Laki on niinkuin se luetaan, ja jos ei ole, niin sitä muutetaan

Tämä alue on avoin kaikille rekisteröityneille käyttäjille. Muille alueille voivat kirjoittaa vain yhdistyksen jäsenet.
Viesti
Julkaisija
Hillevi Henanen
Viestit: 1573
Liittynyt: 14.10.2013 20:18

Laki on niinkuin se luetaan, ja jos ei ole, niin sitä muutetaan

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja Hillevi Henanen » 05.10.2021 12:23

Kaksikielisyys perustuu vääristeltyyn historiaan ja määrältään hallitsemattomaan määrään kielilakeja, joista aina löytyy sopiva tarpeen tullen muutettavaksi.
Laki:

Kielellinen jaotus

Kielellisen jaotuksen perusyksikkö on kunta. Kunta on joko yksikielinen tai kaksikielinen. Valtioneuvoston asetuksella säädetään joka kymmenes vuosi virallisen tilaston perusteella, mitkä kunnat ovat kaksikielisiä ja mikä on näiden kuntien enemmistön kieli sekä mitkä kunnat ovat suomen- tai ruotsinkielisiä yksikielisiä kuntia.
(Tai tarvittaessa vaikka joka vuosi jos ruotsinkielisten etu sitä vaatii. HH)

Kunta on säädettävä kaksikieliseksi, jos kunnassa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä asukkaita ja vähemmistö on vähintään kahdeksan prosenttia asukkaista tai vähintään 3 000 asukasta.Kaksikielinen kunta on säädettävä yksikieliseksi, jos vähemmistö on alle 3 000 asukasta ja sen osuus on laskenut alle kuuden prosentin.
(Tämä oli kyseisten kuntien tilanne 31.12.2013

Korsnäs asukkaita 2068, suomenk. 75 eli 3,6%
Rahaa 526 800€ 2015 ja 543 200€ vuonna 2016

Luoto 5534 asukasta, suomenk. 306 eli
5,5%
1 269 800€ 2015 ja 1 320 400€ vuonna 2016

Närpiö 9558 asukasta, suomenk. 507 eli 5,3%
0€ 2015 ja 2 218 400€ vuonna 2016
HH)


Kunnan valtuuston esityksestä valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää kunta kaksikieliseksi, vaikka kunta muuten olisi yksikielinen. Tällaisen valtioneuvoston asetuksen voimassaolo päättyy 1 momentissa tarkoitetun valtioneuvoston asetuksen voimassaolon päättyessä.
(Lohja ja v. 2023 HH)

Jos kuntajakoa muutetaan, on samalla päätettävä muutoksen vaikutuksesta kuntien kielelliseen asemaan. Jos kaksikielinen kunta tulee kuntajaon muutoksen johdosta osaksi sellaista uutta kuntaa, joka 2 momentin nojalla olisi säädettävä yksikieliseksi, on uusi kunta kuitenkin kaksikielinen. Tällaisen kunnan kielellistä asemaa ei voida muuttaa 1 momentin nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella.

(Tässä perutaan aiemmin määritellyt rajat, ja vähän mutkitellen sanotaan, että Pyttiksen muutama sata ruotsinkielistä tekisi kuntaliitoksen toteutuessa koko suurkunnan Kotkan ja Haminan kanssa PYSYVÄSTI kaksikielisiksi HH.)

Valtioneuvoston asetuksella säädetään joka kymmenes vuosi
paitsi siis
-Korsnäs ja Luoto 2015
-Närpes 2016
Heille oli paha nöyryytys se, että siirrettiin kaksikielisten kuntien ryhmään.
Lain mukaan edelliset rajat olisivat olleet voimassa vuoteen 2023, mutta ei kai kukaan voi vaatia kolmea ruotsinkielistä kuntaa elämään ilman ruotsinkielisyysbonuksiaan suomenkielisten kuntien tapaan kahdeksaa vuotta! Miten silloin kävisi heidän hehkutetulle statukselleen? Kyseessä oli kuitenkin neljästä vuosimiljoonasta näiden kolmen pienen kunnan osalta eli yhteensä kolmisenkymmentä miljoonaa 17000 ihmisen onnellisuuteen ja hyvinvointiin.

