Vapaa Kielivalinta  
  Palaute | Jäseneksi | Vetoomus |  
 

Yhdistys

Vapaa Kielivalinta ry on yhden asian yhdistyksenä toimiva kansalaistoiminnan kanava, joka pyrkii edistämään suomalaisten monipuolista kielten osaamista ja valinnan vapautta, sekä herättämään aihepiiriä koskevaa reipasta, avointa ja moniarvoista keskustelua.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomenkielisissä oppilaitoksissa opiskeltavien kielten vapaata valintaa, ruotsin kielen saamista valinnaiseksi, toimia epätarkoituksenmukaisten kielitaitovaatimusten poistamiseksi julkisissa tehtävissä ja viroissa sekä edistää niiden kansalaisten yhteistoimintaa, joita tämä asia koskee.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa kyseisiä oikeuksia koskevaa kehitystä, tekee aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys korostaa, että se suhtautuu kaikkiin kieliin ja kielten opiskeluun myönteisesti, että ruotsin kielen tarjonta kaikissa Suomen kouluissa on säilytettävä, ja että äidinkielenään ruotsia puhuvien palvelut ja oikeudet on turvattava kaksikielisillä alueilla.

Yhdistys on perustettu helmikuussa 2007.


Vapaa Kielivalinta ry:n hallitus 2016


Ilmari Rostila (pj.)

Heikki Orsila

Anne Soinila

Johan Stenroth

Elina Juvani

Juuso Ville GustafssonAsiakirjat

L´ association Le libre choix de la langue

La Finlande est une société multiculturelle et multilingue. Une variété de langages sont nécessaires dans la vie professionnelle finlandaise. Pour permettre aux étudiants d'acquérir les compétences linguistiques nécessaires à la vie active ils ont besoin de les avoir étudiés à l'école primaire. La liberté de choix pour les Finlandais est réduite parce qu'ils sont obligés par example d'étudier la langue suédoise.

L´ association Le libre choix de la langue a pour objectif de promouvoir:

-- La liberté de choix des langues dans les écoles

-- Réduction des exigences linguistiques inutiles dans la fonction publique

-- Des actions nationales pour ces questions.

La réduction des exigences linguistiques inutiles de certaines tâches et des responsabilités permettra d'améliorer le statut et la stimulation des immigrants.

L´ association est active sur ces questions, suit le développement général dans le domaine et donne suite aux déclarations. L´ association est également habilitée à recevoir des dons afin de financer ses activités.

L´ association Le libre choix de la langue a été fondée en 2007.

Pour devenir membre, vous pouvez adhérer en remplissant le formulaire.

 
     
   
Etusivu