Vapaa Kielivalinta  
  Palaute | Jäseneksi | Vetoomus |  
 
Julkaistu 22.11.2009
Tuntijakotyöryhmään vaikuttaminen

Suomen peruskoulun linjoja 2020 luvulle asti piirtää parlamentaarinen tuntijakotyöryhmä. Tarkastelussa ovat oppimäärät ja oppiaineiden suhteet, sekä osaamisen sisällöt, kuten kasvavan ihmisen tarvitsemat moninaiset taidot. Ryhmä valmistelee ehdotukset perusopetuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja perusopetuksen tuntijaoksi hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Ryhmän työskentely päättynee toukokuussa ja valtioneuvoston on määrä päättää tuntijaosta alkuvuodesta 2011.

Sinulla on kaksi mahdollisuutta osallistua:

I Ota suoraan yhteyttä tuntijajotyöryhmän jäseniin ja kerro heille ajatuksesi kielitaidon tarpeista ja tähän liittyen ruotsin saamisesta vapaaehtoiseksi kouluaineeksi.

II Osallistu Vapaa kielivalinta ry:n kannanoton valmisteluun. Vapaa kielivalinta ry valmistelee tuntijakotyöryhmälle osoitettavaa kannanottoa kieltenopetuksesta. Kerro omat näkemyksesi asiasta yhdistyksen puheenjohtajalle Ilmari Rostilalle 15.12. mennessä sähköpostilla osoitteeseen ilmari.rostila@vapaakielivalinta.fi

Työryhmän puheenjohtaja on pääjohtaja Timo Lankinen Opetushallituksesta ja työryhmän muut jäsenet ovat johtaja Jorma Kauppinen Opetushallituksesta, erityisasiantuntija Juha Karvonen Suomen Kuntaliitosta, erityisasiantuntija Riitta Sarras Opetusalan ammattijärjestö OAJ:stä, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Jari-Pekka Jyrkänne Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:sta, asiantuntija Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitosta, neuvottelupäällikkö Vuokko Piekkala Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta, rehtori Päivi Laukkanen Suomen Rehtorit ry - Finlands Rektorer rf, kansanedustaja Tuomo Hänninen Suomen Keskustasta, kansanedustaja Raija Vahasalo Kansallisesta Kokoomuksesta, rehtori Risto Rönnberg Vihreästä liitosta, kansanedustaja Mikaela Nylander Ruotsalaisesta kansanpuolueesta, kansanedustaja Tommy Tabermann Suomen Sosialidemokraattisesta puolueesta, toiminnanjohtaja Pirjo Somerkivi Suomen Vanhempainliitosta, ekonomi Christel von Frenckell-Ramberg Hem och Skola rf ja rehtori Jukka Tanska Yksityiskoulujen liitosta.

Opetusministeriössä asiasta tietävät erityisavustaja Laura Rissanen, puh. 041 540 4505 ja suunnittelujohtaja Petri Pohjonen, Opetushallitus, puh. 040 348 7139.
 
     
   
Etusivu