Pakkoruotsi-kultti

Tämä alue on avoin kaikille rekisteröityneille käyttäjille. Muille alueille voivat kirjoittaa vain yhdistyksen jäsenet.
Viesti
Julkaisija
PoikienPuolesta
Viestit: 7
Liittynyt: 22.01.2021 07:44

Pakkoruotsi-kultti

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja PoikienPuolesta » 04.02.2021 13:24

Olen aina ihmetellyt, miksi Suomessa on edelleen oppiaineena pakkoruotsi. En syytä pakkoruotsin olemassaolosta lainkaan ruotsinkielisiä, vaan ainoastaan suomenkielisiä, koska suomenkiliset muodostavat enemmistön Suomessa ja myös eduskunnassa.

Ruotsinkieliset ovat mielestäni ihan fiksua väkeä ja kielipolitiikassakin he ajavat vain omia etujaan. Omien etujen ajaminen on tietenkin sallittu ja se on sallittu myös suomenkielisille. Miksi sitten suomenkieliset eivät aja kieliasiassa omia etujaan, vaan tuntuvat suhtautuvan pakkoruotsiin jopa flegmaattisesti.

Pakkoruotsi on suomenkielisten keskuudessa saavuttanut jopa uskonnollisia piirteitä. Mikään järkisyy ei tunnu kääntävän suomenkielisten mielipiteitä vapaa kielivalinnan puolelle, vaan edelleenkin pakkoruotsi on vahvoilla suomenkielistenkin keskuudessa. Viimeksi pakkoruotsin vaatimuksia on lisätty Sipilän hallituksen aikana, vaikka RKP ei Sipilän hallituksessa ollutkaan.

Miten tämä kaikki on sitten mahdollista?

Suomeen on rakennettu tai muodostunut Pakkoruotsi-kultti. Tämä ei ole henkilökultti eikä se ole virallisesti organisoitunut järjestö. Kaikilla kulteilla on tehtävänsä ja siinä mukana olevat ihmiset.

Pakkoruotsi-kultilla on kolme päätoimintamenetelmää: uhkailu, vaientaminen ja harhaanjohtaminen. Jo tässä vaiheessa kannattaa huomioida, että pakkoruotsi-kultin toimijat eivät tee mitään lain vastaista, sillä siitä he jäisivät heti kiinni.

Pakkoruotsi-kultin kannattajat pyrkivät muodostamaan uhkakuvia pakkoruotsin poistamisen seurauksista Suomelle yhteisönä ja kansakuntana sekä kertomaan yksilöille aiheutuvia uhkakuvia. Esimerkkinä voidaan mainita ”Suomen kansainvälisten suhteiden heikkeneminen”. Kun kysytään mitä tämä voisi konkreettisesti olla, niin vastauksena voidaan saada ”esimerkiksi Suomen asema Pohjoismaiden neuvostossa”. Myös yksilöille pyritään luomaan uhkakuvia. Näistä uhkakuvista lienee tunnetuin lause ”henkilö ei voi hakeutua sellaisiin valtion ja kuntien virkoihin ja tehtäviin, joissa vaaditaan virkamiesruotsin osaamista”. Näitä työpaikkoja on alle 0,5% Suomen työpaikoista. Kylläpä nyt pelottaa!

Tärkeintä ei tässä ole se, ovatko seuraukset todellisuudessa pelottavia, vaan se, että ihmisille jää mielikuva pelottavuudesta. Erityisesti lapsille pyritään luomaan pelottava mielikuva, koska aikuisille se on huomattavasti vaikeampaa.

Pakkoruotsi-kultin toimijat pyrkivät määrätietoisesti vaientamaan keskustelun pakkoruotsista. Suomessa media on vaiennettu lähes täysin pakkoruotsin asioista ja henkilötasolla pakkoruotsikeskustelu pyritään tuomitsemaan sivistymättömäksi. Toinen vaientamisen muoto on henkilöiden vaientaminen. Jos kannatat pakkoruotsin poistoa, niin et etene urallasi ja saatatpa jopa menettää työpaikkasi. Tämän vuoksi erimerkiksi jotkut virkamiehet ovat uskaltaneet kertoa mielipiteensä pakkoruotsista vasta siirryttyään eläkkeelle.

