Vapaa Kielivalinta  
  Palaute | Jäseneksi | Vetoomus |  
 
Julkaistu 23.6.2008
Yhteenveto yhdistyksen Helsingin kokouksesta 17.6.

Kansa on gallupeissa toistuvasti osoittanut tukensa yhdistyksen ajamalle asialle, joten suurimmaksi ongelmaksi tunnistettiin poliitikkojen haluttomuus kuunnella kansaa pakolliseen ruotsin opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Yhdistyksen konkreettiseksi tavoitteeksi siis todettiin vaikuttaminen poliitikkoihin, joille pitäisi kyetä tarjoamaan lisää syitä toimia kansan tahdon mukaisesti. Tähän liittyen toivottiin myös keinoja saada kielipoliittisen nykytilanteen ilmeiset epäoikeudenmukaisuudet näkyvämmin median käsittelyyn. Yhdistyksen konkreettisen toiminnan suhteen ehdotettiin seuraavanlaisia periaatteita ja hankkeita:

• Olemme asioiden puolesta emmekä vastaan – kannatamme OIKEUTTA ruotsin opiskeluun.

• Kansalaistiedotuksen keskeisin (vaikkei ainoa) kohderyhmä ovat nuoret, koska heillä on eniten motivaatiota toimia aktiivisesti vapaan kielivalinnan puolesta.

• Nettisivut ovat yhdistyksen keskeisin tiedotusväylä, joten niiden kehittämistä on jatkettava. Jäsenet voivat jatkuvasti lähettää sisältöä puheenjohtajalle. Samoin sivuille on avattava mahdollisimman pian keskustelufoorumi. Edelleen sivuille voitaisiin teettää juliste. Nettisivuja tullaan mainostamaan mediassa jopa maksullisesti.

• Voitaisiin kuvata video julkaistavaksi esimerkiksi Youtube:sa tai Otaniemen omalla tv-kanavalla.

• Perustetaan yhdistykselle nuorisojaosto pohtimaan erityisesti keinoja tavoittaa nuoret.

Kokouksessa oli 13 osallistujaa ja sen kuluessa käytettiin 54 pyydettyä puheenvuoroa.
 
     
   
Etusivu