Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

Tämä alue on avoin kaikille rekisteröityneille käyttäjille. Muille alueille voivat kirjoittaa vain yhdistyksen jäsenet.
Viesti
Julkaisija
Uusi kielipolitiikka
Viestit: 2185
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 30.08.2020 14:08

Selvittäkää, mitä Suomen kaksikielisyys, siis kaksinkertainen valtion- ja osin myös kunnallishallinto, ruotsinkielisten lisätuet kunnille (järjestelmä uusittiin 2014) ja pakollinen ruotsin kielen opetus kaikilla koulutusasteilla ja osaltaan sen aiheuttama syrjäytyminen (kun ilman ruotsia ei pääse toiselle asteelle) maksaa veronmaksajille joka vuosi.

Kyse on miljardeista joka vuosi. Hallintojärjestelmässä jo yli 100 v ja pakkoruotsia 50 v historia.

Olen kysellyt poliitikoilta ja vm:n virkamiehiltä. Koska asia on tabu läpeensä korruptoituneessa maassamne, en ole saanut kuin välttelevä ja väisteleviä kommentin tynkiä.

Tehkää te median edustajat osanne ja Selvittäkää asia.

Odotan yhteydenottoanne.

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 2185
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#2 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 30.08.2020 14:16

Ruotsin kielen asema ja rekrytoinnissa ylimitoitetut ruotsin kielen osaamisvaatimukset on suuri este myös maahanmuuttajien työllisyydelle
erityisesti julkisella sektorilla.

Terveydenhuoltoon maahanmuuttajia työllistyy työvoimapulan takia
ruotsin kielitaitovaatimuksista tinkimällä,
mutta muihin korkeakoulututkintoa vaativiin virkoihin tarvitaan
äärimmäisen byrokraattinen erivapausmenettely
jopa valtioneuvoston tai kaupungihalllituksen päätöksellä.

Helsingissä tosin toimialajohtaja voi nykyään antaa erivapauden.
Luultavasti näistä erivapauksista RKPn tukijoukot kantelevat oikeusasiamiehelle,
mikä selittää ettei niitä helposti haeta, kun joudutaan selittelemään jälkikäteen.

Tällainen byrokratia on täysin käsittämätöntä ja estää koulutettujen maahanmuuttajien integroitumista ja työllistymistä esim poliisiin tai julkishallinnon asiantuntijoiksi.

Näitä erivapauksia RKP vastustaa systemaattisesti aina kuin mahdollista ja täten estää maahanmuuttajien työllistymistä esim asiantuntijoina valtionhallinnossa ja virastoissa, vaikka pätevyys eli substanssiosaaminen olisi kunnossa ja jopa parempi kuin virkamiesruotsin suorittaneella suomalaisella.

Ahdas käytäntö ei siis ohjaa julkiselle sektorille parhaita mahdollisia työntekijöitä,
vaan lähinnä ruotsin kielen todistuksen haltijoita.

Koko kielipolitiikka on kuin yhtä valtavaa miinakenttää,
jonka RKP on rakentanut vuosikymmenten aikana.

Sen haittavaikutuksia Suomen kilpailukykyyn pitäisi tutkia puolueettomasti/quote]

NRR
Viestit: 9800
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#3 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 31.08.2020 12:00

Nyt on hyvää tekstiä!

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 2185
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#4 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 02.09.2020 12:05

Vastaavat tekstit on lähetetty myös Ruotsin medialle.

En tiedä, oliko peliliikkeen ajoitus

tässä kohtaa kovin onnistunut, koska Ruotsissa
rakennetaan nyt taas myyttiä "Ruotsi-vihasta"..

On siis "vihaa", jos ei halua ikuisesti alistua.

