Vapaa Kielivalinta  
  Palaute | Jäseneksi | Vetoomus |  
 

Tiedote 24.10.2013

Kaksikielisyydestä kohti monikielisyyttä

Vapaa Kielivalinta ry esittää, että julkisyhteisöjen kielitaitovaatimuksia parannetaan vastaamaan käytännön tarpeita. Kaksikielisyys nykypäivän vaatimuksilla tarkoittaisi suomea ja englantia, mutta laki asettaa epäolennaisia ruotsin kieltä koskevia vaatimuksia. Kielitaitolaki [1] säätää, että valtion henkilöstöltä, jolta edellytetään korkeakoulututkintoa, vaaditaan myös vähintään ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä, vaikka tehtävän suorittaminen ei vaatisi ruotsin osaamista. Laki kielitaitovaatimuksista pitäisi muuttaa siten, että virkamieheltä vaaditaan vain tehtävän kannalta olennaista kielitaitoa.

Suomesta puuttuu maailman valtakielten osaajia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Elinkeinoelämän Keskusliitto haluaa suomalaisilta parempaa kielitaitoa. Olennaista on se, että vieraan kielen taidon pitää olla hyvä, jotta siitä olisi ammatillista hyötyä [2]. Pakollinen ruotsi tuottaa huonoja oppimistuloksia eikä ruotsin taitoa tarvita juuri muualla kuin Ruotsissa.

Tampereen yliopiston professori Jukka Havu kertoi yhdestä julkisella sektorilla esiintyvästä tapauksesta, jossa ongelma näkyy. Opetusministeriöstä ei löytynyt yhtään henkilöä, joka osaisi kertoa ranskaksi suomalaisesta koulujärjestelmästä [3].

- Jokainen pakollinen oppiaine koulussa on pois muiden oppiaineiden tunneista. Tuntijako on nollasummapeliä, ja siksi ruotsin vapaaehtoisuus avaisi tuntijakoon mahdollisuuden kehittää opetusta. Suomen kielikoulutuspolitiikassa pitäisi siirtyä kaksikielisyydestä kohti monikielisyyttä. Kielten opiskelun pitäisi perustua tarpeeseen ja kiinnostukseen eikä dogmaattiseen kielipolitiikkaan, toteaa Vapaa Kielivalinta ry:n varapuheenjohtaja Heikki Orsila.

Vapaa Kielivalinta ry, Suomalaisuuden Liitto, Perussuomalaiset Nuoret ja Kokoomusnuoret keräsivät 60 tuhatta nimeä kansalaisaloitteeseen vapaaehtoisen ruotsin puolesta. Vapaa Kielivalinta ry vie aloitteen eduskuntaan tulevan talven aikana. Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa suomalaista koulujärjestelmää sekä edistää monipuolista kielten osaamista.

LISÄTIETOA:

Heikki Orsila
Vapaa Kielivalinta ry:n varapuheenjohtaja
+358407325989

Ilmari Rostila
Vapaa Kielivalinta ry:n puheenjohtaja
+358405229301

VIITTEET:

[1] Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003):
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030424#Pid1907003

[2] EK nuorille: Pelkällä englannilla ei enää pärjää
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2013/10/1821516/ek-nuorille-pelkalla-englannilla-ei-enaa-parjaa

[3] Vain englantia ja huonoa ruotsia
http://aikalainen.uta.fi/2013/03/22/vain-englantia-ja-huonoa-ruotsia/
 
     
   
Etusivu