Puolella oppilaista positiivinen suhtautuminen ruotsiin

Tämä alue on avoin kaikille rekisteröityneille käyttäjille. Muille alueille voivat kirjoittaa vain yhdistyksen jäsenet.
Viesti
Julkaisija
Sees
Viestit: 2029
Liittynyt: 10.06.2009 05:43

Puolella oppilaista positiivinen suhtautuminen ruotsiin

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja Sees » 24.01.2012 16:58

Peruskoulun oppilaista puolella on positiivinen suhtautuminen ruotsiin, näin kertoo tutkimus, josta ei löydy tarkempaa tietoa kysymyksistä tai kohderyhmästä
http://www.helsinki.fi/ajankohtaista/uu ... 24-25.html.

Siitä kertoo Vasabladet
http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=185702
ja HBL
http://hbl.fi/nyheter/2012-01-24/hu-fin ... ar-svenska
ja kuulemma myös Hesari
ja se liittyy Helsingin yliopiston hallinnoimaan Svenska Kulturfondenin ja opetusministeriön rahoittamaan Svenska i Toppen hankkeeseen
http://www.helsinki.fi/svenskaitoppen/#

Siis puolet oppilasta suhtautuu ruotsinopiskeluun positiivisesti (löytyyköhän koulusta ainetta, johon puolet ei suhtautuisi positiivisesti?).
Puolet on myös sitä mieltä, että opetus koulussa on hyvää.
Ilmeisesti heiltä on myös kysytty, "onko monen kielen osaaminen rikkaus" ja moni on vastannut, että on.
Jopa 73 % oppilaista osaa mielestään kommunikoida ruotsiksi ;)
Lisää filmejä, lehtiä ja netinkäyttöä toivotaan osaksi opiskelua.
Osa suhtautuu ruotsiin neutraalisti, kuten mihin tahansa pakolliseen oppiaineeseen.
Noin 20 % suhtautuu ruotsiin kielteisesti.

Kuka tahansa voisi tilata vastaavan tutkimuksen minkä tahansa aineen olemassaolon oikeuttamiseksi - tulokset olisivat kutakuinkin samoja.

Epäilen, ettei kysymysten joukossa ollut vaihtoehtoa "Pitäisikö ruotsin olla vapaaehtoinen?"

Sillä eihän kukaan olekaan väittänyt, että koulujen ruotsinopetus olisi huonoa tai että oppilaat vihaisivat ruotsia. Kyse onkin siitä, ettei pakollinen ruotsi ole kenenkään etu ja että vapaampi kielivalinta taas on.

Mielenkiintoista on, että nyt tutkimuksen mukaan oppilaat osaavatkin ruotsia hyvin, kun tähän asti kaikilla tasoilla on itketty, että ruotsia opitaan heikosti, koska asenteet ovat niin kurjat. Mitäpä tästä nyt ajatella - paitsi että humanistisella puolella saa yleensä sellaisia tuloksia kuin haluaa. Nyt lienee haettu tätä.

Tämä "tutkimus" nyt ilmeisesti korvaa kaikki aikuisille tehdyt gallupit, joissa sentään on uskallettu kysyä vapaasta kielivalinnasta. Tämän jälkeen "lapset haluavat ruotsia" ;)

Sees
Viestit: 2029
Liittynyt: 10.06.2009 05:43

Re: Puolella oppilaista positiivinen suhtautuminen ruotsiin

#2 Lukematon viesti Kirjoittaja Sees » 24.01.2012 23:12

Tutkimusmateriaalista voisi kenties tehdä hyvin toisenlaisiakin päätelmiä kuin nyt mediassa on tehty.

Radio Vegan uutisissa oli toisen tutkijan haastattelu. Hän siis kouluttaa ruotsinopettajia yliopistossa.
(kuukauden päivät areenalla http://areena.yle.fi/audio/1327421061877 kohdasta 6:00)

Tutkija sanoi "I den här grundskola undersökningen är ungefär hälften av eleverna positivt inställda och de tycker det är nyttigt att lära sig andra språk än engelska". Siis "tässä peruskouluja koskevassa tutkimuksessa noin puolet oppilaista oli positiivisesti asennoituneita ja heidän mielestään oli hyödyllistä lukea muitakin kieliä kuin englantia". Tämä nyt on jotain muuta kuin mitä lehdistä on saanut lukea. Mikä on mahtanut olla kysymys ja miten siihen on vastattu? Kyseessä on ollut laadullinen tutkimus, joten välttämättä mitään tilastollista kuvaa ei ole edes haettu ja vastaukset ovat olleet vapaita ja ne on tulkittu johtopäätösten vetämiseksi.

