Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

Tämä alue on avoin kaikille rekisteröityneille käyttäjille. Muille alueille voivat kirjoittaa vain yhdistyksen jäsenet.
Viesti
Julkaisija
Uusi kielipolitiikka
Viestit: 2185
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#31 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 21.11.2020 11:34

Lapsen oikeus on valtiovallan velvollisuus

YK:n lapsen oikeuksien sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia. Ratifioidessaan tämän sopimuksen 1991 Suomi sitoutui turvaamaan lapsen kaikki oikeudet sekä suojelemaan ja edistämään niitä. Vastuu sopimuksen täytäntöönpanosta on maan hallituksella.

Lapsen oikeuksien viikolla lapsen oikeudet ovat olleet mediassa hyvin esillä. Oikeustieteen professorit Suvianna Hakalehto ja Virve Toivonen totesivat lapsen oikeuksien päivänä (HS 20.11.), että lapsille kuuluvia oikeuksia ei aina tunneta. Heidän mukaansa ”lainsäädännön, kuntapäätösten ja hallintotoiminnan lapsivaikutuksia ei arvioida systemaattisesti”. Tähän tulee saada korjaus kaikissa näissä instansseissa.

HS:n Vieraskynä-palsatalla (HS 16.12.) professori Anssi Keinänen ja tutkimusjohtaja Petri Uusikylä käsittelivät lainvalmistelun ongelmia. He kritisoivat hallituksen esitysten suhdetta perustuslakiin, lainvalmistelun kiireyttä ja vaikutusarvioinnin puutteellisuutta. Ongelmana on myös, että ”politiikka- ja lainvalmistelua ei eroteta riittävästi toisistaan”. Tarkastellaanpa, miten nämä ongelmat ilmenevät oppivelvollisuusiän nostamiseen tähtäävän lain ja 50 vuoden takaisen peruskoululain kohdalla.

Oppivelvollisuusiän nostamisella 18 ikävuoteen on tarkoitus saada koko peruskoulun suorittanut ikäluokka toisen asteen koulutuksen piiriin ja ehkäistä opintojen keskeyttämistä. Sen sijaan, että hallitus selvittäisi edeltävän opetuksen aikana ilmeneviä opiskelumotivaatiota haittaavia yksilöllisiä psykososiaalisia ongelmia ja panostaisi niiden ennaltaehkäisyyn, se haluaa ilman varsinaista tutkittua tietoa saattaa lain pikavauhtia voimaan.

Peruskoululain kielikoulutusosio – pakkoruotsi/pakkosuomi – on absurdiudessaan ainutlaatuinen esimerkki lainsäädännöstä, jossa pedagoginen asiantuntemus ja lapsen näkökulma sekä lasten huoltajien kansalaisoikeudet sivuutettiin tyystin. VTM Janne Väistö valottaa lain valmistelua väitöskirjassaan ’Toinen kotimainen toisen tasavallan Suomessa’ (Åbo Akademi 1.9.2017).

Pakkoruotsia pyritään perustelemaan vetoamalla maamme kaksikielisyyteen. Kyseessä on kuitenkin tarkoituksellinen perustuslain tulkintavirhe. Perustuslaki ei määrää kansalaisille kielellisiä velvoitteita, vaan takaa oikeuden oman kielen ja kulttuurin vaalimiseen. Peruskoululaki on tältä osin perustuslain vastainen.

Lainsäädännön asiantuntijoiden mukaan lakiesitysten vaikutuksia tulee arvioida systemaattisesti sekä lakien valmistelu- että toimeenpanovaiheessa, jotta opittaisiin, mikä toimii, milloin ja kenelle. Oppivelvollisuusiän nostamisen osalta tämä on vielä mahdollista, mutta peruskoululain muuttaminen vastaamaan lasten oikeuksia edellyttää hallitusohjelmassa luvattua jälkiarviointia. Tuo tehtävä lankeaa perustuslakivaliokunnalle, oikeuskanslerille ja eduskunnalle. Oikeusministeriö lienee velvollinen tekemään aloitteen perusopetuslain päivittämisestä vastaamaan demokratian ja oikeusvaltion periaatteita.

