Vapaa Kielivalinta  
  Palaute | Jäseneksi | Vetoomus |  
 

Eesti keeles

Soome on mitmekultuuriline ja mitmekeelne ühsikond. Seetõttu on Soome tööelus vaja mitme keele oskajaid. Vajaliku keeleoskuse omandamiseks tuleb keele õpimine alustada põhikoolis. Soomlaste valikuvabadus keelte osas on oluliselt ahendatud, kuna Soomes on kõigile kohustuslik rootsi keelt õppida.

Vaba keelevaliku ühingu eesmärk on edendada

  • keelte valimise vabadust koolides
  • ebavajalikude keeleoskusnõuete vähendamist
  • üleriigilist diskussiooni nende asjade üle.

Tarbetute keeleoskusnõuete vähendamine teatutes ametites aitaks ka immigrantidel töökohti leida.

Vaba keelevaliku ühing jälgib diskussiooni ja arengut teema ümber ning annab välja avaldusi. Aastal 2011 organiseeris ühing meeleavalduse. Aastal 2012 finantseeris ühing koos ühe aktiivse kodanikuga reklaamikampaania Tampere linna bussides. Ühingu tööd on võimalik rahaliselt toetada.

Vaba keelevaliku ühing alustas töö aastal 2007.

Liikmeks saab ühineda selle ankeedi täitmisega.

 
     
   
Etusivu