Harhaanjohtaminen erilaisissa yhteyksissä on Pakkoruotsi-kultin toimijoille jokapäiväistä. Edellä esitetty esimerkki virkamiesruotsia vaativista työpaikoista on hyvä esimerkki myös harhaanjohtamisesta. Tämän väitteen mukaan virkamiesruotsin osaamisen voi saavuttaa vain pakkoruotsin avulla eli siihen ei vapaaehtoinen ruotsin opiskelu riitä. Pakkoruotsin toimijat pyrkivät iskostamaan tällaisia asioita ihmisten mieliin, vaikka niillä ei ole mitään tekemistä pakon kanssa. Eräs tyypillinen harhaanjohtamisen tapa on siirtää pakkoruotsikeskustelu ruotsikielisten oikeudeksi puhua omaa äidinkieltään. Näin toimi mm. Anna-Maja Henriksson puhuessaan eduskunnassa.

Propaganda tarvitsee aina juoksupoikansa, niin myös Pakkoruotsi-kultti. Pakkoruotsi-kultin kannattajat voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: ideologit, inkvisiittorit, aktivistit, tukijat, myötäilijät ja myöntyjät. Näitä henkilöitä ei ole kukaan virallisesti nimittänyt näihin tehtäviin tai rooleihin, vaan he ovat itse ottaneet kyseiset tehtävät ja roolit itselleen.

Ideologit ovat ottaneet tehtäväkseen pitää Pakkoruotsi-kultti puhtaana ja kehittää keinoja sen laajentamiseen. Inkvisiittorit katsovat tehtäväkseen eliminoida julkisuudesta ja tärkeistä tehtävistä kaikki pakkoruotsin vastustajat. Aktivistit ovat ottaneet tehtäväkseen levittää pakkoruotsin ”ilosanomaa” niin kouluissa kuin muuallakin yhteiskunnassa. Ideologit ja inkvisiittorit ovat pääasiassa ruotsinkielisiä, mutta aktivisteista huomattava osa on suomenkielisiä.

Selvästi passiivisemman osan Pakkoruotsi-kultin kannattajista muodostavat tukijat, myötäilijät ja myöntyjät. Lisäksi suurin osa heistä on suomenkielisiä. Esimerkiksi kansanedustajista suurin osa on Pakkoruotsi-kultin tukijoita, sillä muutenhan nykyinen tilanne ei olisi mahdollista. Pakkoruotsi-kultin tukijat joko ajavat tällä tavalla omaa etuaan tai ovat vahvasti harhaanjohdettu tai sitten heidät on pahasti peloteltu toimimaan Pakkoruotsi-kultin mukaisesti.

Myötäilijöiden tehtävänä on toimia joo-henkilöinä silloin, kun kieliasioista keskustellaan. Esimerkiksi osa kansanedustajista ja puolueaktiiveista on myötäilijöitä. Heidän tukensa Pakkoruotsi-kultille on tärkeä, koska he vaimentavat tehokkaasti keskustelua pakkoruotsista. Keskusteluissa ja vaaleissa he asettuvat tukemaan Pakkoruotsi-kultin näkemyksiä ja kulttia kannattavia henkilöitä.

Myöntyjillä ei varsinaisesti ole omaa mielipidettä pakkoruotsista tai se on hyvin hatara suuntaan tai toiseen. He pyrkivät välttämään tai pääsemään eroon hankalaksi katsomastaan pakkoruotsikeskustelusta olemalla ”yleisen käsityksen” puolella.

Kuten edeltä käy ilmi, pakkoruotsi on monilonkeroisesti ujutettu suomalaisten keskuuteen. Siksi siitä eroon pääseminen ei ole aivan helppoa, mutta ei se myöskään mahdotonta ole.

TK
Viestit: 2359
Liittynyt: 19.11.2008 01:26

Re: Pakkoruotsi-kultti

#2 Lukematon viesti Kirjoittaja TK » 04.02.2021 14:09

Pakkoruotsi on monella tapaa kuin pakko-uskonto, pakkoruotsi-kultti. Pakkoruotsi-kultista on tullut uusi valtion uskonto, johon on pakko kuulua. Eroaminen ei ole nykyoloissa mahdollista.