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 2185
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#5 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 07.09.2020 16:29

Kansalaiskeskustelu käyntiin kielipolitiikasta!KU:n juorupalstan mukaan (29.8.) Hämeenlinnassa pesii yksikielisyyden aate. Jutussa esiteltiin lyhyesti Yksikielisen Suomen puolesta -yhdistyksen tavoite: Suomen kielipolitiikka ja kielilainsäädäntö tulee muuttaa kansalaisten enemmistön tahdon mukaiseksi. Käytännössä se tarkoittaa, että maamme ainoan virallisen kielen tulee olla suomi ja ruotsi jäisi vähemmistökielen asemaan.Petteri Kaleva reagoi KU:n juttuun (KU 2.9.) Hämeen RKP:n nimissä otsikolla 'Suomea ilman ruotsia ei ole olemassa' ja totesi, että maassamme on jo monta sataa vuotta puhuttu saamen kieliä ja ruotsia. Uskon Kalevan tietävän, että näistä kielistä suomen lisäksi saamen kielet ja karjalan kieli ovat maamme ikiaikaisia uralilaisia alkuperäis- ja kansalliskieliä. Sen sijaan ruotsin kieli tuli maahamme vasta ristiretkien myötä vieraana valloittajan kielenä. Ruotsin kieli ei siten ansaitse aidon kansalliskielen nimeä eikä asemaa.Historiansa kunnolla lukeneet tietävät, että Ruotsin Itämaassa suomalainen heimokansa kärsi reilut 600 vuotta Ruotsin harjoittamaa riistoa ja sortoa: sotaväenotot, verotus, verovelkaisten tilojen pakkolunastus ja lahjoittaminen ruotsalaiselle upseeristolle. Erityisesti Kustaa Vaasan ajoista alkaen suomalaisuus ja suomen kieli olivat "ruotsalaisen rodun" rautasaappaan alla. Suomen kieli ja suomenkielinen koulutus elivät tuolloin ainoastaan kirkon suojissa (kts. Ruotsin Itämaa; Kari Tarkiainen, Porvoo 2010). Mitä myöhempään suhtautumiseen suomalaiseen kantaväestöön tulee, niin maininta ruotsalaisen rodun etujen ajamisesta säilyi RKP:n puolueohjelmassa aina vuoteen 1956.Ruotsin kielen ylivalta virkakoneistossa ja koulutuksessa pysyi ennallaan vuoden 1809 jälkeenkin koko autonomian ajan, vaikka tsaari mahtikäskyllään 1863 nostikin suomen kielen ruotsin rinnalle viralliseksi kieleksi. Näin ei käytännössä tapahtunut. Tosiasiassa vasta vuoden 1922 kielilaki - 5 vuotta itsenäistymisen jälkeen! - määritteli suomen yhdenvertaiseksi ruotsin kanssa. Nähtäväksi jää, onnistuvatko ”liberaali” RKP, Folktinget ja niiden taustavoimat, Föreningen för det tvåspråkiga Finland etunenässä, siitä huolimatta jatkamaan kansalaisten enemmistön kansalaisoikeuksien polkemista koko 2020-luvun ja aina hamaan tulevaisuuteen.Perustuslain 17. pykälän mukaan "Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi." Tämän kirjauksen RKP tukijoineen sai lakiin vasta neljännellä yrittämällä kovan painostuksen kautta mm. Venäjä-uhkan vedoten. Alkuperäisessä lakiesityksessä suomi oli maamme ainoa virallinen kieli. Myös vuoden 1968 peruskoululakia säädettäessä RKP turvautui Venäjä-korttiin ja haki lisäksi apua Ruotsin valtiovallalta (kts. Janne Väistön väitöskirja, Åbo Akademi 2017). Ruotsin ja Suomen lehdistö hoitivat ns. likaisen työn, jolla ruotsin kielestä tuli peruskoulun ainoa pakollinen kieli. Pedagogiset periaatteet saivat väistyä ja kielestä tehtiin poliittisen vallan ja kansan enemmistön alistamisen väline.Niinpä suomenkielisen enemmistön koko ikäluokka on jo 50 vuoden ajan ollut pakotettu opiskelemaan ruotsia alakoulusta alkaen niin ammattikoulussa kuin toisen asteen koulutuksessa ja vielä yliopistossakin? Ilman ruotsin kielen hyväksyttävää suorittamista pääsy toisen asteen koulutukseen estyy. Ammatillisessa koulutuksessa päättötodistus ja yliopistossa maisterin paperit jäävät saamatta, ellei ruotsin kieli ole hallinnassa. Ns. virkamiesruotsi vaikeuttaa suomenkielisten etenemistä julkishallinnon korkeampiin virkoihin. Millä oikeutuksella RKP voi vaatia ja lakien voimalla ylläpitämään tällaista käytäntöä? Siihen ei löydy ainoatakaan kritiikin kestävää faktista perustetta. Se on mahdollista ainoastaan muiden puolueiden tuella ja eduskunnan päätöksillä. Niinpä on pakko kyseenalaistaa Suomen maine vain "vähän korruptoituneena maana".Yksikielisen Suomen puolesta -yhdistys kyseenalaistaa sekä maamme kaksikielisen hallintojärjestelmän että ruotsin pakollisuuden kahdesta syystä, jotka kumpikin loukkaavat liberaalin demokratian perusperiaatetta, kansanvaltaa. Perustuslain mukaan valta kuuluu kansalle, ja demokratiassa enemmistö päättää. Maamme pääkieli on suomi, joten sen tulee myös olla maamme ainoa virallinen kieli. Toinen syy on taloudellinen. Kaksikielisestä hallintojärjestelmästä ja ruotsin pakollisuudesta koulutuksessa veronmaksajille koituu vuosittain usean miljardin euron rasite. Näiden tosiasioiden esille nostaminen on maassamme tabu. Poliitikot, virkamieskunta ja media, niin valtalehdet kuin YLEkin, tekeytyvät kuolleiksi ja vaikenevat aina, kun näitä asioita halutaan ottaa puheeksi.Yhdistyksemme haluaa toiminnallaan haastaa kaikki kansalaiset, aivan erityisesti kouluikäisten lasten vanhemmat ja kaikki opiskelijat "nousemaan barrikadeille", kuten KU asian ilmaisi. Hämäläiset ovat tunnetusti rauhallista ja vakaata väkeä, mutta nyt olisi hyvä muistaa, että "ei oikeutta maassa saa, ken itse ei sit hanki". Tulkaa siis joukolla keskusteluun mukaan !

