Vapaa Kielivalinta  
  Palaute | Jäseneksi | Vetoomus |  
 

Tiedote 14.8.2013

Vapaaehtoinen ruotsi yhdistää sekä nuoria että vanhoja

Vapaa Kielivalinta ry:n kansalaisaloite vapaaehtoisen ruotsin puolesta on kerännyt yli 50 tuhatta kannatusta. Aloitteen taustalla on suomalaisten vahva kannatus vapaaehtoiselle ruotsille.

Suomalaisuuden Liitto on tutkinut eri ikäryhmien kannatusta vapaaehtoiselle ruotsille yli kymmenen vuoden ajan. Eri ikäryhmiltä kysyttiin: “Pitäisikö ruotsin kielen opetuksen olla vapaaehtoista kaikille suomenkielisille koululaisille?” Uusin tulos on vuodelta 2013, jolloin 63% kaikista vastaajista kannatti vapaaehtoisuutta. 62% alle 25-vuotiaista nuorista kannatti vapaaehtoista ruotsia, 55% 25-34 vuotiaista, 58% 35-49 vuotiaista, 69% 50-64 vuotiaista ja 68% yli 64-vuotiaista. Aiempien vuosien tulokset ovat samankaltaisia [1]. Sekä nuoret että vanhat kannattavat vapaaehtoista ruotsia.

Helsingin Sanomat uutisoi 12.8. virheellisesti, että nuoret säilyttäisivät ruotsin opiskelun pakollisena. Toistuvat tutkimukset 10 vuoden ajalta osoittavat toisin. HS-gallupissa ei kysytty nuorilta, että kannattavatko he yleisesti vapaaehtoista ruotsia vaan kysyttiin, kannattavatko he Vapaa Kielivalinta ry:n kansalaisaloitetta. Kannatus vapaaehtoiselle ruotsille on suurempi kuin kannatus Vapaa Kielivalinta ry:n kansalaisaloitteelle. Kyselyssä mukana olleet 15-17 vuotiaat eivät olisi myöskään saaneet allekirjoittaa aloitetta, mikä saattoi vääristää tulosta. Kaikista vastanneista 52 prosenttia kannatti ja 44 prosenttia vastusti kyseistä kansalaisaloitetta.

- Vapaaehtoista ruotsia on jo 20 vuoden ajan kannattanut noin kaksi kolmasosaa kansasta. Mielenkiintoista tuloksissa on se, että kannatus kasvaa iän myötä. Se kertoo siitä, että pakollisen ruotsin haitallisuus tulee ihmisille selvemmäksi kokemuksen karttuessa, toteaa Vapaa Kielivalinta ry:n varapuheenjohtaja Heikki Orsila.

Kansalaisaloitteen vapaaehtoisen ruotsin puolesta voi allekirjoittaa osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/131

Vapaa Kielivalinta ry pyrkii edistämään suomalaisten monipuolista kielten osaamista ja valinnan vapautta, seka herättämään aihepiiriä koskevaa avointa ja moniarvoista keskustelua.

LISÄTIETOA:

Heikki Orsila
Vapaa kielivalinta ry:n varapuheenjohtaja
http://ruotsivapaaehtoiseksi.fi kansalaisaloitteen edustaja
+358407325989

Ilmari Rostila
Vapaa kielivalinta ry:n puheenjohtaja
http://ruotsivapaaehtoiseksi.fi kansalaisaloitteen vireillepanija
+358405229301

TIEDOKSI TOIMITUKSILLE:

[1] Suomalaisuuden Liiton on teettänyt useamman tutkimuksen,
jonka tulokset ovat saatavilla osoitteesta:

http://www.suomalaisuudenliitto.fi/?page_id=447

[2] Viittasimme seuraavaan HS:n artikkeliin:

HS-gallup: Nuoret säilyttäisivät ruotsin opiskelun pakollisena

http://www.hs.fi/kotimaa/HS-gallup%20Nuoret%20s%C3%A4ilytt%C3%A4isiv%C3%A4t%20ruotsinopiskelun%20pakollisena/a1376271380024

[3] Suomalaisuuden liiton tutkimukset alkavat vuodelta 1990:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Pakkoruotsi#Taloustutkimus_Oy
 
     
   
Etusivu