Vihapuheesta valtioneuvostolta

Tämä alue on avoin kaikille rekisteröityneille käyttäjille. Muille alueille voivat kirjoittaa vain yhdistyksen jäsenet.
Viesti
Julkaisija
NRR
Viestit: 8750
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Vihapuheesta valtioneuvostolta

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 17.05.2019 09:50

Tämä aihepiiri aina välillä sivuaa myös kielipoliittista keskustelua, joten nostan tänään ilmestyneen raportin esiin:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161613

Vihapuheen määritelmä:
Suomessa käytetään yleisesti vihapuheen määritelmänä Euroopan neuvoston ministerikomitean suositusta. Euroopan neuvoston vihapuhetta koskevan suosituksen mukaan vihapuhe on sellaista ilmaisua, jolla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuvihaa, muukalaisvihaa, antisemitismiä tai muunlaista vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen mukaan lukien suvaitsemattomuus, jota ilmaistaan vihamielisenä kansallismielisyytenä ja etnosentrisyytenä, syrjintänä ja vihamielisyytenä vähemmistöjä, maahanmuuttajia ja maahanmuuttajataustaisia vastaan.

Vihapuhe on laajempi ilmiö kuin rangaistava vihapuhe, yhdenvertaisuuslaissa kielletty ihmisarvoa loukkaava puhe tai laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta kielletty seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva häirintä. Vihapuhe on sanankäyttöä, jonka tarkoituksena on sulkea jokin ryhmä ulkopuolelle ja luoda kuva ryhmään kuuluvista ihmisistä epäilyttävinä, epäluotettavina, alempiarvoisina tai likaisina. Heidän voidaan väittää muodostavan jopa turvallisuusuhkan yhteiskunnalle ja valtaväestölle. Vihapuhe ei ole vastavuoroista, sen tarkoituksena ei ole pyrkiä totuuteen eikä perustella esitettyjä väitteitä.
Työryhmän suositukset vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisten toimien tehostamiseksi:
Suositus 1: Laaditaan vihapuheen vastainen toimenpideohjelma
Suositus 2: Perustetaan osaamiskeskus, lisätään tutkimusta, tietoa ja vahvistetaan
tietoon perustuvaa johtamista
Suositus 3: Kehitetään lainsäädäntöä (esim. oma lainsäädäntönsä tilanteisiin, joissa ihminen joutuu virkansa hoitamisen vuoksi vihapuheen kohteeksi)
Suositus 4: Lisätään verkkoalustojen vastuuta
Suositus 5: Edistetään median mahdollisuuksia torjua vihapuhetta
Suositus 6: Parannetaan vihapuheen uhrien tukea
Suositus 7: Varmistetaan, että työnantajan tai toimeksiantajan vastuu toteutuu silloin,
kun työntekijä on vihapuheen tai vihakampanjan kohteena
Suositus 8: Lisätään tietoa ja koulutusta vihapuheesta sekä sananvapaudesta ja sen
rajoista
Suositus 9: Vahvistetaan medialukutaitoa
Suositus 10: Vahvistetaan uskontoon kohdistuvan ja uskontoon perustuvan vihapuheen
torjuntaa
Suositus 11: Lisätään opettajien ja koulun henkilökunnan valmiuksia puuttua
vihapuheeseen ja nettikiusaamiseen
Suositus 12: Ennalta ehkäistään poliittista vihapuhetta (esim. puolueet tuottavat eettiset ohjeet vaalikampanjalleen)