Uudistuksen yhteydessä joku oli vissiin mokannut, ja yhtä äkkiä huomattiin, että nämä kolme lain mukaan yksikielistä ruotsinkielistä kuntaa olivat jäämässä häpeällisesti ilman lisäbonusta ruotsin kielestään. Onneksi lakimiesarmeija oli tehtäviensä tasalla ja kymmenen vuoden sijasta asia korjaantui muutamassa kuukaudessa.

Tuli siis eduskunnalle kiireellinen toimeksianto.
https://www.edilex.fi/he/20140206

Pöyhin siis hiukan tuota muutosta edeltänyttä lakia. Liitteessä on sekä vanha laki, että kiireellisesti hyväksytty uusi versio aiheesta, ja siellä maInitaan tämä aikaisemmin mainittu kaksikielisyyden perushintakin.

Laissa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 10 §:ssä säädetään kaksikielisyydestä. Asukasta kohden määritelty kaksikielisyyden perushinta on 269,61 €/asukas vuonna 2015. Esityksen taloudelliset vaikutukset kohdistuvat valtiovarainministeriön pääluokkaan momentille 28.90.30. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on 10.4.2014 käsitellyt valtionosuusuudistusta, ja siinä yhteydessä päättänyt että kunnille tarjotaan mahdollisuus hakeutua kaksikieliseksi kunnaksi avaamalla asiaa koskeva asetus. Asian selvittelyn yhteydessä on käynyt ilmi että asetusta ei riidattomasti voida avata ilman lainmuutosta.

Tuo perushinta on siisn vuodelta 2015. Nyt se on jo isompi.

Tuon perushinnan voisi kertoa vaikka juuri uutisissa olleella Suomen asukasmäärällä 5555555 ja katsoa kelpaisiko se kaksikielisyyden koko hinnaksi.

Kunhan pääsen kotikoneelleni viikonvaihteessa teen vielä selvityksen noista kielisyyksistä suomenkielisten kuntien/kaksikielisten suomienemmistöisten/kaksikielstten ruotsienemmistöisten kuntien osalta.

Tarkistan vielä tämänkin tekstin kunhan pääsen kotikoneeni ääreen.

Hillevi Henanen
Viestit: 1573
Liittynyt: 14.10.2013 20:18

Re: Laki on niinkuin se luetaan, ja jos ei ole, niin sitä muutetaan

#2 Lukematon viesti Kirjoittaja Hillevi Henanen » 05.10.2021 14:16

Tilastojen ihmeitä

Kansalaisuustilastossa 11rg on Suomesss Pohjoismaiden kansalaisia seuraavasti:
Norja 898
Ruotsi 6430
Tanska 765

Kielitilastossa 11rl heitä on vähemmän
Norja 739
Ruotsi 0 (En löytänyt koko ruotsia paitsi sen joka lasketaan kotimaiseksi kieleksi suomen ja saamen ohella .)
Tanska 635

Hillevi Henanen
Viestit: 1573
Liittynyt: 14.10.2013 20:18

Re: Laki on niinkuin se luetaan, ja jos ei ole, niin sitä muutetaan

#3 Lukematon viesti Kirjoittaja Hillevi Henanen » 05.10.2021 21:45

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä. Esityksestä pyydettiin lausunto valtioneuvoston kanslialta, valtiovarainministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, aluehallintovirastoilta, Suomen Kuntaliitolta sekä kansankäräjiltä Svenska Finlands folkting. Lausunnon antoi myös Piraattipuolue r.p. ja Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f. Suurin osa vastaajista kannatti muutoksen tekemistä.

