Pohjanmaalaiset ovat keskimääräistä terveempiä - siitä huolimatta hoito maksaa keskimääräistä enemmän = kaksikielisyys

Tämä alue on avoin kaikille rekisteröityneille käyttäjille. Muille alueille voivat kirjoittaa vain yhdistyksen jäsenet.
Viesti
Julkaisija
Hillevi Henanen
Viestit: 2527
Liittynyt: 14.10.2013 20:18

Pohjanmaalaiset ovat keskimääräistä terveempiä - siitä huolimatta hoito maksaa keskimääräistä enemmän = kaksikielisyys

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja Hillevi Henanen » 24.10.2023 11:54

https://svenska.yle.fi/a/7-10044033

Vihreät ovat omia lisäkommenttejani.


THL:n selvityksen mukaan Pohjanmaan hyvinvointialueen on muutettava palvelurakennettaan lyhyessä ajassa säästääkseen rahaa. Raportissa korostetaan myös hyvinvointialuerajojen yli tehtävää yhteistyötä henkilöstöpulan vähentämiseksi.

Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaat voivat pääsääntöisesti hyvin. Samaan aikaan hoitokustannukset ovat selvästi maan keskimääräistä tasoa korkeammat. Näin käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tilaamasta asiantuntija-arviosta.

Vuoden 2023 lopun ennusteen mukaan alijäämä on noin 60 miljoonaa euroa vuodelle 2023. Syitä ovat muun muassa palkkojen nousu, lisääntynyt asiakasmäärä ja kalliit ostopalvelut.

Hyvinvointialue on käynnistänyt toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Tavoitteena on säästää 95 miljoonaa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Asiantuntijaryhmän mukaan hyvinvointisektorin on muutettava raskasta palvelurakennettaan hyvin lyhyessä ajassa taloudellisten vaikutusten saavuttamiseksi.

Mihin on mahdettu sijoittaa Pohjanmaan maakuntaan viime vuonna syydetyt 33 kaksikielisyysmiljoonaa?

Lisää tukea lasten ja nuorten palveluille

Sairastavuus ja ennenaikaisten kuolemantapausten määrä Pohjanmaalla ovat maan alhaisimpia, todetaan THL:n raportissa. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että nuorten mielenterveys huononee samalla kun päihdeongelmat lisääntyvät.

Raportissa korostuu myös ongelma, että lasten ja nuorten palveluiden resurssit ovat riittämättömät, erityisesti lastensuojelussa ja psykiatriassa. Tämä johtaa muun muassa siihen, että kaikkia lakisääteisiä terveystarkastuksia ei voida suorittaa.

Asiantuntijaryhmän mukaan tätä aluetta on tuettava nykyistä enemmän. Tämä korostuu myös hyvinvointialueen palvelustrategiassa, ja tilanteen parantamiseksi on jo tehty useita toimenpiteitä.

Vanhusten palveluissa selvityksen mukaan kuntien välillä on eroja, eikä lakisääteinen henkilöstömitoitus ole täysin toteutunut.

Yli 75-vuotiaiden säännöllistä kotihoitoa saavien osuus on laskenut Pohjanmaalla. Yhä useampi pärjää ilman 24h-asumista, mutta siihen tarvitaan raportin mukaan lisää siirtymäasumista - esimerkiksi senioriasumista - ja kodin palveluita on kehitettävä.

Pohjanmaalla on myös paljon vanhuksia. Ennusteen mukaan väestö vähenee korkeasta syntyvyydestä (Lue Luoto & K:nit) huolimatta.

Maan parhaat kaksikieliset palvelut ( Huom! Maan ainoassa kaksikielisessä!!!! maakunnassa)

Raportissa kirjoitetaan, että tyytymättömyys hoitopalveluihin lisääntyy, vaikka esimerkiksi perusterveydenhuollon sairaanhoitopalvelujen saatavuus on parantunut. Hammashoitoon ja erikoissairaanhoitoon sen sijaan jonot ovat pidentyneet.

Hyvinvointialueella on edelleen runsaasti hätäkäyntejä, joista Yle Pohjanmaa on raportoinut aiemminkin. Tätä on pyritty vähentämään kehittämällä palveluita kotona ja terveydentilan arviointia puhelimitse sekä ohjaamalla asiakkaita terveyskeskukseen virka-aikana.

Raportin mukaan tilanne on parantunut kesän jälkeen.

Jatkuva ongelma on henkilöstön saannin vaikeus. Erityisen haastavaa on rekrytointi vammaispalvelussa, vanhusten sosiaalipalvelussa sekä lasten ja perheiden sosiaalityössä. Tämä tarkoittaa, että hyvinvointisektori joutuu käyttämään kalliita ostopalveluita.

Vaasan keskussairaalan henkilökunta on valittanut tilanteesta aluehallinnolle. Hyvinvointialue pyrkii ratkaisemaan ongelmia muun muassa panostamalla rekrytointiin ja parantamalla työnantajakuvaa.

Asiantuntijaryhmän mukaan ratkaisu ongelmiin voisi olla hyvinvointialueiden välisen yhteistyön laajentaminen.

Asiantuntijaryhmä toteaa myös, että Pohjanmaan hyvinvointialue on kaksikielisten palveluiden osalta maan paras. Raportissa kirjoitetaan, että Pohjanmaan malleja voidaan käyttää muilla kaksikielisillä hyvinvointialueilla (Tuuli huulia heiluttaa maan ainoassaa kaksikielisessä maakunnassa! Vai tarkoittanevatko maan uusinta "kaksikielistä" aluetta Kymenlaaksoa ja sen 0,75% ruotsinkielistä?) ja että alueella voisi olla valtakunnallisesti entistä vahvempi rooli ruotsinkielisten palvelujen kehittämisessä.

Sujuva siirtymä Keski-Pohjanmaalla

Keski-Pohjanmaan osalta asiantuntijaryhmä toteaa, että nettotoimintakustannukset asukasta kohden ovat jonkin verran korkeammat kuin maan keskitaso. Palvelun tarpeeseen suhteutettuna kulut ovat edelleen selvästi keskimääräistä pienemmät.

Kustannukset nousevat myös kansallista keskiarvoa vähemmän, raportin mukaan. Vuonna 2023 budjettialijäämä on noin neljä miljoonaa euroa.

Kuten Pohjanmaalla, väkiluku vähenee tulevaisuudessa. Alle 18-vuotiaiden osuus on Keski-Pohjanmaalla suurempi kuin maassa keskimäärin, mutta samaan aikaan yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa valtakunnallista keskiarvoa enemmän. Selvityksen mukaan sekä lasten ja nuorten että vanhusten palvelujen tarve kasvaa.

Haasteena myös Keski-Pohjanmaalla on henkilöstöpula, joka näkyy erityisesti vanhustenhoidossa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Tilanteen ratkaisemiseksi yhteistyötä on lisätty Pohjois-Suomen yhteistyöalueella. Hyvinvointialueella on myös jo resurssikeskus, jossa on noin 300 sisäistä vuokratyöntekijää.

Asiantuntijaryhmän mukaan siirtyminen kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi on Keski-Pohjanmaalla sujunut sujuvasti ja liiketoiminta on kehittynyt pitkäjänteisesti jo kuntayhtymän aikana.