Vapaa kielivalinta kuntien tarjoaman kielivalikoiman pohjalta antaa lapsille kieliopinnoissakin mahdollisuuden toteuttaa omia unelmiaan oman motivaation ja omien vahvuuksiensa pohjalta, oppia omaa elämäänsä, ei koulua eikä varsinkaan valtiovallan tarpeita varten.

Yksikielisen Suomen puolesta

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 2185
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#32 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 21.11.2020 11:43

Vapaa kielivalinta kuntien tarjoaman kielivalikoiman pohjalta antaa lapsille kieliopinnoissakin mahdollisuuden toteuttaa omia unelmiaan oman motivaation ja omien vahvuuksiensa pohjalta, oppia omaa elämäänsä, ei koulua eikä varsinkaan valtiovallan tarpeita varten.
Pakkoruotsi on demokratian vastaista,koska se ei toteuta oppilaan omia tavoitteita eikä tue oppilaan kehitystä ihmisenä,vaan ajaa valtiovallan tavoitteita,joiden taustalla puolestaan on pienen, mutta kovaäänisen ja vaikutusvaltaisen poliittisen vähemmistön
vaatimukset ja painostus.

Oppilas on siis ruotsin pakko-opinnoissa omien opintojensa objekti, hyväksikäytön kohde.

Muiden kielten opiskelussa Suomessa on vapaus valita,
jolloin oppilas on subjekti, ei kenenkään hyväksikäytön kohde.

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 2185
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#33 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 01.12.2020 00:11

Toiminta jatkuu vilkkaana, yhteyksiä on otettu eri poliittisiin toimijoihin ja keskusteluja on käyty rakentavassa hengessä.

Valtamedia sen sijaan on nuiva. Yhdistyksen kannanottoja ei julkaista.
Mielenkiintoista lukea sunnuntaihesarin pääkirjoitus Viktor Orbanista ja äärioikeiston noususta ja samalta aukeamalta vielä Antero Mukan kolumni Muistutus totuuden hylkäämisen vaarasta.

Orban ja kumppanit edustavat tiettyä ideologiaa, joka ei kunnioita liberaalia demokratiaa ja siihen kuuluvaa yksilönvapautta. Siitä kaikkia valtaapitäviä on syytä arvostella. Myös suomalaisia päättäjiä.

Mukan toteamus, että faktaperustasta on pidettävä kiinni, on hyvä lähtökohta yhteiskunnalliselle keskustelulle. Siltä pohjalta tarkasteltuna myöskään Suomi ei ole liberaali demokratia eikä oikeusvaltio. Pieni puolueporukka pitää valtaa, ja sitä media peesaa parhaansa mukaan. Myös HS.

Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle. Tämä periaate ei kuitenkaan toteudu, sillä kansanedustajat eivät kuuntele kansalaisia ainakaan arjen asiatasolla. Tekään median edustajat ette sitä tee. Te kuuntelette ainoastaan yhtä ääntä, "virallista" totuutta. Kansalaiskeskustelun esille tuontia = vapaata keskustelua te HS:n väki ette aidosti edistä.
Te sensuroitte.

Hyvä esimerkki tästä on maamme kielipolitiikka ja siitä puhumattomuus.
-----

Teillä Hesarissa ei ollut "munaa" julkaista kannanottoamme. HS ei myöskään julkaissut kirjoitusta Demokratia toteutettava Suomen kieli- ja koulutuspolitiikassa, jonka lehti sai 28.10.2020.
Siinä koetimme asiapohjalta tuoda esille kieli- ja koulutuspolitiikan epäkohtia ja korjausehdotuksia niihin.

Kielipolitiikka on Suomessa asia, jossa faktat eivät paina vaa'assa. "Kaksikielisyys" on ainoa käypä mantra. Sen oikeutusta ja hintaa ei saa edes kysyä kriittisimmistä puhumattakaan.

Suomen koulujärjestelmässä toteutetaan samaa fasistista ideologiaa, jota te Orbanissa arvostellette. Myös oppivelvollisuuden pidentämistä ajetaan ideologialla, ei faktojen eikä totuuden (tosiasiallisten ongelmien) pohjalta.