Lausuntoaikaa oli kolme viikkoa. Lausuntoajan pituutta perusteltiin sillä, että kyseessä on ehdotus suppeaksi hallituksen esitykseksi ja että esityksen antaminen liittyy lakiin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamiseen, joka astuu voimaan 1.1.2015.
Suotta minä epäilen asian oikeellisuutta kun asiaahan on kysytty myös Suomen ylähuoneelta, Folktingetiltä.
Näiltä on siis kysytty, että saako kaksikielisyydestä mättää kolmelle pikkukunnalle 4 miljoonaa vuositasolla, ja jos hekin ovat sen hyväksyneenn niin asian on oltava kunnossa.

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 1483
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Laki on niinkuin se luetaan, ja jos ei ole, niin sitä muutetaan

#4 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 06.10.2021 16:35

Kaikkein ristiriitaisinta tässä kaksikielisyysideologiassa on se,että
propagandan mukaan
"kaksikielisyys on rikkaus" ja
"Suomi on kaksikielinen maa".

Erityistuki kaksikielisyyden ylläpitämiseksi kuitenkin signaloi aivan muuta:

Suomi on yksikielinen maa, jossa kaksikielinen kunta on poikkeus normista eli yksikielisyydestä. Tämä normista poikkeaminen tulee kunnalle kalliiksi ja valtion pitää siksi tukea - rikkautta.

Rikkaus onkin köyhyyttä!

Eikö kaksikielisen valtion pitäisi maksaa propagandan mukaan "köyhille" yksikielisille kunnille korvausta sen takia,että sieltä puuttuu kaksikielisyyden rikkaus,
joka on ideologinen normi
"Suomi on kaksikielinen maa" -iskulauseen perusteella


Nyt korvausta maksetaan valmiiksi rikkaille..

Aivan orwellilaista touhua!

Hillevi Henanen
Viestit: 1573
Liittynyt: 14.10.2013 20:18

Re: Laki on niinkuin se luetaan, ja jos ei ole, niin sitä muutetaan

#5 Lukematon viesti Kirjoittaja Hillevi Henanen » 06.10.2021 22:19

Kyllähän siitä maksettaisiinkin suomenkielisillekin kunnille jos ne ymmärtäisivät "oman etunsa" ja rupeaisivat kaksikielisiksi, mutta värvärien harmiksi vain Lohja meni lankaan, ja nyt on jännä nähdä miten käy kun 2022 lopussa tuo sopimus menee umpeen.

Sitten ovat oma lukunsa Pohjanmaan kolme kuntaa jotka olisivat yksikielisinä menettäneet siihenastisen avustuksensa kunnes ne yksi kerrallaan nöyrtyivät ottamaan lisää rahaa siirtymällä kaksikielisiksi.

Tuo Suomen kaksikielinen surureunus on niin kapea, että siellä ei ole montaa kohtaa mistä ei pääsisi fillarilla suomenkielisen kunnan puolelle. Nämä kielilait ovat tehneet surualueen rajapinnassa kuntaliitokset mahdottomiksi, koska mitättöminkin kaksikielinen osakas tällaisessa liitossa tekee koko suurkunnan kaksikieliseksi PYSYVÄSTI. (Henkilökohtaisesti kiitän pakkoruotsittajia tästä. Kuntaliitosvuosina yli 200 sarakkeen ja 350 rivin taulukot ovat pirullisia päivitettäviä.)
Ihan sama miten paljon maksaa erillisten kuntien ylläpito, kaksikielisyys tulee vielä kalliimmaksi.

En tiedä minkälainen "lakimiesten" armeija pakkoruotsittajien puolella on näitä tekstejä suoltamassa, mutta minulla ei enää ole sanoja sen kuvaamiseen, että tehdään tuhoja ja sitten yritetään "lailla" varmistaa, että tulevat sukupolvetkaan eivät pääsisi korjaamaan tehtyjä tahallisia virheitä. Eiköhän historia aikanaan keksi tällekin toiminnalle oikean sanan.

Suomenruotsalaisilla on etujaan valvomassa koko maan vaaleilla valitsema eduskunta, johon päästäkseen pitää vain luopua omista periaatteistaan. Sitten on lisäksi Suomen valtion rahoittama, kai myös jotenkin vaaleilla valittu ylähuone, Folktinget, joka ei teeskentelekään valvovansa muuta kuin ruotsinkielisten etuja.
Miten olisi vaalit joissa suomen- ja muunkielisetkin saisivat äänestää omille asioilleen edunvalvojia?

