Vapaa Kielivalinta  
  Palaute | Jäseneksi | Vetoomus |  
 
Julkaistu 18.6.2009
Vuosikokous ja yhdistyksen hallitus 2009

Vapaa Kielivalinta ry:n vuosikokous Lahdessa.

Yhdistys piti vuosikokouksensa sunnuntaina 19.4. Lahdessa kongressikeskus Fellmannissa. Yhdistys haluaa haastaa päättäjät keskusteluun varsinkin ruotsin virallisen aseman korostamisesta koululaitoksessamme.

Puheenjohtaja professori Ilmari Rostila totesi linjapuheessaan, ettei ole oikein,että suomalaisilla ei ole oikeutta valita mitä vieraita kieliä he katsovat tarpeellisiksi opiskella. Ei myöskään ole oikein, että kansalaisille ylhäältäpäin sanotaan, mitä heidän identiteettiinsä ja yleissivistykseen kuuluu. Ruotsin kielen pakollisuuteen sidottu järjestelmä rajoittaa toisaalta yksilöiden mahdollisuuksia

opiskella, sekä oppilaitosten mahdollisuuksia järjestää monipuolista kieltenopetusta. Rostila totesi myös, että kansallisen kielitaitovarannon kaventumisesta on syytä olla huolissaan: missään muualla Euroopassa ei käydä keskustelua, jossa nuoria syyllistetään siitä, etteivät he valitse vielä kolmatta vierasta kieltä opintiellään. Muissa maissa kahden kielen opiskelua pidetään sekä kansallisesti riittävänä että keskivertokansalaisen kannalta maksimimääränä.

Toimintasuunnitelmassaan yhdistys otti tavoitteekseen jäsenmäärän kasvattamisen, yhdistyksen toiminnan tunnetuksi tekemisen, kansalaiskeskustelun voimistamisen eri tavoin ja tätä kautta vaikuttamisen kielipolitiikkaan seuraavissa eduskuntavaaleissa. Hallituksen toimintaa ja sisäistä työnjakoa pyritään kehittämään. Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa todetaan päätavoitteeksi kieliosaamisen lisääminen ja monipuolistaminen Suomessa. Järjestelmän pitää vastata lupausta mainostamastaan kaksikielisyyden rikkaudesta: pitää olla oikeus - ei velvollisuutta - ruotsin kieleen.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Ilmari Rostila. Hallitusta laajennettiin:

vanhoina jäseninä jatkavat kielenkääntäjä Riitta Mustonen Imatralta, kirjailija Jari

Helispuro Turusta sekä dipl.ins. Risto Pirhonen Valkeakoskelta. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin tutkija Sampo Terho Helsingistä, opiskelija Johan Stenrot Helsingistä ja Vaasan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Marjatta Vehkaoja. Vapaa Kielivalinta ry. perustettiin v. 2007 ja jäseniä on tällä hetkellä n. 100.
 
     
   
Etusivu