TK
Viestit: 2516
Liittynyt: 19.11.2008 01:26

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#34 Lukematon viesti Kirjoittaja TK » 01.12.2020 19:04

Tässä olisi nyt Suomalaisuuden Liitolle ja Vapaa kielivalinta yhdistykselle hyvä tilaisuus laatia tiedote, jossa muistutetaan, että pakkoruotsi voidaan poistaa ilman perustuslain muuttamista.

Surujen olisi nyt korkea aika miettiä, mitä he haluavat ja mistä eniten hyötyvät. Hyötyisivätkö surut omasta mielestään enemmän siitä, että perustuslakia ei muuteta ja kielilakeja ja koululakeja muutetaan niin, että pakkoruotsi poistuu kouluista ja kaikkien virkamiesten ruotsin osaamisen vaatimuksista luovutaan. Vai hyötyvätkö surut omasta mielestään enemmän siitä, että kiristetään pakkoruotsilla niin kauan kuin voidaan, jolloin ennen pitkää lopputuloksena ei voi olla muu kuin Suomen muuttaminen yksikieliseksi, suomenkieliseksi maaksi.

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 2185
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#35 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 01.12.2020 23:43

hyötyvätkö surut omasta mielestään enemmän siitä, että kiristetään pakkoruotsilla niin kauan kuin voidaan, jolloin ennen pitkää lopputuloksena ei voi olla muu kuin Suomen muuttaminen yksikieliseksi, suomenkieliseksi
Lopputulos on joka tapauksessa yksikielinen,yhden pääkielen Suomi,
kuten on käynyt Ruotsissa 2009 sekä myös Islannissa 2011. Pohjoismainen malli.

Kiristys toki toimii vielä jonkin aikaa,mutta sillä menetetään goodwill-mahdollisuus..

SJONS
Viestit: 730
Liittynyt: 22.11.2017 12:24

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#36 Lukematon viesti Kirjoittaja SJONS » 02.12.2020 14:35

Eduskunnassa ja julkisuudessakin on käyty kiivasta keskustelua oikeusvaltioperiaatteesta.

Maija Elonheimon Yle 1 ohjelmassa tänään 2.12. 2020 käsiteltiin samaa aihetta. Haastattelussa kävi ilmi, että muissakin kuin Unkarissa ja Puolassa saattaa olla vastaavia ongelmia.

On käsittämätöntä, että Suomessa vaaditaan jokaiselta valtion viranhaltijalta molempia kansalliskieliä, vaikka edes perustuslakimme ei sitä edellytä..

Yksikielisen Suomen puolesta yhdistyksen olisi syytä tehdä kantelu EU:n viranomaisille!

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 2185
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#37 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 02.12.2020 20:05

SJONS kirjoitti: 02.12.2020 14:35 Eduskunnassa ja julkisuudessakin on käyty kiivasta keskustelua oikeusvaltioperiaatteesta.

Maija Elonheimon Yle 1 ohjelmassa tänään 2.12. 2020 käsiteltiin samaa aihetta. Haastattelussa kävi ilmi, että muissakin kuin Unkarissa ja Puolassa saattaa olla vastaavia ongelmia.

On käsittämätöntä, että Suomessa vaaditaan jokaiselta valtion viranhaltijalta molempia kansalliskieliä, vaikka edes perustuslakimme ei sitä edellytä..

Yksikielisen Suomen puolesta yhdistyksen olisi syytä tehdä kantelu EU:n viranomaisille!
EU on kyllä todennut sen tosiasian,että ruotsin opiskelu Suomessa ei perustu kielen tarpeeseen,vaan historiaan ja politiikkaan.

EU ei voi auttaa,jos Suomen poliittinen "eliitti" kärsii edelleen vuosisataisesta alemmuuskompleksista Ruotsia,ruotsin kieltä ja suomenruotsalaisia kohtaan.

TK
Viestit: 2516
Liittynyt: 19.11.2008 01:26

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#38 Lukematon viesti Kirjoittaja TK » 03.12.2020 08:38

Tietääkö EU, että pakkoruotsi on perustuslain vastaista toimintaa?

Kaikki suomalaiset eivät tiedä, ettei perustuslaki edellytä pakkoruotsia. Siksi olisi tärkeää toistaa kaikissa mahdollisissa yhteyksissä, että perustuslaki ei edellytä eikä vaadi pakkoruotsia.