SJONS
Viestit: 570
Liittynyt: 22.11.2017 12:24

Re: Pakkoruotsi-kultti

#3 Lukematon viesti Kirjoittaja SJONS » 04.02.2021 15:50

PoikienPuolesta on kertomuksessaan oikeassa! Tempaukset vaativat rahallisia panostuksia. Mistä niitä löytyisi? Suomalaisuuden Liitoltakin vedettiin valtionrahoitus pois eikä edes osallistumista kielipoliittiseen keskuteluun enää hyväksytty. Yle on täysin lopettanut kielipoliittiset keskustelut samoin kuin sanomalehdistö.

Poliitikot, jotka uskalsivat viime vuosikymmenellä ( ja sitä ennen) ottaa pakkoruotsin puheeksi, nostettiin ristille ja tuomittiin. Suomessa on vain yksi puolue, jonka ohjelmassa ruotsin kieltä vaaditaan valinnaiseksi! Kaikki muut puolueet toimivat Folktingetissa ja nauttivat RKP:n säätiörahoituksesta.

Yksilöt voivat ympäristössään vaikuttaa, mutta mihin se riittää? Kansalaisaloitteisiin saamme kannatusta, mutta eduskunnassa sille pyyhitään pöytää!

Tsemppiä PoikienPuolesta!

TK
Viestit: 2359
Liittynyt: 19.11.2008 01:26

Re: Pakkoruotsi-kultti

#4 Lukematon viesti Kirjoittaja TK » 05.02.2021 20:14

Hyvä kirjoitus pakkoruotsi-kultista. Tästä riittäisi ainesta useampaankin aloitukseen.

Suomenkieliset ovat pakkoruotsi-kultin uhreja. Pakkoruotsi-kultista on tullut lahkouskonto, joka on ottanut yhteiskunnan haltuunsa, kaikki suomenkieliset palvelijoikseen ja orjikseen.
Mutta aina orja-yhteiskunta on historian saatossa tuhoutunut, orjat ovat nousseet kapinaan. Niin tulee käymään nytkin, tavalla tai toisella.

Voisi olla hyvä idea perustaa yhdistys pakkoruotsin uhreille. Kaikille niille esim. joiden opiskelu on keskeytynyt pakkoruotsin vuoksi, ja niille, jotka ovat jääneet ilman opiskelupaikkaa, kun heikkolahjaisempi suru on mennyt ohi alemmilla pisteillä, ja kaikille niille, jotka eivät ole saaneet työpaikkaa pakkoruotsivaatimusten vuoksi. Ja kaikille muulla tavoin pakkoruotsista elämänsä aikana kärsineille.
Tällainen yhdistys toisi pakkoruotsin uhrien näkökulman esille konkreettisesti. Ja vaatisi ja herättäisi passiivisia poliitikkoja ottamaan kunnolla kantaa pakkoruotsi-hullukseen.

NRR
Viestit: 9302
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Pakkoruotsi-kultti

#5 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 06.02.2021 09:22

Ruuneperin päivän jälkeisissä tunnelmissa mietin jatkuvaa identiteettityötä pakkoruotsin puolesta juhlaperinteessämme.

Tässä henkilöidyt liputuspäivät

5.2. J.L. Runebergin päivä
19.3. Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
9.4. Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä
12.5. J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä
6.7. Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä
9.8. Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä
1.10. Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä
10.10. Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä
6.11. Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä
8.12. Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä

Ovatko osuudet nimettyjen liputuspäivien osalta ok?

Ruotsinkielisiä
Runeberg
Snellman
Jansson
Kustaa Aadolf
Sibelius

Kieli tuntematon
Agricola

Enimmäkseen suomenkielisiä
Canth
Leino
Sillanpää
Kivi

Naisia 50% - liputetuista 30%
Suomenkielisiä yli 90% - liputetuista 40%

NRR
Viestit: 9302
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Pakkoruotsi-kultti

#6 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 06.02.2021 10:58

PoikienPuolesta kirjoitti: 04.02.2021 13:24
Suomeen on rakennettu tai muodostunut Pakkoruotsi-kultti. Tämä ei ole henkilökultti eikä se ole virallisesti organisoitunut järjestö. ---

Pakkoruotsi-kultilla on kolme päätoimintamenetelmää: uhkailu, vaientaminen ja harhaanjohtaminen. Jo tässä vaiheessa kannattaa huomioida, että pakkoruotsi-kultin toimijat eivät tee mitään lain vastaista, sillä siitä he jäisivät heti kiinni.
Kuitenkin nationalismia käytetään tavalla, jota ei missään muualla hyväksyttäisi, nimittäin skandinationalismia.

