Vapaa Kielivalinta  
  Palaute | Jäseneksi | Vetoomus |  
 

Tiedote 3.4.2016

Ruotsi valinnaiseksi -kansalaisaloitteen kannattajien kerääminen alkaa 4.4.

Aloitteessa “Monikielinen Suomi – ruotsi valinnaiseksi” vaaditaan pakollisen ruotsin kielen opiskelun muuttamista valinnaiseksi kaikilla kouluasteilla: peruskoulussa, ammattikoulussa, lukiossa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Ruotsinkielisillä valinnan vapaus koskisi suomea.

Aloite kannustaa kieliasioiden kokonaisuutta koskevaan pohdintaan,sillä kielipolitiikan taustalla on vaihtoehtoisia yhteiskunnallisia arvoja. Nyt kielipolitiikkaa hallitsee liiaksi ajatus kansalliskielten asemasta, eikä kansalaisten tarpeita ole otettu huomioon.

Aloite on allekirjoitettavissa oikeusministeriön kansalaisaloite.fi sivulla:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1939

Eduskunnassa käsiteltiin viime keväänä samansisältöinen aloite. Uuden aloitteen tekemiseen ryhdyttiin, koska:

1. pyrimme kielipolitiikan perusteita koskevaan dialogiin eduskunnan ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Edellisen aloitteen käsittely eduskunnassa perustui osin puutteelliseen sivistysvaliokunnan mietintöön. Tarkastelemme mietinnön puutteita aloitteemme perusteluissa,

2. haluamme tukea ja vauhdittaa hallitusohjelmassa mainittujen alueellisten kielikokeilujen toimeenpanoa,

3. haluamme varmistaa, että myös 2015 valittu eduskunta käsittelee kielipolitiikan kokonaisuutta. Kielipoliittisen keskustelun jatkuminen korkealla tasolla auttaa valmistelemaan muutosta ja tunnistamaan nykytilan epätearkoituksenmukaiset piirteet.

Lisätietoja antavat:

Heikki Orsila
aloitteen vireillepanija
vpj, Vapaa kielivalinta ry
tekn. toht.
040 732 5989

Ilmari Rostila
aloitteen edustaja
pj, Vapaa kielivalinta ry
YTT, professori (emeritus)
040 522 9301
 
     
   
Etusivu