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 2185
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#6 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 08.09.2020 13:48

Helsingin Sanomat nosti pääkirjoituksessaan 6.9. aiheellisesti keskusteluun maamme kieli- ja
koulutuspolitiikan.
Kirjoituksessa todetaan nostalgisesti, kuinka ”vielä muutama vuosikymmen sitten oli
itsestään selvää, että koululaiset opiskelivat englannin ja ruotsin ohella esimerkiksi ranskaa, saksaa tai
venäjää”.

Muutosta havainnollistetaan viittaamalla ylimääräisen kielen kirjoittamisen romahtamiseen 1990-
lukuun verrattuna alle viidenteen osaan silloisesta tasosta.

Keskeiseksi selitykseksi esitetään, että englannin kielen ylivalta ”vähentää motivaatiota muiden kielten
opiskeluun”.

Sen ohella esiin nostetaan se, että korkeakoulujen valinnoissa ”painotetaan nyt enemmän
matematiikkaa eikä ylimääräisistä kielistä saa pisteitä”. Kumpikin näistä väitteistä vie keskustelun
harhapoluille ja pois varsinaisesta ongelmasta:

kielipolitiikan asiapohjainen tarkastelu on Suomessa
edelleen tabu niin valtakunnan politiikassa kuin mediassakin
.

Kielikoulutuksen vääristyneen nykytilan
korjaaminen edellyttää radikaaleja kielipoliittisia muutoksia:
perustuslain 17. pykälän muuttamisen
länsimaisen käytännön mukaiseksi ja koko siitä johdetun kielilainsäädännön
perkaamista liberaalin
demokratian hengessä.


Englannin kielestä on maailmankielenä tullut ylivoimaisesti suosituin kieli peruskoulussa.
On kuitenkin
täysin perusteetonta ilman tutkimusnäyttöä väittää,
että englannin opiskelu vähentäisi muiden kielten
opiskelumotivaatiota.

Englannin suosio tulee päinvastoin nähdä positiivisena asiana, sillä osoittaahan se jo
tajunnan laajentumista muiden kulttuurien suuntaan. Tämä voidaan pedagogisin keinoin mallintaa
ulottumaan kiinnostukseksi myös muihin kieliin ja kulttuureihin.