Kun kysyttiin, mihin nuoret tulevat ruotsiaan tarvitsemaan, he mainitsivat lukion ja ammattikoulun ruotsinopinnot ja mahdolliset työtehtävät, joissa ruotsia tarvitaan. Se, että tiedetään pakon jatkuvan, tekee siis peruskoulun pakollisista kieliopinnoista tarpeellisia. Luonnollisesti.

On ollut tarve todistaa, että koulujen ruotsinopetuksessa tehdään hyvää työtä ja oppilaat pitävät ruotsista ja pitävät sitä tarpeellisena. Tapa, jolla vastaukset esitetään, kuvaa sitä, ettei oikeasti oltu kiinnostuneita oppilaiden kokemuksista kieltenopiskelussa eikä varsinkaan niiden kokemuksista, jotka eivät suhtautuneet positiivisesti. Oppimisvaikeuksista ei puhuttu, ei myöskään maahanmuuttajataustaisista oppilaista. Muiden kielten tarpeellisuutta ei edes sivuttu.

dejavu
Viestit: 466
Liittynyt: 28.01.2010 09:43
Paikkakunta: Tampere

Re: Puolella oppilaista positiivinen suhtautuminen ruotsiin

#3 Lukematon viesti Kirjoittaja dejavu » 25.01.2012 15:10

http://www.oph.fi/julkaisut/2011/opetus ... puraportti

Objektiivisuuden vuoksi kannattaa tutustua myös TOKI-hankkeen loppuraporttiin, jossa taisi olla 20 000 oppilasta.
Selvää tekstiä esim. sivulla 4-5, 29, 30,31,39,46, 49

Sees
Viestit: 2029
Liittynyt: 10.06.2009 05:43

Re: Puolella oppilaista positiivinen suhtautuminen ruotsiin

#4 Lukematon viesti Kirjoittaja Sees » 25.01.2012 16:20

dejavu kirjoitti:http://www.oph.fi/julkaisut/2011/opetus ... puraportti

Objektiivisuuden vuoksi kannattaa tutustua myös TOKI-hankkeen loppuraporttiin, jossa taisi olla 20 000 oppilasta.
Selvää tekstiä esim. sivulla 4-5, 29, 30,31,39,46, 49
Suurkiitos dejavu!

Tässä on siis toinen tuore tutkimus, jossa laadullisen tutkimuksen sijaan on tehty kvantitatiivista tutkimusta selkein kysymyksenasetteluin, vastaukset asteikolla 1 täysin samaa mieltä -5 täysin eri mieltä. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa oleellista on kysymysten muotoilu, mutta sen jälkeen tutkija ei enää tulkitse vastauksia vaan lukee keskiarvoja ja hajontoja.

Tilanne näyttää Toki-hankkeen tutkimuksen kautta aika toisenlaiselta kuin nyt esitellyssä "lähes kaikki rakastavat ruotsia ja oppivat hienosti" -tutkimuksessa:

"Opetushallituksen oppimistuloksia koskevat selvitykset osoittavat, että perusopetuksen päättövaiheessa ruotsin osaamisen taso on heikkoa eikä asetettuihin tavoitteisiin ole päästy kuin osittain perusopetuksessa ja sama koskee myös lukiota." s. 4-5

"Seitsemäsluokkalaisten asennekeskiarvot olivat tosin myönteisiä, kaikkien 0,42, poikien 0,23 ja tyttöjen 0,62, mutta yhdeksäsluokkalaisten olivat huomattavan kielteisiä: kaikkien keskiarvo –0,22, tyttöjen –0,11 ja poikien –0,52. Seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisten välinen ero oli siis suurempi kuin 0,6–0,7 eli lähemmäs kokonainen askel käytetyllä viisiportaisella mittausasteikolla, mikä viittasi melkoiseen asenteiden huononemiseen tutkituissa 16 koulussa yläasteen aikana. On kyllä luonnollista, että asenteet uutta oppiainetta kohtaan uudella kouluasteella ovat toiveikkaita ja 9-luokkalaisten kannanotot sen sijaan väsyneitä ja osin turhautuneita. On silti ikävää todeta, että peruskouluissa kolmen viimeisen vuoden aikana esiintyy näin suurta motivaation laskua jossakin oppiaineessa." s.30