EU hyväksyi suomen viralliseksi kieleksi noin vain. Pohjoismaat vasta äskettäin suomenruotsalaisten vastustaessa.

Pohjoismaissa englanti yhdistää nuoria, mutta meillä väitetään, että vain ruotsilla kelpaa mukaan.

Suomalaisten kiistatonta itäisyyttä demonisoidaan ja jopa englannin osaamista - oma kolonisoijamme Ruotsi taas on jatkuvan hehkuttelun kohteena. Olemme muka Ruotsille ja ruotsinkieliselle vähemmistölle aina vain kiitollisuudenvelassa.

Suomi, saamet ja karjala ja vahvat siteet Itä/Läänemeren suomalaisuuteen eivät muka riitä suomalaisuuteen, suomalaisilla on muka kulttuurinen ruotsivelvoite.

TK
Viestit: 2359
Liittynyt: 19.11.2008 01:26

Re: Pakkoruotsi-kultti

#7 Lukematon viesti Kirjoittaja TK » 08.02.2021 14:27

Kyttäily, seurailu, uhkailu, vaientaminen, harhaanjohtaminen - ei tätä pakkoruotsitusta ylläpitävää sairasta olomuotoa voi kyllä demokratiaksi nimittää. Kyseessä on demokratian irvikuva, umpimätä systeemi. Mitä maata pakkoruotsi-kultin toiminta muistuttaa?

lpo
Viestit: 144
Liittynyt: 10.04.2016 10:57

Re: Pakkoruotsi-kultti

#8 Lukematon viesti Kirjoittaja lpo » 08.02.2021 19:10

TK kirjoitti: 08.02.2021 14:27 Kyttäily, seurailu, uhkailu, vaientaminen, harhaanjohtaminen - ei tätä pakkoruotsitusta ylläpitävää sairasta olomuotoa voi kyllä demokratiaksi nimittää. Kyseessä on demokratian irvikuva, umpimätä systeemi. Mitä maata pakkoruotsi-kultin toiminta muistuttaa?
Niin, täällähän on mainittu usein mistä maasta pakkoruotsin malli ja pakottajien toimintatavat on kopioitu. Tuota maata ei enää onneksi ole olemassa, mutta henki tuntuu elävän vahvana pohjan perukoilla. Demokratiaksi sitä ei voinut sanoa, mutta reaalisosialismiksi kyllä. Kuten siellä niin täälläkin kaikki ovat tasa-arvoisia, mutta toiset vaan ovat tasa-arvoisempia kuin toiset ;)

TK
Viestit: 2359
Liittynyt: 19.11.2008 01:26

Re: Pakkoruotsi-kultti

#9 Lukematon viesti Kirjoittaja TK » 09.02.2021 01:23

Pakkoruotsi polkee räikeällä tavalla suomenkielisten ihmisoikeuksia, jatkuvasti ja jokapäiväisesti.
Ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu koko ajan monissa maissa. Etenkin punavihreät suvakit ovat lähes yli-innokkaita puuttumaan muiden maiden pieniinkin ihmisoikeusrikkomuksiin, mutta ovat sokeita oman maan pakkoruotsi-tilanteelle. Osa poliitikoista kyllä näkee, kuinka tulehtunut kielipoliittinen tilanne on, mutta toistaiseksi uskallusta ja rohkeutta ei ole riittänyt nousta pakkoruotsi-kulttia vastaan.

NRR
Viestit: 9302
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Pakkoruotsi-kultti

#10 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 09.02.2021 12:36

TK kirjoitti: 09.02.2021 01:23 Pakkoruotsi polkee räikeällä tavalla suomenkielisten ihmisoikeuksia, jatkuvasti ja jokapäiväisesti.
Ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu koko ajan monissa maissa. Etenkin punavihreät suvakit ovat lähes yli-innokkaita puuttumaan muiden maiden pieniinkin ihmisoikeusrikkomuksiin, mutta ovat sokeita oman maan pakkoruotsi-tilanteelle. Osa poliitikoista kyllä näkee, kuinka tulehtunut kielipoliittinen tilanne on, mutta toistaiseksi uskallusta ja rohkeutta ei ole riittänyt nousta pakkoruotsi-kulttia vastaan.
Olet oikeassa. Minua nyt eniten ottaa päähän tämä pakon kannattajien ylimielisyys ja älyllisen rehellisyyden puute. Ja sitten muistan nuorta itseäni, omaa pakkoruotsin hyväksymistäni. - Ilmeisesti ihmisyhteisössä on aina menossa useitakin tällaisia näytelmiä, jossa itsensä fiksuksi luulevat mokaavat ihan täysillä.