Englanti sekakielenä, rakenteeltaan
germaanisena mutta sanastoltaan pitkälti latinalaispohjaisena avaa oven erityisesti Euroopan kaikkiin
romaanisiin kieliin: ranskaan, espanjaan, italiaan, portugaliin ja romaniaan. Näiden kielten kautta avautuu
tie edelleen koko latinalaiseen Amerikkaan ja myös suureen osaan Afrikkaa.

On syytä huomata, että peruskoulun kehittämisessä tavoitteena on ensimmäisen vieraan kielen valinta jo
ensimmäiseltä vuosiluokalta.

Näin myös lisäkielten valintaa voidaan aikaistaa jo alakoulun puolella, kun se
nyt toteutuu vasta 8. ja 9. vuosiluokalla. Kun kielten kirjoa on kaupallisten ja kulttuurisuhteiden
menestyksellisen hoitamisen vuoksi tarpeen lisätä, on sen tapahduttava

vapaan kielivalinnan pohjalta.


Ruotsi kielen pakollisuudelle ei ole mitään kritiikin kestävää asiaperustetta.

Itse asiassa valinnaisuus nostaisi
ilman muuta opiskelumotivaatiota myös ruotsin osalta, joka 50-vuotisen pakollisuuden vuoksi on
aallonpohjassa, mikä varsin heikkoina oppimistuloksina.

Pakko on varma keino tappaa kaikki motivaatio.


Uskallamme väittää, että maamme puolueet ja poliittiset päättäjät ovat laiminlyöneet velvollisuutensa
kielikoulutuksen perusasioiden osalta.

Sitä osoittaa selvästi se, että ainoastaan yhdellä puolueella on
kattava kielipoliittinen ohjelma.
Siinä painotetaan nimenomaan suomen kielen aseman vahvistamista ja
panostamista monipuoliseen ja vahvaan kielitaitoon.

Kaikki muut puolueet ovat edustettuina Folktingetissä
ja määrittelevät kielipoliittisen kantansa pelkästään tästä näkökulmasta. Odotamme, milloin kyseinen
puolue näkee sopivaksi nostaa kielipolitiikan eduskunnan agendalle haastamaan RKP:n ja muut sitä
peesaavat apupuolueet.
Erityisen valaiseva esimerkki maamme kielipoliittisesta vinosuuntauksesta on oikeusministeriön alaisen
kieliasiain neuvottelukunnan ohjauksessa etenevä 2012 käynnistetty kansalliskielistrategia.

Tämän
strategian tehtäväksi on määritelty vastata ”huoleen kansalliskielten asemasta muuttuvassa
kieliympäristössä”.

Tässä tavoiteasettelussa maamme pääkieli suomi on jätetty pelkän statistin osaan. Sitä
osoittaa räikeimmin se menettely, että suomalaisuutta, suomen kieltä ja kulttuuria edustava
kansallisjärjestö Suomalaisuuden liitto ry on perusteettomasti suljettu kokonaan ei pelkästään
päätöksenteon vaan myös keskustelun ulkopuolelle.
Kielikoulutuksen saattaminen ajanmukaiselle tasolle tukemaan maamme kilpailukykyä ja kulttuurisuhteiden
hoitamista edes EU:n tasolla saati globaalisti edellyttää perinpohjaista poliittisen ja kansalaistason
keskustelua. Siihen haastamme tällä puheella mukaan kaikki puolueet nuorisojärjestöineen.

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 2185
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#7 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 08.09.2020 13:54

Tuota tekstiä vielä kuulemma hiotaan ja tiivistetään,
mutta yhdistyksen kanta näyttää olevan selvä.

Vain perustuslain muutoksella voidaan myös kielikoulutuspolitiikka uudistaa
Suomen verrokkimaiden käytäntöjen mukaiseksi.

Uusi kielipolitiikka olisi kyllä mahdollista myös nykyistä perustuslakia muuttamatta,mutta jos perustuslain muuttaminen on ainoa keino, kyllä sekin käy.

