Vapaa Kielivalinta  
  Palaute | Jäseneksi | Vetoomus |  
 

Tiedote 27.9.2016

Ruotsi valinnaiseksi -kansalaisaloite tarvitsee 30 tuhatta allekirjoitusta

Vapaa Kielivalinta ry:n kansalaisaloite vapaaehtoisen ruotsin puolesta on kerännyt yli 20 tuhatta kannatusta. Aloite tarvitsee vielä 30 tuhatta allekirjoitusta mennäkseen eduskunnan käsittelyyn. Aloitteen keräysaika umpeutuu 4.10. Aloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1939

Aloitteen takana oleva perusajatus on siinä, että koulussa opiskellaan kieliä ja muita oppiaineita elämän käytännöllisiä tarpeita varten. Ruotsin kieli ei ole kaikille tarpeeksi hyödyllinen oppiaine, jotta sen opetusta voitaisiin perustella syrjäyttämään aikaa pois muista oppiaineista. Tällä hetkellä ruotsi on pakollinen oppiaine, eli siihen käytetty opiskeluaika on pois kaikilta muilta kieliltä ja oppiaineilta. Aloitteen pyrkimyksenä on luoda lukujärjestyksiin tilaa muille kielille kuin ruotsi, jotta oppilaat kokisivat kieltenopiskelun kiinnostavampana tai tarpeellisempana omaa tulevaisuuttaan ajatellen.

Eduskunta käsittelee syksyllä kokeilua, jossa ruotsin tilalle voisi valita toisen opiskeltavan kielen. Vapaa kielivalinta ry vetoaa eduskuntaan, että kokeilua ei saa vesittää alueellisella, kielellisellä tai opiskelijamäärällisellä suppeudella. Kokeiluja pitäisi tehdä ympäri Suomea, monella eri kielellä, ja mukana pitäisi olla vähintään tuhansia oppilaita, jotta kokeilusta saadaan kattavat tulokset.

- Kielten opetuksessa ei pidä jäädä menneisyyteen vaan katsoa tulevaisuuteen. Osa opiskelijoista voisi käyttää aikansa muihin oppiaineisiin kuin ruotsiin. Tämä avaisi uusia kykyjä ja menestystä Suomen tulevaisuudelle, toteaa Vapaa Kielivalinta ry:n varapuheenjohtaja Heikki Orsila.

Åbo akademin tutkimuksen perusteella 74 prosenttia suomenkielisistä kannattaa vapaaehtoista ruotsia.

Vapaa Kielivalinta ry pyrkii edistämään suomalaisten monipuolista kielten osaamista ja valinnan vapautta, sekä herättämään aihepiiriä koskevaa avointa ja moniarvoista keskustelua.

Lisätietoja:

Heikki Orsila
Vapaa kielivalinta ry:n varapuheenjohtaja
+358407325989

Ilmari Rostila
Vapaa kielivalinta ry:n puheenjohtaja
+358405229301
 
     
   
Etusivu