Twitterissä kohtaa kaikenlaista, mitä ei muualla kohtaa. Yksityisviesteissä paljastuu, että pakon puolustajalle se pakko ei ole edes kovin tärkeä - mutta heitä ajaa unelma "kaksikielisestä Norden-Suomesta". "Se on minulle henkilökohtaisesti tärkeää", "mutta ruotsihan on helppo kieli", "olenkin ihmetellyt, että ruotsi on saanut olla virallinen kieli näin pitkään", "miksei sitä ruotsia nyt vaan voi lukea", ... Siis keskenään ristiriitaista mutuilua.

Pakon puolustajat myös hermostuvat herkästi. Suomalainen pakon kriitikko on heistä tyhmä ja laiska ja ilkeä, röyhkeä ja halveksittava - ja kaikki tämä vyörytetään keskusteluun, jossa on pyydetty argumentteja ja perusteluita. Ja kirjoittavat vielä omalla nimellään ja tuntuvat pitävän itseään fiksuna.

Tuota saamelaisdokumenttia katsellessa tuli tunne, että suomalaisuuden historia ja identiteetti joutuu odottamaan saamelaisten kohtalon setvimistä. Hyvä, että nyt käydään tätä saamelaiskeskustelua. Edelleenkin olen sitä mieltä, että kaikissa Pohjoismaissa saamen kielten tunnustaminen virallisiksi tavalla tai toisella auttaisi pääsemään eteenpäin skandinationalismin purkamisessa pohjoisen ei-germaanisilta asukkailta.

pjl69
Viestit: 520
Liittynyt: 17.03.2017 14:39

Re: Pakkoruotsi-kultti

#11 Lukematon viesti Kirjoittaja pjl69 » 09.02.2021 13:42

NRR kirjoitti: 09.02.2021 12:36 Suomalainen pakon kriitikko on heistä tyhmä ja laiska ja ilkeä, röyhkeä ja halveksittava
Ja vaikka tuo pitäisikin paikkansa, niin mitä sitten? Miten tuo perustelee millään tavalla ruotsin pakollisuuden tarvetta? On laiskoilla ja tyhmilläkin oikeus elää tässä maassa tasavertaista elämää omine unelmineen. Toki tyhmyyden ja laiskuuden osoituksena voi pitää sitä, ettei suomenkieliset ole kyenneet ravistamaan pakkoruotsia harteiltaan.

pentti
Viestit: 195
Liittynyt: 06.07.2011 15:16

Re: Pakkoruotsi-kultti

#12 Lukematon viesti Kirjoittaja pentti » 09.02.2021 14:04

Suomessa saamelaisten totuus- ja sovintokomissio pyritään asettamaan alkuvuodesta 2021:

https://vnk.fi/saamelaisasioiden-sovintoprosessi

Ruotsissa on jo käynnissä selvitystyö myös Torniojokilaakson meänkielisten syrjinnästä:

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/c5a ... 1fcb7a6954

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006446598.html

https://www.kaleva.fi/totuuskomissio-se ... ky/1651062

Kalevan ja Hesarin jutut ovat maksumuurin takana. Kalevan juttu on näistä laajempi.

TK
Viestit: 2359
Liittynyt: 19.11.2008 01:26

Re: Pakkoruotsi-kultti

#13 Lukematon viesti Kirjoittaja TK » 10.02.2021 03:19

Hyvä tietysti, että saamelaisilla on mahdollisuus ja halu setviä omaa historiaansa ja identiteettiään, mutta ei se saa olla minkäänlainen hidaste pakkoruotsin poistamisen prosessissa.

