Sivu 1/1

PS:n lakialoite suomenkielisen "folktingetin" perustamiseksi

Lähetetty: 10.11.2012 09:45
Kirjoittaja Sees
Perussuomalaisten Jussi Niinistö blogissaan:

http://jussiniinisto.puheenvuoro.uusisu ... in-paivana

Tänään vietetään ruotsalaisuuden päivää, joka myös hakkapeliittain päivänä tunnetaan. Sen merkeissä olin yhdessä kansanedustaja Juho Eerolan (ps.) kanssa jättämässä lakialoitetta, jossa ehdotetaan säädettäväksi laki Suomalaisuuden Liitto r.y. -nimisestä järjestöstä vastaavasti kuin on olemassa laki Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä.

Ns. folktinget-lain mukaan järjestön tehtävänä on edistää Suomen ruotsinkielisen väestön oikeuksia ja toimia tämän väestön sivistyksellisten ja yhteiskunnallisten olojen kehittämiseksi sekä ruotsin kielen aseman edistämiseksi. Samaisen lain mukaan valtion talousarviossa on varattava määräraha Folktingetille näiden tehtävien hoitamiseen. Jotta perustuslain edellyttämä kansalliskielten samanarvoisuus toteutuisi aikaisempaa paremmin, on perusteltua järjestää myös suomenkielisellä puolella tehtävään sopivalle järjestölle – siis Suomalaisuuden Liitolle – vastaavankaltainen lainsäädännöllinen asema. ---