TK
Viestit: 2516
Liittynyt: 19.11.2008 01:26

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#8 Lukematon viesti Kirjoittaja TK » 08.09.2020 21:47

Koulujen pakkoruotsi voidaan poistaa kaikilta koulutasoilta koululakeja muuttamalla. Perustuslakia ei tarvitse muuttaa.

Luonnollisesti pitäisi siirtyä pääkielimalliin, mutta jos siihen tarvitaan perustuslainmuutos, niin pakkoruotsin osalta tätä muutosta ei kannata jäädä odottelemaan.

Tärkeintä on saada pakkoruotsi pois koulujärjestelmän piiristä, koskien myös korkeakoulujen virkamiespakkoruotsin kursseja.

NRR
Viestit: 9800
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#9 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 10.09.2020 21:53

Mikä pitelee virkaruotsia.

Periaatteessa yliopistot ja amk:t olisivat voineet linjata antavansa vapautuksia jo niille, joiden opinnot uhkaavat venyä tai jäädä kesken - mutta vapautuksia ei kentältä kuuluvien kokemusten valosta anneta.

Mikä verkosto pitää virkapakkoruotsia yllä?

En ole missään muualla maailmassa tavannut vastaavaa järjestelmää selatessani erilaisia kieliratkaisuja läpi.

SJONS
Viestit: 729
Liittynyt: 22.11.2017 12:24

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#10 Lukematon viesti Kirjoittaja SJONS » 17.09.2020 15:30

Sanonta kuuluu: "Jos pirulle antaa pikkusormen, se vie koko käden!" Jos pakko- tai virkamiesruotsin vaatimuksesta annetaan periksi vähän, ollaan pian vaatimassa lisää!

RKP on olemassa vain ja ainoastaan siksi, että se suojeleen viimeiseen euroon omiensa etuoikeuksia meidän suomalaisessa yhteiskunnassamme. Ikäväksemme meidän on myönnettävä, että RKP:n monille kannattajille on sattunut jäämään maata ja matua sekä silloisia äyrejä (myöhemmin markkoja ja euroja) niin runsain mitoin, että heillä on varaa korruption kaltaiseen poliitikkojen ja puolueiden suoranaiseen lahjontaan.

Me suomalaiset emme osaa vieläkään vetää yhtä köyttä kielipolittisissa kysymyksissä ja siksi suomenkielinen enemmistö joutuu edelleen palvelemaan ja nöyristelemään Ruotsin vallan ajalta peräisin olevia kansalaisiaan. Lisäksi suomenruotsalaiset kotouttavat mielellään myös maahanmuuttajat oman kielensä puhujiksi ja kielipolitiikkansa kannattajiksi.

Raha ja omistussuhteet pakottavat myös median vaikenemaan! RKP:n vahtikoirat seuraavat päivittäin kielipoliittisia mielipiteitä. Jos kielipoliittisten vaatimusten taustalla on yksittäinen poliitikko, hänen poliittinen uransa pyritään katkaisemaan keinolla millä hyvänsä ja koko puolueen maine halutaan kyseenalaistaa.

pentti
Viestit: 209
Liittynyt: 06.07.2011 15:16

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#11 Lukematon viesti Kirjoittaja pentti » 22.10.2020 16:58

Yhdistys on näköjään jo keväällä tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille aiheesta:
Suomenruotsalaisen kielivähemmistön etuoikeudet / perus- ja ihmisoikeudet loukkaavat suomenkielisen enemmistön vastaavia oikeuksia.
Vaikka hylsy tuli, niin näitä vain lisää. Rohkeutta näyttää riittävän.

Vähän ehkä särähtää tuo RKP lyhenteen uusi tulkinta (Rasistinen, Korruptoiva, Plutokraattinen). Tällaisessa tekstissä kannattaisi pysyä tiukasti asiassa, muuten vastustajien on liian helppo viedä keskustelu sivuraiteille.

NRR
Viestit: 9800
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#12 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 22.10.2020 17:47

pentti kirjoitti: 22.10.2020 16:58 Yhdistys on näköjään jo keväällä tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille aiheesta:
Suomenruotsalaisen kielivähemmistön etuoikeudet / perus- ja ihmisoikeudet loukkaavat suomenkielisen enemmistön vastaavia oikeuksia.
Vaikka hylsy tuli, niin näitä vain lisää. Rohkeutta näyttää riittävän.

