Näinä päivinä valitaan sekä A1 että A2 - Yleltä pelkkää "lisää kieliä"-liturgiaa, pakkoruotsi ei mainita

Tämä alue on avoin kaikille rekisteröityneille käyttäjille. Muille alueille voivat kirjoittaa vain yhdistyksen jäsenet.
Viesti
Julkaisija
NRR
Viestit: 8785
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Näinä päivinä valitaan sekä A1 että A2 - Yleltä pelkkää "lisää kieliä"-liturgiaa, pakkoruotsi ei mainita

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 09.01.2020 07:58

Vanhemmat valitsevat näinä päivinä lapsilleen sekä ykköseltä alkavan A1 kielen, siis aloittavan kielen, että A2-kielen, joka esimerkiksi Helsingissä alkaa jo kolmoselta. Valtava vyörytys menossa, jotta englantia ei valittaisi A1-kieleksi ja mahdollisimman moni valitsisi A2-kielen. Sitten tulee vielä pakkoruotsi myöhemmin.

Lehdissä kiltit naistoimittajat hehkuttavat (äideille?) kielten tärkeyttä, niin myös ylellä:
https://yle.fi/uutiset/3-11147294

Sai kommentoida ja kommentoin:
Miksi Yle kirjoittaa kieltenopetuksesta kertomatta aluksi, että meillä ainoa pakollinen vieras kieli on ruotsi! Ruotsia on alakoulusta yliopistoon jokaikiselle, jopa niin, ettei ilman sitä saa todistusta mistään oppilaitoksesta.

Ruotsia on niin paljon, että yhteenlaskettuna tunnit muodostaisivat yli puolen vuoden pelkkien ruotsinopintojen jakson. Siis pakollinen ruotsi on pituudeltaan maanpuolustusvelvollisuuteen verrattava rasite.

Ruotsin pakollisuuden perusteena ovat vain ruotsinkieliset palvelut. Ruotsinkielisiä on meillä alle viisi prosenttia ja heistäkin suuri osa puhuu suomea toisen vanhempansa kanssa.

Palvelut vähemmistöille hoidetaan kaikkialla ilman tällaista kaikille pakotettua vähemmistökieltä. Missään maailmassa ei ole pakkoruotsimme kaltaista järjestelyä! Ei Kanadassa, ei Belgiassa, ei Espanjassa, ei Sveitsissä,... ei missään!

Suurimmalle osalle suomalaisista riittää suomen ja englannin osaaminen - englannin osaamisen tulisi olla lähellä äidinkielen tasoa, jos mielii esimerkiksi tehdä luonnontieteellistä tai teknistä tutkimusta ja työskennellä asiantuntijana alalla kuin alalla.

Ei muissa maissa lueta enempää vieraita kieliä kuin Suomessa vaan päinvastoin, miellä kieliä luetaan enemmän kuin muualla, mutta tunnit on sijoitettu ruotsiin.

Miten Yle voi vääristellä tilannetta näin pahasti kuin tässä jutussa. Tarvitsemme ykköskakkosella panostusta äidinkieleen - pääkaupunkiseudulla jo joka neljäs alakoululainen on vieraskielinen! Myös perusmatematiikka tarvitsee painotusta - ei ruotsi tai ranska!

Valinnaiskieliä voi olla tarjolla niitä haluaville, kielilahjakkaille (erityisesti tytöille), mutta kaikkien koulunkäyntiä ei pidä hankaloittaa vierailla kielillä - varsinkin kun taskussa kannettavat tietokonetulkit ovat tulossa ja tekniikan alat tuottavat työllisyyttä.

Rehellisyyttä kielikeskusteluun: pakkoruotsi pois, englanti kaikille alkavaksi ja valinnaiskieliä halukkaille!

NRR
Viestit: 8785
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Näinä päivinä valitaan sekä A1 että A2 - Yleltä pelkkää "lisää kieliä"-liturgiaa, pakkoruotsi ei mainita

#2 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 09.01.2020 09:47

Lisätietoa Tampereen tilanteests
Artikkeli ei nyt kerro ihan kaikkea Tampereen tilanteesta, tai ensimäisen kielen valitsemisesta yleensä. Vastakkain asetetaan englanti ja muut kielet, ja se näkyy täällä kommenteissakin. Nykyisistä ekaluokkalaisista eteenpäin lapsen ensimmäinen A1-kieli valitaan siis jo ensimmäisellä luokalla. Tampereella sen voi valita seitsemästä vaihtoehdosta, kunhan on valmis vaihtamaan koulua harvinaisempien kielten kohdalla.

Artikkeli ei kerro, että koululaiselle pääsee valitsemaan seuraavan vieraan kielen jo kolmannella luokalla. Eli ainakaan Tampereella vanhempien ei tarvitse valita englannin ja muun kielen välillä, mikäli on valmis valitsemaan lapselle hieman pidemmän kouluviikon, esim. jonkin muun harrastuksen sijaan. Eli vanhempien ei tarvitse Tampereella nyt valita "hyödyllisen" ja "sivistävän" kielen välillä, jos kielet kiinnostavat. Voi valita molemmat.

Muistaa pitää toki se, että A1-kielen valinta on peruuttamaton, ja sitä opiskellaan sitten koko peruskoulu, ja sillä jatketaan myös mahdollinen lukio ja yo-kirjoitukset. Ja kun lapsen kielipäästä (tai lukupäästä yleensä) on aika mahdoton mitään sanoa ensimmäistä luokkaa vasta aloittaessa, niin itse valitsisin siksi pakolliseksi jonkin takuulla hyödyllisen kielen jossa osaan myös itse lasta tukea.