Ruotsin säilyminen valinnaiskielenä olisi ihan riittävää historian ja poliittisen tarpeen huomioimista.

SJONS
Viestit: 730
Liittynyt: 22.11.2017 12:24

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#39 Lukematon viesti Kirjoittaja SJONS » 07.12.2020 15:31

Olen tietoinen EU:n antamasta palautteesta! Olen tietoinen siitä, että EU perustelee pakko- ja virkamiesruotsin vaatimusta poliittisella päätöksellä. Tiedän myös sen, että vastauksia antavat suomenruotsalaiset.

Kaikki asiat on syytä perustella aina uudelleen ja uudelleen, kunnes saavutamme tuloksia!

NRR
Viestit: 9801
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#40 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 20.12.2020 14:01

Miten tämän yhdistyksen toiminta on lähtenyt käyntiin.

Kuuluuko joku täällä kirjoittavista jo siihen?

NRR
Viestit: 9801
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#41 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 06.01.2021 14:00

Tämä yhdistys on jo ottanut mielestäni kantaa saamen kielten ja karjalan puolesta, suomalaisugrilaisen perintömme puolesta. Odotan, mitä he tuovat esiin asian tiimoilta.

Onko yhdistyksessä oltu yhteydessä esimerkiksi Jaska Häkkiseen ja saamelaisaktiiveihin?

Meillä kaikilla nyt suomalaisia sukujuuria omaavilla on luultavasti vahvasti saamelaisuutta dna-esivanhemmissamme. Emme ehkä hahmota omia suomalaissaamelaisia juuriamme, eikä niitä tunnista myöskään virallinen historiankirjoitus ja koulujen identiteettiopetus - sen sijaan pakollista skandinaavista identiteettiä yritetään rakentaa yhden oppiaineen verran alakoulusta yliopistoon, vastoin todellisuutta.

Odotan keskustelua saamen kielten ja karjalan nostamisesta kansalliskieliksi osana suurta itseymmärryksen laajenemista.

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 2185
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#42 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 14.01.2021 23:55

NRR kirjoitti: 20.12.2020 14:01 Miten tämän yhdistyksen toiminta on lähtenyt käyntiin.

Kuuluuko joku täällä kirjoittavista jo siihen?
Hieman hakusessa taitaa olla yhdistyksen viestintästrategia..
tai sitä ei vielä ole lainkaan.

"Räiskitään kaikkiin mahdollisiin suuntiin"

Mutta ehkä tilanne korjaantuu,kun päästään pitämään perinteisiä kokouksia etäkokousten sijasta.

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 2185
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#43 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 14.01.2021 23:59

Odotan keskustelua saamen kielten ja karjalan nostamisesta kansalliskieliksi osana suurta itseymmärryksen laajenemista.
Tää on vaikee kysymys.
Osa noiden kielten aktiiveista on tosi katkeria suomenkielisille ja tuntevat suoranaista vahingoniloa siitä,että RKP pystyy simputtamaan kielienemmistöä eräänlaisena ulkoistettuna kostona..
.

Liittoutuvat siis mieluummin kaikkein pahimman sortajan eli ruotsalaisuuden kanssa ..

Hämmentävää
.

TK
Viestit: 2516
Liittynyt: 19.11.2008 01:26

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#44 Lukematon viesti Kirjoittaja TK » 18.01.2021 11:25

Saamelaisilla ja suruilla on yhteinen vihollinen: suomenkielinen Suomi. Mikään ei yhdistä ihmisiä niin, kuin yhteiseksi koettu vihollinen. Saamelaiset eivät ole vielä tiedostaneet sitä, että pakkoruotsin poistaminen antaisi saamen kielille mahdollisuuden nousta valinnaiskieliksi koko Suomessa.

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 2185
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#45 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 24.01.2021 20:33

Miten tämän yhdistyksen toiminta on lähtenyt käyntiin.
Kantaa on taas otettu kaikenlaisiin asioihin.

Viimeksi kirjeenvaihtoa lapsiasiavaltuutetun toimistoon sekä
lausunto koulutuspoliittiseen selontekoon .

Virtaa riittää.

Vastaa Viestiin