Saamelaiset asuvat Saamenmaalla, joka sijoittuu neljän valtion alueelle (Suomi, Ruotsi, Norja, Venäjä). Jokaisessa maassa saamelaisten on pärjätäkseen osattava myös maan pääkieltä.
Jos saamen kielet virallistettaisiin kaikissa Pohjoismaissa, niin tulisi entistä selkeämmäksi, että kaikkien virallisten kielten ei tarvitse olla pakollisia kieliä koulussa.

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 1742
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Pakkoruotsi-kultti

#14 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 12.02.2021 18:11

Miksi sitten suomenkieliset eivät aja kieliasiassa omia etujaan, vaan tuntuvat suhtautuvan pakkoruotsiin jopa flegmaattisesti.
Tätä pitää kysyä niiltä kansanedustajilta,jotka äänestivät kansalaisaloitetta vastaan 2015.

Kansanedustajien enemmistö ajaa ruotsinkielisten saavutettuja etuja,joihin pakkoruotsi kuuluu.

Miksi he eivät huomioi suomenkielisten etua?
Miksi he eivät huomioi suomenkielisen enemmistön mielipidettä?

Gallup-ja mielipidekyselyjä on tehty ainakin 30 vuotta, ja viesti on selvä.

Sekä koululaiset/opiskelijat että heidän vanhempansa haluavat pakkoruotsin pois.

Tätä viestiä vain ei huomioida millään tavalla.

Miksi ruotsinkielisten saavutetut edut ohittavat suomenkielisten edut?

Virallinen yksikielisyys olisi meille kaikkein edullisin ratkaisu,mutta suurin osa tyytyisi pakkoruotsirasitteen poistamiseen.

Kultti on hyvä selitys.

Myös pakottajien profilointi on varsin kattava.
Pakkoruotsi-kultin kannattajat voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: ideologit, inkvisiittorit, aktivistit, tukijat, myötäilijät ja myöntyjät.
Tukijoihin,myötäilijöihin ja myöntyjiin voi yrittää vaikuttaa,mutta

Inkivisiittorit ja aktivistit saavat jopa korvausta (palkkaa tai apurahaa) kultin puolustamisesta. Heihin ei pysty vaikuttamaan,mutta he pystyvät vaikuttamaan poliittiseen eliittiin.

He ovat siis eräänlaisia maksettuja kommentoijia,joiden intressissä on edistää kulttia ja ansaita rahaa samalla.


Kuka on pakkoruotsikultin pääideologi?
Onko hän vielä hengissä?

Apuideologeja riittää joka puolueessa,mutta pahan kultin ydin on tietysti RKPssä.

Poliittiselle eliitille ei ole epäselvää,mitä kansan enemmistö ajattelee pakosta.

Mutta miksi eliitti sulkee korvansa enemmistön mielipiteeltä?

http://www.kielipolitiikka.net/tutkimukset.php

Kaikissa muissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä 2/3-4/5 enemmistön mielipide on toteutunut viimeisten 30 vuoden ajanjaksolla.

Esim homoliitot .. niiden kannatus ei koskaan noussut yli 2/3,mutta silti vedottiin kansan laajaan tukeen (63%),kun tehtiin lakimuutos.

SJONS
Viestit: 570
Liittynyt: 22.11.2017 12:24

Re: Pakkoruotsi-kultti

#15 Lukematon viesti Kirjoittaja SJONS » 16.02.2021 11:36

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland jakaa vaalitukea joko suoraan kansanedustajaehdokkaille, heidän puolueilleen tai valitsijamiesyhdistyksilleen.

Eräs paikallinen sanomalehti julkaisi 14.2.2021 niiden kansanedustajien nimet, jotka olivat saaneet edellisten eduskuntavaalien alla suoraa tukea em.säätiöltä. Suoran tuen suuruus vaihteli 1500 eurosta 6000 euroon. RKP:n kansanedustajien tuet eri ruotsinkielisiltä säätiöiltä olivat vielä huomattavasti korkeammat.

Kaksikielisistä puolueista merkittävimmät summat oli annettu SDP:n, Vihreiden ja Vas. liiton kansanedustajille.

Suomi on maailman vähiten korruptoitunut maa! Rahalla kuitenkin ostetaan vähemmistökielisille oikeuksia ja samalla siirretään valtaa pois kielienemmistöltä.

Vastaa Viestiin