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 1222
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global

Re: Näinä päivinä valitaan sekä A1 että A2 - Yleltä pelkkää "lisää kieliä"-liturgiaa, pakkoruotsi ei mainita

#3 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 09.01.2020 17:14

Kommenttini ei mennyt läpi.
Painotin analyyttisempaa lähestymistapaa saman uutisen toistamisen sijaan.

Tämä vastaava uutinenhan tulee puolen vuoden välein vuosikymmenestä toiseen.

Ohessa gradu, joka sivuaa aihetta.
Siinä mainitaan pakkoruotsin rooli..
Suomen kielivarannon kaventuminen on viime vuosina herättänyt keskustelua peruskoulun
valinnaisten kieliaineiden järjestämisestä. Suuressa osassa kunnista valinnaista A2-oppimäärää
ei tarjota lainkaan ja niissäkin kunnissa, joissa A2-kieli on tarjolla, kielivalinnat ovat jääneet
vähäisiksi ja peruskoulussa muita vieraita kieliä kuin englantia ja ruotsia opiskelevien määrä on
ollut laskussa jo pitkään.

Kielivalinnan vähenemiseen vaikuttavat opetuksen järjestämiseen
liittyvien seikkojen lisäksi myös motivaatio ja asenteet vieraiden kielten oppimista kohtaan.

Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla A2-kielen
valitsemiseen tai valitsematta jättämiseen johtaneita syitä alakoulun kolmasluokkalaisten
huoltajien näkökulmasta. Huoltajien rooli kielivalinnoissa on aikaisemmissa kansainvälisissä ja
kansallisissa tutkimuksissa osoittautunut merkittäväksi, ja etenkin huoltajien asenteilla ja heidän
oppijoille antamallaan tuella on katsottu olevan vaikutusta siihen, miten vieraita kieliä valitaan
koulussa, eli ns. valintamotivaation kehittymiseen.

Valintaa tarkasteltiin vanhempien roolin
lisäksi myös koulun ja opettajien toiminnan kannalta. Etenkin tuoreet muokkausehdotukset
Dörnyein motivaatioteoriaan (L2 Motivational Self System), joiden mukaan kielikohtainen
ideaaliminä tulisi nähdä laajempana monikielisenä ideaaliminänä, toimivat taustana tätä
tutkielmaa varten laaditusta kyselylomakkeesta saadun aineiston analysoinnille.
Sisällönanalyysia taustoittamaan käytettiin asennekysymyksiä, joiden tulkitsemiseen
hyödynnettiin perustason tilastollisia menetelmiä.
Tutkielman keskeisimpänä tuloksena voidaan pitää sitä, että A2-kielen valinneiden lasten
huoltajat näyttivät monin tavoin tukevan lapsen sisäistä innostusta vieraita kieliä kohtaan, kun
taas A2-kielen valitsematta jättäneiden huoltajat esittivät esimerkiksi omiin kielteisiin
kieltenopiskelukokemuksiin perustuvia väitteitä puolustaakseen valitsematta jättämistä.
Gradun englanninkielisessä (!) osuudessa uskalletaan varovasti ottaa kantaa pakkoruotsiin ja sen haitallisuuteen..

Työn nimi – Title
”Englanti riittää ja sillä pärjää”: Parental role in the Preactional Stage of optional foreign
language learning motivation in Finnish primary school learners
Oppiaine – Subject
Englannin kieli + Saksan kieli ja kulttuuri
Työn laji – Level
Pro gradu -tutkielma
Aika – Month and year
Maaliskuu 2019
Sivumäärä – Number of pages
140 + liitteet
Tiivistelmä – Abstrac

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 1222
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global

Re: Näinä päivinä valitaan sekä A1 että A2 - Yleltä pelkkää "lisää kieliä"-liturgiaa, pakkoruotsi ei mainita

#4 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 09.01.2020 17:20

The debate around the syllabus B1 Swedish has been rather heated in the Finnish educational
context.

The fact that the status of Swedish as a national language derives strongly from
historical reasons has often led to objection by those viewing this status as a

mere ideological
and political relic

with no real significance to Finland at present.

Some also argue that it is
questionable to study a national language (Finnish or Swedish) as a ‘foreign’ language. As discussed above, one could even interpret this as

not fulfilling the objective set by the European
Council.

Moreover, those objecting compulsory study of Swedish point out to instrumental
reasons, i.e. that learning Swedish does not provide similar advantages than learning some other
FL.

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 1222
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global

Re: Näinä päivinä valitaan sekä A1 että A2 - Yleltä pelkkää "lisää kieliä"-liturgiaa, pakkoruotsi ei mainita

#5 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 09.01.2020 17:24

Edes englanti ei kuitenkaan välttämättä
ole perustaito, basic skill..mutta
Learning and teaching English as a basic skill is a theme to which I will be making multiple
references later in this paper.

One of the people behind the view on English as a basic skill is
Graddol (2006), although
many others use the term, as well.

However, as Grin (2015) argues,
English should not be considered a basic skill similar to reading and writing.

He argues that in
general, FL skills (in English or any other FL) cannot not be viewed as a basic skill,

but skills
in a majority language can (Grin 2015: 129–130).
Aika selvää tekstiä pääkielimallin tueksi!

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 1222
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global

Re: Näinä päivinä valitaan sekä A1 että A2 - Yleltä pelkkää "lisää kieliä"-liturgiaa, pakkoruotsi ei mainita

#6 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 09.01.2020 17:27

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63580#

Gradu on tuore, vuoden takaa.
Tekijät
Tabell, Tuure
Päivämäärä
2019
Oppiaine
Englannin kieliEnglishSaksan kieli ja kulttuuriGerman Language and Culture
Tekijänoikeudet
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
Kielipolitiikan uudistaminen on henkilökohtaista, isänmaan edun palvelemista, ei kaupallista toimintaa.

Vastaa Viestiin