys

Vapaa Kielivalinta ry on yhden asian yhdistyksenä toimiva kansalaistoiminnan kanava, joka pyrkii edistämään suomalaisten monipuolista kielten osaamista ja valinnan vapautta, sekä herättämään aihepiiriä koskevaa reipasta, avointa ja moniarvoista keskustelua.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomenkielisissä oppilaitoksissa opiskeltavien kielten vapaata valintaa, ruotsin kielen saamista valinnaiseksi, toimia epätarkoituksenmukaisten kielitaitovaatimusten poistamiseksi julkisissa tehtävissä ja viroissa sekä edistää niiden kansalaisten yhteistoimintaa, joita tämä asia koskee.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa kyseisiä oikeuksia koskevaa kehitystä, tekee aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys korostaa, että se suhtautuu kaikkiin kieliin ja kielten opiskeluun myönteisesti, että ruotsin kielen tarjonta kaikissa Suomen kouluissa on säilytettävä, ja että äidinkielenään ruotsia puhuvien palvelut ja oikeudet on turvattava kaksikielisillä alueilla.

Yhdistys on perustettu helmikuussa 2007.


Vapaa Kielivalinta ry:n hallitus 2016


Ilmari Rostila (pj.)

Heikki Orsila

Anne Soinila

Johan Stenroth

Elina Juvani

Juuso Ville GustafssonAsiakirjat

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Vapaa Kielivalinta ry
Rek.nro 196.430
Rekisterinpitän edustaja:
Ilmari Rostila, puheenjohtaja.

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Ilmari Rostila
Vihilahdenkatu 18 b 13, 33900 Tampere
Puh. 040 522 9301
S-posti: ilmari.rostila (ät) vapaakielivalinta.fi

3. Rekisterin nimi

Vapaa Kielivalinta ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoituksena on Vapaa Kielivalinta ry:n ja sen jäsenten välinen yhteydenpito sekä yhdistyksen palvelujen ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityinä ovat Vapaa Kielivalinta ry:n jäsenet. Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

1) Henkilötiedot:
– Nimi
– Lähiosoite
– Postinumero ja -toimipaikka
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite

2) Muut jäsenen jäsenhakemuksessa itse luovuttamat tiedot.

3) Jäsenmaksujen maksamisen ajankohdat.

6. Säännönnmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat jäsenten jäsenhakemuksessa yhdistykselle itsestään antamat tiedot sekä jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvät tilitapahtumat.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja käytetään yhdistyksen sääntöjen mukaisessa toiminnassa.
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle ja yhdistyksen sisälläkin vain yhdistyksen toiminnan kannalta niitä olennaisesti tarvitseville henkilöille.
Vapaa Kielivalinta ry luovuttaa tietoja vain voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.
Vapaa Kielivalinta ry varaa kuitenkin oikeuden luovuttaa jäsentä koskevia tietoja viranomaisille, mikäli jäsen on toiminut hyvien tapojen tai lain vastaisesti siten, että toiminta on haitallista yhdistyksen kannalta.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman henkilön kirjallista suostumusta.
Tietoja voidaan julkistaa vain jäsenen suostumuksella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus on rajattu yhdistyksen puheenjohtajalle sekä rekisterin ylläpitäjälle.
Rekisteri on tallennettu sellaisen tietokoneen massamuistiin, johon pääsy on rajoitettu salasanalla rekisterin ylläpitäjälle. Rekisterin varmuuskopiota säilytetään lukitussa tilassa.
Sähköpostilista sisältää niiden jäsenten sähköpostiosoitteet, jotka eivät ole kieltäneet postituslistalle liittämistä jäsenhakemuksessa. Lista on suojattu salasanalla ja vain yhdistyksen webmasterillla on käyttöoikeus listaan.
Puheenjohtajalla, rekisterin ylläpitäjällä sekä sähköpostilistan ylläpitäjällä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin jäsentietoihin.

9. Muut oikeudet ja velvollisuudet

Rekisteröitynyt vastaa hänen Vapaa Kielivalinta ry:lle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Jäsenellä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot sekä muuttaa itseään koskevia tietoja rekisteristä.
Yhdistyksellä on oikeus muuttaa rekisteröitymisen sääntöjä.
Jäsenen erotessa tiedot rekisteristä poistetaan heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista.

 
     
   
Etusivu