Hillevi Henanen
Viestit: 1573
Liittynyt: 14.10.2013 20:18

Re: Laki on niinkuin se luetaan, ja jos ei ole, niin sitä muutetaan

#6 Lukematon viesti Kirjoittaja Hillevi Henanen » 07.10.2021 13:07

Hillevi Henanen kirjoitti: 06.10.2021 22:19
Sitten ovat oma lukunsa Pohjanmaan kolme kuntaa jotka olisivat yksikielisinä menettäneet siihenastisen avustuksensa kunnes ne yksi kerrallaan nöyrtyivät ottamaan lisää rahaa siirtymällä kaksikielisiksi.
Sen verran on siis vielä ennen vuotta 2015 ollut rehellisyyttä, että tuo korvaus on maksettu ruotsinkielisten 6-15-vuotiaiden määrän mukaan, mutta sehän ei mitenkään tietenkään istunut kaksikielisyysideologiaan, eikä sillä saanut suomenkielisiä kuntia mukaan kun asukkaista 0,4 ‰ eli noin joka 250:s vain oli ruotsinkielinen suomenkielisten kuntien alueella, joka kattaa 95% maan pinta-alasta.

Sen, että muistakin kieliryhmistä ruvettiin antamaan rahaa uskottiin varmaan innostavan muitakin kuntia mukaan rahapeliin, mutta toisin kävi. Tämä uudempi kaava on siitä hieno, että esim. Vantaan tapauksessa ei vaadita yhtään ruotsinkielistä enää miljoonien juoksuttamiseksi kaupungin kassaan - kunhan se vain pysyy ruotsi-suomi-kaksikielisenä. (Kuinka juuri Vantaan kohdalla tuo ilmaisu tuntuukin erityisen rivolta).

Sitäkin mietin, että kuinkahan monta kannustavaa viestiä Tampereen ja Oulun päättäjät ovat mahtaneet vuosien varrella saada kaksikielisyyden suunnattomista eduista ja hienoudesta.
Nämä kaupungit ovat turvallisen kaukana uhkaavista kuntaliitoksista suomenkielisten naapurikuntien sylissä, joten tässä on taas joksikin aikaa lakien värkkääjille pureskelemista. Seuraava kielilaki voikin jo sitten määrätä että kaikki kaupungit joiden nimi alkaa tai on joskus alkanut O:lla tai T:llä ovat seuraavasta vuodenvaihteesta muuttuneet ikiajoiksi ruotsi-suomi-kaksikielisiksi, vain omaksi parhaaksen tietenkin.

Tästäkin alla olevan linkin jutusta näkee, että nämäkin asiat ovat olleet tiedossa kaiken aikaa, mutta niistä vaietaan.
https://ilkkapohjalainen.fi/mielipide/y ... -1.1946284
Kaksikielisyyden kustannukset
(Kirjoitettu 17.11.2015)

Eduskunta jättää vuodesta toiseen kaksikielisyysjärjestelmämme säästötalkoiden ulkopuolelle. Kustannuksista ei julkisuudessa edes haluta puhuta, esimerkkinä kielilisät.

Aiemmin kielilisää maksettiin kunnassa asuvien ruotsinkielisten 6-15-vuotiaiden osuuden perusteella. Nyt 2015 alkaen kielilisää maksetaan ruotsinkielisyyden perusteella ja vain kaksikielisille kunnille. Vuonna 2015 maksetaan kielilisää noin 94 miljoonaa euroa normaalien valtionosuuksien lisäksi. Valtio jakaa siten kielilisää Suomen 33 kaksikieliselle kunnalle miljardi euroa 10 vuodessa. Summa on merkittävä.

