Fred Karlssonin puhe Loviisassa ruotsalaisuuden päivänä 2010

Täällä voi käsitellä kielipolitiikan historiaa ja taustoja tapahtumille.
Viesti
Julkaisija
Sees
Viestit: 2029
Liittynyt: 10.06.2009 05:43

Fred Karlssonin puhe Loviisassa ruotsalaisuuden päivänä 2010

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja Sees » 09.11.2010 06:58

professori Fred Karlsson piti mielenkiintoisen juhlapuheen Loviisassa ruotsalaisuuden päivänä. Se löytyy vain ruotsiksi hänen sivuiltaan.

http://www.ling.helsinki.fi/~fkarlsso/SvD3.pdf

Hän kirjoittaa paljon rivien välissä.

Hän muistuttaa, että suomen kielen nousu ei ollut kaikille ruotsinkielisille mieleen:

Vi finlandssvenskar kan smälla med hängslena och säga: vi insåg att finskan måste bli landets huvudspråk. Det var ju den svenska intelligentsian ledd av Snellman, Forsman och andra, som började driva finskans sak. Men de blev fort av de andra svenskarna betraktade som förrädare.

Hän muistuttaa, että ruotsinkieliset kokevat nyt goodwillin menetystä pakkoruotsikeskustelussa:

Faktum är att vi finlandssvenskar nu i många finnars ögon lider en enorm goodwillförlust
hela tiden på grund av pakkoruotsi-diskussionen. Jag citerar en anonym finsk nätdebattör,
som inte hör till den aggressiva falangen:

”… för Finlands svenskar betyder tvångssvenskan att deras rykte fördunklas i
finnarnas sinne. Med tvång skaffar man inte vänner, inte aktning och inte heller
godtagande. Det finns inte någon annan fråga där vi utbildade och upplysta
medborgare blir behandlade som oförstående barn, och samtidigt klandrade för
språkhat och felaktiga attityder.”

Det här stämmer åtminstone mig till eftertanke. Jag tror på en låg finlandssvensk profil i den
här frågan. Det är obetänksamt av finlandssvenska debattörer att karakterisera den finska
diskussionen som inledning till språkkrig, eller se den som en parallell till 1930-talets
judepogromer.


Hän muistuttaa myös maailman hemmotelluimmasta vähemmistöstä, vaikka tekee sen tyylikkäästi ruotsinkielisyyttä nostaen:

Mina damer och herrar: Fast New York Times en gång sade, att finlandssvenskarna är
världens mest bortskämda språkminoritet, betyder det här, eller det jag sagt ovan, inte att vi
skall lägga oss som en dörrmatta. Den finlandssvenska utmaningen är nu som förr att i
vardagslivet kunna visa på den verkliga nyttan av att kunna ens lite svenska. Det gör vi i så
många situationer som möjligt genom att öppna munnen – på svenska, och göra det också då
våra finska vänner för sin del bjuder till på svenska.


Tässä on avattu monta keskustelua - linja ei ole se "perustuslaki määrää" ja "suomenmaalainen identiteetti kaikille", mikä on näkynyt muussa keskustelussa.

Sees
Viestit: 2029
Liittynyt: 10.06.2009 05:43

Re: Fred Karlssonin puhe Loviisassa ruotsalaisuuden päivänä

#2 Lukematon viesti Kirjoittaja Sees » 09.11.2010 07:00

Karlsson kertoo myös oman versionsa siitä, miten peruskouluun tuli pakkoruotsi:

--- Vi hoppar alltså fram till 1960-talet. Diskussionen gick då, och går idag, het speciellt om den obligatoriska svenskan i de finska grundskolorna, gemenligen kallad pakkoruotsi, tvångssvenska. En googling med ordet pakkoruotsi ger inte mindre än 80 000 träffar. Helsingin Sanomats elektroniska textarkiv grundades 1990 – efter det har ordet pakkoruotsi i HS förekommit i nästa 700 artiklar, dvs. i mer än 20 inlägg årligen.

