Vapaa Kielivalinta  
  Palaute | Jäseneksi | Vetoomus |  
 

Tiedote 07.11.2012

Vapaa Kielivalinta ry haluaa oikaista bussikampanjan reaktioita

Vapaan Kielivalinta ry:n bussikampanja on saanut runsaasti huomiota julkisuudessa. Pääosin kiinnostus kampanjaan on ollut myönteistä. Kansanedustaja ja Suomenruotsalaiset kansankäräjät yhdistyksen puheenjohtaja Christina Gestrin esitti Obs. debatt -ohjelmassa 1.11., että kampanjan tarkoitus on luoda kielteisiä asenteita ruotsia kohtaan. Tämä käsitys on väärä. Kampanjan tarkoitus on esittää selkeästi parempi vaihtoehto nykyiselle kielten opiskelulle.

- Tämä on väärinymmärrys, selventää yhdistyksen puheenjohtaja Ilmari Rostila. Kampanja ei suuntaudu ruotsinkieltä vastaan, vaan ruotsin pakollisuutta vastaan ja vapaaehtoisen valinnan puolesta. Moni opiskelisi valinnaista ruotsia, ja tähän kampanja ei yritä puuttua.

Yhdistys esittää, että pakollisen kouluruotsin tilalle pitäisi voida valita lisätunteja toisesta oppiaineesta tai valita kokonaan uusi oppiaine. Vapaaehtoinen ruotsi tulisi nähdä mahdollisuutena suomalaisille parantaa yläasteen ja lukion opetusta.

- Valinnainen ruotsi mahdollistaisi taito- ja tietoaineiden kehittämistä yläasteella ja lukiossa, toteaa kampanjan tiedottaja Heikki Orsila. Tästä näkökulmasta pakollinen ruotsi on hyvinvointitappio Suomelle.

LISÄTIETOA:

Ilmari Rostila
Vapaa Kielivalinta ry:n puheenjohtaja
+358405229301

Heikki Orsila
Vapaa Kielivalinta ry:n tiedottaja
+358407325989

TOIMITUKSILLE TIEDOKSI:

Obs. debatt 1.11.2012 on nähtävillä osoitteessa:

     http://areena.yle.fi/tv/1688681

Bussikampanja jatkuu Tampereella 11.11. Kampanjan mainos on saatavilla osoitteessa:

     http://www.vapaakielivalinta.fi/bussikampanja/mainos-painoversio-v2.pdf

Lisätietoja kampanjasta on saatavilla sähköpostilla osoitteesta info@vapaakielivalinta.fi sekä yhdistyksen sivuilta:

     http://vapaakielivalinta.fi/

Vapaa Kielivalinta ry pyrkii edistämään suomalaisten monipuolista kielten osaamista ja valinnan vapautta, sekä herättämään aihepiiriä koskevaa avointa ja moniarvoista keskustelua.
 
     
   
Etusivu