Kaksikielisyyslisä saadaan kertoimella: kunnan asukasluku x 0,07 x 269,61 euroa + ruotsinkielisten määrä x 0,93 x 269,61 euroa. Kuvaavaa on se, että entiset ruotsinkieliset kunnat eli Luoto, Korsnäs ja Närpiö päättivät helpon lisärahan houkuttelemina ”muuttua” kaksikielisiksi, sillä yksikielisille kunnille ei jatkossa kielilisää anneta. Tuet ovat niin ylimitoitettuja, että kassaan kilahtaa lisäkulujen jälkeenkin ylimääräistä.

Outoa on, että ruotsinkielinen mitataan kielilisällä noin *10 prosenttia arvokkaammaksi kuin saman kunnan suomenkielinen, sillä kielilisä annetaan nimenomaan ruotsinkielisten määrän perusteella. Vaasa saa kielilisää viisi miljoonaa ja Mustasaarikin 3,7 miljoonaa euroa normaalin valtionosuuden päälle. Muutama leikkikaksikielinen kunta rahastaa ruotsinkielisillä, kuten Vantaa 5,3 ja Lohja 1,3 miljoonaa euroa vuodessa.

Ruotsinkielisten pienemmät päiväkodit, koulut tai vanhainkodit ovat toki kalliimpia kuin suuremmat suomenkieliset laitokset, mutta pienemmät yksiköt kaikessa ovat jo sinänsä ansioton etu kielivähemmistöllemme, jolle yhteiset toimitilat suomenkielisten kanssa eivät käy. Kaksinkertainen hallinto lähinnä ruotsinkielisine virkamiehineen lisää myös kustannuksia. Kuitenkin yksinkertaisen hallinnon tulee riittää, jos suomenkielisten on koko maassa luettava pakkoruotsinsa kouluissa ja oltava valmiit palvelemaan ruotsiksi. Samoin ruotsinkielisille on käytävä yhteiset tilat suomenkielisten kanssa.

Joka tapauksessa valtionosuuksien ruotsin kieleen perustuva lisätuki on nykyisellään ruotsinkielisiä alueita suosiva järjestelmä, joka lankeaa pääosin suomenkielisten maksettavaksi. Kielilisien poisto on tärkeä, rakenteellinen säästötoimenpide.

Leo Havukainen

Valtiot. maist. Mikkeli
*Tuo prosenttiluku ei siis pidä paikkaansa. Ruotsinkielisestä maksetaan yli 14 kertaa enemmän kaksikielisyyskorvausta kuin muiden kieliryhmien edustajista.
Kun tuosta kaavasta lasketaan, niin vuonna 2015 koko kunnan asukasluvun mukaan koko asukasmäärästä tuli 18,87€/henkilö ja ruotsinkielisistä 250,74€+18,87€ eli yhteensä tuo 269,61€/henkilö, sillä tottamooses he ovat mukana myös kunnan koko asukasluvulla rahastettaessa.

TK
Viestit: 2263
Liittynyt: 19.11.2008 01:26

Re: Laki on niinkuin se luetaan, ja jos ei ole, niin sitä muutetaan

#7 Lukematon viesti Kirjoittaja TK » 07.10.2021 15:34

Tämä "kaksikielisyyskorvaus" on eräänlaista umpikieroutunutta korruptiota. Kielipolitiikka kokonaisuudessaan on valheiden pesä, josta mikään ei perustu totuudelle tai todellisuudelle, vaan joidenkin ihmisten ahneudelle.

Demokratiako muka on oikeudenmukainen järjestelmä???

Hillevi Henanen
Viestit: 1573
Liittynyt: 14.10.2013 20:18

Re: Laki on niinkuin se luetaan, ja jos ei ole, niin sitä muutetaan

#8 Lukematon viesti Kirjoittaja Hillevi Henanen » 07.10.2021 16:45

Saattaisipa ollakin jos osapuolilla olisi tasaväkiset resurssit ja yhteinen hyvä jota tavoiteltaisiin.

oikeudenmukaisuus on sana, jota tämän meidän ruotsi-suomi-kaksikielisyyden yhteydessä ei voi kirjoittaa isolla kirjaimella edes lauseen alussa.

Vastaa Viestiin