Miten suomenmaalaisuus syntyi?

Kielipoliittista keskustelua yleisellä tasolla
Viesti
Julkaisija
Sees
Viestit: 2029
Liittynyt: 10.06.2009 05:43

Miten suomenmaalaisuus syntyi?

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja Sees » 16.06.2012 08:32

Wikipediassa (hakusanalla östsvenskhet) kuvataan suomenmaalaisuussanaston syntyä näin:

Östsvenskhet eller benämningen östsvensk var under språkstridens dagar, särskilt på 1920-talet, i mer eller mindre svensksinnade kretsar benämningen på en finlandssvensk.

Itäruotsalaisuus tai nimitys itäruotsalainen olivat suomenruotsalaisuuden nimiä kieliriidan aikoihin, erityisesti 1920-luvulla enemmän tai vähemmän ruotsinmielisissä piireissä.

Från och med 1911 fördes en livlig debatt inom den yngre svenskspråkiga intelligentian i Finland om behovet av att hitta nya beteckningar för språktillhörigheten i Finland. Diskussionen utmynnade inom några år i att man i denna krets började rekommendera orden "finländsk" och "finländare" skulle ersätta "finsk" och "finne" som epitet för samtliga medborgare i Finland. "Finne" skulle hädanefter vara endast den vars modersmål var finska, medan en person med svenska som modersmål borde gå under beteckningen "finlandssvensk".

Vuodesta 1911 käytiin kiivasta debattia nuoremman ruotsinkielisen älymystön piirissä tarpeesta keksiä uusia kielestä kertovia nimikkeitä Suomessa. Keskustelusta seurasi muutamassa vuodessa se, että näissä piireissä alettiin suositella sanan "suomenmaalainen" korvaavan sanan "suomalainen" (niin adjektiivina kuin subjektiivina) Finlandin kansalaisten nimikkeenä. "Suomalainen" eli "finne" tarkoittaisi tästä eteenpäin vain niitä, joiden äidinkieli oli suomi, kun taas henkilöitä, joiden äidinkieli oli ruotsi, tulisi nimittää "suomenruotsalaisiksi".

Förslaget vann inte genast bifall, eftersom beteckningarna "finländare" och "finlandssvensk" knappast alls hade förekommit i det allmänna språkbruket. Äldre svenskar ur den bildade klassen uppfattade dem inte sällan som sökta och obekväma. På finskt håll fördömdes neologismerna ofta som uttryck för en ofosterländsk isolationism och en direkt rasistisk hållning.

Ehdotus ei saanut heti kannatusta, sillä nimikkeet "suomenmaalainen" ja "suomenruotsalainen" eivät olleet juuri esiintyneet yleisessä kielenkäytössä. Vanhemmat koulutetut ruotsalaiset pitivät niitä usein keinotekoisina ja epämukavina. Suomenkielisellä puolella tuomittiin nämä uudissanat usein osoituksena epäisänmaallisesta eristäytymisestä ja suorastaan rasistisesta suhtautumisesta.


Ymmärsinkö oikein, että tämä nyt käytössä oleva sanasto oli ruotsinkielisen ja myös ruotsinmielisen joukon läpiajamaa noin sata vuotta sitten ja korvasi vanhemman sanaston, jossa finnar oli jo muotoutunut yleisnimitykseksi suomalaisille ja ruotsalaisuutta kiihkeästi puolustaneet olivat östsvenskar eli itäruotsalaisia.