Begreppet ”det andra inhemska språket” är gammalt, det infördes redan 1871. I början av 1900-talet läste bara 4 % av en finskspråkig årsklass svenska i skolan –de 4 % som gick i ett finskspråkigt gymnasium. Den gamla folkskolan hade ju ingen undervisning i andra språk än modersmålet. I början på 1960-talet läste 40 % av finnarna svenska i skolan, eftersom antalet finska mellanskolor och gymnasier vuxit kraftigt. Märk väl alltså: år 1965 läste majoriteten av finnarna, 60 %, ingen svenska.

Ramlagen för grundskolan stiftades 1968, men beslutet var fullt förverkligat först då grundskolan införts också i Helsingfors, så sent som år 1977. Det obligatoriska andra inhemska i grundskolan har alltså funnits bara i drygt 30 år, inte sedan hedenhös.

Språkfrågan blev det största tvisteämnet i grundskolereformen. Det hela började när SFP år 1964 i sitt partiprogram formulerade målet att undervisningen i det andra inhemska skulle inledas redan på ett tidigt stadium i skolorna. Regeringen Paasio med SFP utanför och Reino Oittinen som undervisningsminister lade i april 1967 fram propositionen om ramlag för grundskolan, utan obligatorium för det andra inhemska. Frågan var trots heta diskussioner öppen i riksdagen när Paasios regering avgick i samband med presidentvalet 1968.

När Kekkonen blivit återvald till president gick uppdraget att bilda ny regering till Mauno Koivisto. För att kunna trygga den ekonomiska stabiliseringspolitiken var Koivisto angelägen om att få SFP med i den nya regeringen. SFP ställde villkoret att regeringsprogrammet skulle garantera obligatorisk undervisning i två språk förutom modersmålet i grundskolan.

Undervisningsminister blev Johannes Virolainen. Virolainen konfererade med Kekkonen om att ändra språkklausulen i Oittinens proposition i enlighet med det nya regeringsprogrammet. De var överens om att fortsätta på Paasikivislinje, dvs. att i Finlands intresse utveckla det nordiska samarbetet och hålla på de båda nationalspråken. Virolainen åberopade ett Paasikivi-citat:

”Försvaga inte svenskans ställning i skolorna. Om ni gör det misstaget är jag rädd att det kommer ett visst annat främmande språk i stället och det språket är inte spanskan.”

I och med Virolainens starka hållning började saken vara klar. Riksdagen antog slutligen
ramlagen för grundskolan den 24 maj 1968 med stor majoritet, 137 för och bara 24 emot. Det viktiga att notera är, att det obligatoriska andra inhemska sist och slutligen infördes under stor enighet både i riksdagen och bland den högsta statsledningen, fast det var SFP:s initiativ.

Suomalainen
Viestit: 115
Liittynyt: 18.11.2008 17:06
Paikkakunta: Tampere

Re: Fred Karlssonin puhe Loviisassa ruotsalaisuuden päivänä

#3 Lukematon viesti Kirjoittaja Suomalainen » 09.11.2010 19:45

Varmaan ihan mukavaa tekstiä mutta ainakin minä putoan kärryiltä 40 vuotta sitten opiskellun pakkoruotsini kanssa. Kannattaako tänne lainata ruotsinkielisiä kommentteja ilman suomennosta? Voisiko edes oleellisen suomentaa?

Sees
Viestit: 2029
Liittynyt: 10.06.2009 05:43

Re: Fred Karlssonin puhe Loviisassa ruotsalaisuuden päivänä

#4 Lukematon viesti Kirjoittaja Sees » 09.11.2010 20:05

Pahoittelen - ehdin kirjoittaa vain viitteelliset välitekstit, en kääntää.

Itselleni teksti oli mieluisa yllätys, ehkei sitä olisi tarvinnut laittaa tänne.

Yritän jatkossa valita vain tekstejä, jotka jaksan kääntää. Kiitos palautteesta.

mpartel
Viestit: 190
Liittynyt: 10.02.2010 08:36

Re: Fred Karlssonin puhe Loviisassa ruotsalaisuuden päivänä

#5 Lukematon viesti Kirjoittaja mpartel » 10.11.2010 18:01

Jaa, minusta kääntämätön viesti on parempi kuin ei viestiä ollenkaan. Tänne ovat aktiivit kuitenkin lainanneet ja linkittäneet niin ahkerasti, että foorumeilla on jo mielestäni jonkinlainen arkistoarvo.

Vastaa Viestiin