Vapaa Kielivalinta  
  Palaute | Jäseneksi | Vetoomus |  
 
Julkaistu 19.9.2010

ÄÄNESTÄ KIELIVAPAUSPAKOLLINEN RUOTSI HISTORIAAN!

EDUSKUNTAVAALIT 2011

Vapaa kielivalinta ry:n avoin jäsenkirje, syyskuu 2010

Eduskuntavaalit lähestyvät. Suomalaisilla on jälleen tilaisuus vaikuttaa kielivapauden edistämiseen ja pakollisen ruotsin poistamiseen.

Suomen perustuslaissa todetaan kansalaisten oikeudesta omaan kieleen ja kulttuuriin: ”Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.”

Suomenkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista huolehditaan parhaiten poistamalla ruotsin pakollisuus kaikilla kouluasteilla peruskoulusta yliopistoon ja poistamalla suomalaisten oikeuksia rajoittavat ruotsin osaamisen vaatimukset (ns. virkamiesruotsin tarve tulisi todeta erikseen tehtäväkohtaisesti). Kysymys on kansalaisten käytännöllisistä kielitaidon tarpeista ja eduista. Kuten Elinkeinoelämän keskusliitto on todennut:
“Kielten opiskelun monipuolistuminen ja riittävän kielivarannon varmistaminen edellyttävät rakenteellisia muutoksia sekä perusopetuksen että lukion kielikoulutukseen. Opetuksen järjestäjien tulee mahdollistaa nykyistä laajempi kielitarjonta oppilaiden ja vanhempien valittavaksi. Valinnanmahdollisuuksia tulee laajentaa myös luopumalla toisen kotimaisen kielen pakollisuudesta.” (Elinkeinoelämän keskusliitto 2010: Työelämässä tarvitaan yhä useampia kieliä.)

On järjetöntä väittää, että perustuslaki vaatisi ruotsin pakollisuutta. Perustuslaki koskee kansalaisten oikeuksia – ei siis velvollisuuksia! Ruotsin opiskelun ja osaamisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen.

Uuteen eduskuntaan tulee saada edustajia, jotka toimivat aktiivisesti kielivapauden puolesta. Teemme nettisivuillemme (www.vapaakielivalinta.fi) listan ehdokkaista, jotka tekevät sitoutuneesti työtä ruotsin saamiseksi vapaaehtoiseksi. Lista on vaalipiirikohtainen. Tee sinä puolestasi tunnetuksi näitä ehdokkaita, tue heitä ja osallistu vaalityöhön mahdollisuuksiesi mukaan. Kerro meille sähköpostilla ehdokkaista, jotka ovat sitoutuneet asiaamme (ks. ohjeet nettisivuiltamme)!

”VAPAA KIELIVALINTAPAKOLLINEN RUOTSI HISTORIAAN ” –TOIMINTAPÄIVÄ keväällä Helsingissä. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tapahtuman järjestelyihin, ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan (ilmari.rostila@vapaakielivalinta.fi) tai sihteeriin Jari Helispuroon (jari.helispuro@saunalahti.fi).

Levitä ÄÄNESTÄ KIELIVAPAUS -sanomaa – vaikkapa levittämällä tätä avointa jäsenkirjettä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Ystävällisin kielivapausterveisin,
Ilmari Rostila
puheenjohtaja, Vapaa kielivalinta ry
professori
 
     
   
Etusivu