"Kun TOKI-mittausten alku- ja loppumittausten tuloksia verrataan tosiinsa koko ajan mukana olleiden osalta, havaitaan samanlainen, jopa vähän isompi asenteiden huononemisen lasku kuin pelkästään 7- ja 9-luokkalaisten alkumittauksen tuloksia vertailtaessa. Hankkeella ei siis sen perusteella olisi pystytty parantamaan tai edes jarruttamaan asenteiden laskua yläasteen aikana." s. 31

"Attitydskillnaderna mellan olika elevkategorier är synnerligen stora. Om man delar in eleverna i tre grupper, goda (vitsorden 9–10) , medelgoda (7–8) och svaga (5–6), och dessutom beaktar kön märker man att de goda och ibland också medelgoda flickorna oftast har mycket bättre attityder till svenskan och till svenskstudierna i skolan än de medelgoda och svaga pojkarna." s. 32

"Det antal niondeklassister som i de separata skolorna uppvisar en relativt positiv attityd till svenskan och svenskstudierna är ingalunda litet. T.o.m. i den skola där helhetsinställningen var svagast, uppgick ändå antalet positiva prickar för nyttoaspekterna till över 200, eller på fyra variabler i medeltal 50 av 84 (elever), eller 59,5 %. Nöjesaspekterna gav ett dock mindre antal positiva röster: sammanlagt 75 på 6 variabler eller bara ca 12 i medeltal, och självförtroendet låg mitt emellan: 123/6 eller drygt 20 i medeltal. Om man räknar de ambivalenta svaren (skattningsvärdet 3) som möjligen positiva (se resonemanget i inledningen till avsnitt 3), dvs. som en lätt påverkningsbar attityd, blir antalet svar på plussidan minst lika stort som antalet uttryckligen negativa, för nyttans del avgjort större."

"TOKI-hankkeen tuloksia mietittäessä ei voi välttää myöskään perimmäistä kysymystä eli toisen kotimaisen kielen asemaa opetussuunnitelman perusteissa ja tuntijaossa. TOKI-hankkeen kokemukset tulee huomioida seuraavassa opetussuunnitelmatyössä. Joukko huonosti motivoituneita oppilaita pystyy helposti pilaamaan tai ainakin vaikeuttamaan hyvää tarkoittavaa opetusta ja motivoituneiden luokkatoveriensa opiskelua. Opettajien kokemukset ja samoin eräät kyselyn avovastaukset viittaavat tähän ongelmaan. Suuntaamalla opetusta käytännönläheisemmäksi voitaneen ainakin jollain tavalla motivoida oppilaita nykyistä paremmin." s. 50

Nyt tehty laadullinen haastattelututkimus siis nimenomaan pyrkii hiljentämään tämän TOKI-hankkeen yhteenvetoon liittyvän näkemyksen.

Jos tämän tutkimuksen tulokset ovat kovin ristiriitaisia TOKI-hankkeen ja vastaavien tulosten kanssa, tutkijoiden olisi ainakin pitänyt oman tutkimuksensa uskottavutta ja luotettavuutta tarkastellessaan verrata tutkimustuloksia ja etsiä syitä erilaisiin tuloksiin. Tätä pohdintaa olisi mielenkiintoista lukea. Tai sitten kyseessä ei olekaan erilaiset tulokset vaan yksinkertaisesti erilainen tapa esittää ja painottaa tuloksia, ja erityisesti media kenties on muokannut tuloksia omiin tarpeisiinsa.

Eero Nevalainen
Viestit: 1382
Liittynyt: 17.11.2008 23:14
Paikkakunta: Nurmijärvi
Viesti:

Re: Puolella oppilaista positiivinen suhtautuminen ruotsiin

#5 Lukematon viesti Kirjoittaja Eero Nevalainen » 31.01.2012 23:53

Kannattaa huomata, että ne ongelmatapaukset ovat aina huonosti motivoituneita ja pilaavat "hyvää tarkoittavaa" opetusta ja motivoituneiden opiskelijatovereiden oppimista...

Ideologinen lataus on vahva.

Vastaa Viestiin