Kielikeskustelua vailla kielikeskustelua

Kielipoliittista keskustelua yleisellä tasolla
Viesti
Julkaisija
Sees
Viestit: 2029
Liittynyt: 10.06.2009 05:43

Kielikeskustelua vailla kielikeskustelua

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja Sees » 14.06.2012 09:30

Hesarissa sivutaan nyt kieliteemaa ilman sen avointa julistamista.

Pääkirjoituksessa 14.6. puhutaan Pohjoismaiden yhteistyöstä ohittaen kielivaatimukset, joita pohjoismaisen yhteistyön nimissä on aina esitetty:
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Pohjol ... 9553997919

Ahvenanmaan Elisabeth Nauclér kirjoittaa Ahvenanmaan itsehallinnon uudistamisesta:
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Ahvena ... 9554486836

Nauclér kirjoittaa: "On­ko ny­kyi­ses­sä po­liit­ti­ses­sa il­mas­tos­sa yli­pään­sä ym­mär­rys­tä eri­tyis­rat­kai­suil­le, joi­den ta­voit­tee­na on vä­hem­mis­tö­jen suo­je­lu tai vä­hem­mis­tö­jen elin­mah­dol­li­suuk­sien var­mis­ta­mi­nen? Jot­kut­han ha­luai­si­vat – ai­na­kin lei­kil­lään – lä­het­tää Ah­ve­nan­maal­le ih­mi­set, jot­ka ei­vät ole ter­ve­tul­lei­ta man­te­reel­le."

Olen vilpittömän iloinen siitä, että Ahvenanmaalla on itsehallinto. Näin he saattoivat esimerkiksi irtautua pakkosuomesta ja perustella sitä juuri niin järkevästi, kuin pakkokielen poistoa voi perustella: pakkokieli söi nuorten laajemman kielitaidon. Siis malja Ahvenanmaan itsehallinnolle.

Sen sijaan pelkään tätä retoriikkaa, jossa "vä­hem­mis­tö­jen suo­je­lu tai vä­hem­mis­tö­jen elin­mah­dol­li­suuk­sien var­mis­ta­mi­nen" on yksinomaan ruotsinkielisen vähemmistön etujen ajamista. Tällainen puhekäytäntö saa kaikki vierastamaan ns. "vähemmistömyönteisyyttä".