Sivu 1/1

Uusi kansalliskielistrategia 2.12.2021

Lähetetty: 01.04.2022 09:28
Kirjoittaja TK
Valtioneuvosto hyväksyi uuden version kansalliskielistrategiasta 2.12.2021. Suomenkielisessä mediassa tätä ei ole juurikaan uutisoitu. https://oikeusministerio.fi/kansalliskielistrategia

Samanlainen lähtökohta kuin ennenkin eli 1) oikeus palveluihin omalla kielellä, 2) kansalliskielten aseman turvaaminen, 3) elävä kaksikielisyys (vanha vitsi on vahvoilla).

Lisäksi: pyritään edistämään maahanmuuttajien kokoutumista molemmilla kansalliskielillä. Tämä tarkoittaa osan maahanmuuttajien lapsista laittamista ruotsinkielisiin kouluihin kaikissa kaksikielisissä kunnissa. Painostajana toimii folktinget. Folktinget on ilmeisesti jo lähestynyt kaksikielisten kuntien johtoporrasta kirjeitse asian tiimoilta. Ukrainalaisista lapsistakin osa halutaan pakkoruotsittaa.

Vaatimus ukrainalaisten lasten laittamisesta ruotsinkielisiin kouluihin on tosi kyseenalainan asia, koska ukrainalaisista suurin osa tulee olemaan Suomessa vain 1 - 3 vuoden ajan.

Re: Uusi kansalliskielistrategia 2.12.2021

Lähetetty: 10.04.2022 15:30
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
TK kirjoitti: 01.04.2022 09:28 Valtioneuvosto hyväksyi uuden version kansalliskielistrategiasta 2.12.2021. Suomenkielisessä mediassa tätä ei ole juurikaan uutisoitu. https://oikeusministerio.fi/kansalliskielistrategia

Samanlainen lähtökohta kuin ennenkin eli 1) oikeus palveluihin omalla kielellä, 2) kansalliskielten aseman turvaaminen, 3) elävä kaksikielisyys (vanha vitsi on vahvoilla).

Lisäksi: pyritään edistämään maahanmuuttajien kokoutumista molemmilla kansalliskielillä. Tämä tarkoittaa osan maahanmuuttajien lapsista laittamista ruotsinkielisiin kouluihin kaikissa kaksikielisissä kunnissa. Painostajana toimii folktinget. Folktinget on ilmeisesti jo lähestynyt kaksikielisten kuntien johtoporrasta kirjeitse asian tiimoilta. Ukrainalaisista lapsistakin osa halutaan pakkoruotsittaa.

Vaatimus ukrainalaisten lasten laittamisesta ruotsinkielisiin kouluihin on tosi kyseenalainan asia, koska ukrainalaisista suurin osa tulee olemaan Suomessa vain 1 - 3 vuoden ajan.
Samanlainen meininki oli aikoinaan Neuvosto-Virossa
Pysähtyneisyyden aika

Ongelmia yritettiin paikata tiivistämällä Neuvostoliittoa sisältä käsin.
Yhteiskunnan ongelmia vastaan ryhdyttiin 1970-ja 1980-lukujen vaihteessa taistelemaan


kiristämällä valtion ja puolueen kontrollia kansalaisiinsa.

Eräs tapa kontrolloida ihmisiä oli
neuvostoihmisen ihannekuvan tavoittelu.

Neuvostoihminen oli täysin hallittu yksilö, jonka
maailmankuvan peruspilari oli kommunistinen ideologia.
Samanlainen kontrolli huokuu tuosta strategiasta.

Kaksikielisyyden ihanne..RKP:n tavoite: hallittu yksilö

Peruspilari "kaksikielisyys", joka todellisuudessa hyödyttää vain eliittivähemmistöä.

Venäjän kieli Neuvostoliiton yhteisenä kielenä oli tärkeä osa laajempaa yritystä muokata eri
kansoista ja pienemmistä etnisistä ryhmittymistä yhtenäinen neuvostokansa, jonka ydin löytyisi
sosialistisen ideologian lisäksi venäläisestä kulttuurista. Virallisen käsityksen mukaan
neuvostokansa oli jo 1970-luvulla olemassa. Tervehdyksessään ”Venäjän kieli on Neuvostoliiton
kansojen ystävyyden ja yhteistyön kieli” -konferenssin osanottajille Brezhnev ilmasi asian
seuraavasti:
Kehittyneen sosialismin oloissa, joissa maamme on muuttunut yhteiseksi kansantaloudelliseksi
kokonaisuudeksi, on syntynyt uusi historiallinen ihmisyhteisö, neuvostokansa, ja venäjän osa
kommunismin rakentamisessa ja uuden ihmisen kasvattamisessa kasvaa objektiivisesti.
Äidinkielen lisäksi venäjän kielen sujuva osaaminen, minkä kaikki neuvostoihmiset ovat
vapaaehtoisesti tunnustaneet historialliseksi yhteisomaisuudeksi, auttaa vielä vahvistamaan
neuvostokansan poliittista, taloudellista ja henkistä yhteyttä.48


KIELEN JA MIELEN VARTIJAT
Kielipolitiikka ja sen vastaanotto Neuvosto-Viron koululaitoksessa
vuosina 1979- 1980

Sama kuvio esim "Pohjoismaisessa kielijulistuksessa", joka on RKP:n käsikassara. Yksilö alistetaan valtapolitiikalle.

Tätä julistusta ollaan nyt päivittämässä..