Johdanto

Keskustele virkojen kielitaitovaatimuksista, eri kielten asemasta Suomessa ja palvelujen saamisesta eri kielillä.
Viesti
Julkaisija
webmaster
Viestit: 15
Liittynyt: 01.01.1970 02:00
Viesti:

Johdanto

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja webmaster » 30.06.2007 05:06

Perustuslain mukaan suomi ja ruotsi ovat maamme kansalliskieliä, joita ihmisillä on oikeus käyttää valtion sekä kaksikielisten kunnallisten viranomaisten kanssa asioidessaan. Saamelaisten, romanien ja viittomakielisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet on myös mainittu perustuslaissa.

Kielilaki sisältää säännökset oikeudesta käyttää suomea ja ruotsia valtion viranomaisissa sekä kunnallisissa viranomaisissa. Laki koskee myös valtion liikelaitoksia, valtion ja kuntien yhtiöitä sekä myös yksityisiä niiden hoitaessa julkisia hallintotehtäviä. Kielilaissa viranomaisella tarkoitetaan myös tuomioistuimia. Kielilaki ei koske Ahvenanmaata, joka on yksikielisesti ruotsinkielinen.

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (ns. kielitaitolaki) koskee sekä valtion että kuntien palveluksessa olevia ja myös määräaikaista ja työsuhteista henkilöstöä.

Viranomaisen toimiminen kahdella kielellä ei tarkoita, että kaikkien työntekijöiden tulisi hallita molempia kieliä. Viranomaisen tulee suunnitella toimintansa niin, että kielitaitoa on siellä, missä sitä todella tarvitaan ja että asiakkaan on helppo saada selville, mistä hän saa palvelua omalla kielellään.