Vähän ehkä särähtää tuo RKP lyhenteen uusi tulkinta (Rasistinen, Korruptoiva, Plutokraattinen). Tällaisessa tekstissä kannattaisi pysyä tiukasti asiassa, muuten vastustajien on liian helppo viedä keskustelu sivuraiteille.
Oliko jokin linkki heidän sivuilleen?

pentti
Viestit: 209
Liittynyt: 06.07.2011 15:16

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#13 Lukematon viesti Kirjoittaja pentti » 22.10.2020 19:32

http://www.kielipolitiikka.net/ysp.php
(ajattelin että se olisi tiedossa)

NRR
Viestit: 9800
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#14 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 23.10.2020 07:32

Kiitos - minulle ja muillekin aina hyvä olla esillä :)

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 2185
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Yksikielisen Suomen puolesta yhdistys ahkerana/media

#15 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 02.11.2020 13:16

Demokratia toteutettava Suomen kieli- ja koulutuspolitiikassaSuomi on EU-politiikassa asemoinut itsensä demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen esitaistelijaksi. Sisäpolitiikassa kansalaisten enemmistön kieli- ja koulutuspoliittiset oikeudet sen sijaan eivät vielä toteudu demokratian edellyttämällä tavalla.

Puolueiden olematon kiinnostus kielipolitiikkaa kohtaan on johtanut siihen, että RKP ja ruotsinkielisten järjestöt, Folktinget etunenässä, ovat suvereenisesti määritelleet maamme kielipolitiikan suunnan ja toteutuksen. Muut puolueet ovat kritiikittömästi siunanneet yhden puolueen valtapoliittisista intresseistä lähtevät linjaukset.

Vallitseva kielipoliittinen mantra on maamme ”kaksikielisyys”. Tämä väittämä ja koko kielilainsäädäntömme – kolmisen sataa eritasoista säädöstä – tukeutuu perustuslain 17 §:n tarkoitushakuiseen virhetulkintaan. Sen seurauksena koko suomenkielinen ikäluokka on kohta 50 vuoden ajan ollut velvoitettu opiskelemaan ruotsia pakollisena kielenä kaikilla koulutusasteilla. Lisäksi ns. virkamiesruotsi rajaa suomenkielisten sijoittumista julkisen sektorin virkoihin.

Demokratiassa kansalaisten tulee voida vapaasti kouluttautua yksilöllisten vahvuuksiensa pohjalta. Pakko-ohjauksella valtiovalta loukkaa sekä kansainvälisiä lasten oikeuksia että kansalaisten perusoikeuksia. Hallituksen tavoite palauttaa ruotsin yo-kirjoitus pakolliseksi on perusteeton ja kielipoliittisesti askel taaksepäin. Pakkoon – olipa se fyysistä tai henkistä – perustuva hallinto ei ole demokratiaa, vaan sille on aivan oma historiallinen nimityksensä.

Vinoutunut kieli- ja koulutuspolitiikka on johtanut kansallisen kielivarantomme romahtamiseen peruskoulua edeltäneeseen tasoon verrattuna. Tämä heikentää merkittävästi vientiyritystemme kilpailukykyä ja rajoittaa myös kulttuurisuhteita.

Selviytyäkseen Suomi tarvitsee kokonaisvaltaisen kielistrategian. Vapaa kielivalinta perusopetuksessa on välttämätön ja panostaminen maahanmuuttajien kielipotentiaaliin johtaa mittavaan monikielisyyteen. Ottaako hallitus vastaan nämä haasteet vai jatkaako se näpertelyä kansalliskielistrategian parissa?

Yhä useammat nuoret keskeyttävät toisen asteen opintonsa. Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 ikävuoteen ei ole ratkaisu, sillä ongelman syyt ovat perusopetuksessa ja oppilashuollossa? Syyllistäminen ja pakottaminen eivät motivoi, nuoret tarvitsevat kannustusta ja ohjausta.

Kielivarannon kapeuden ja koulutuksen ongelmien perussyy löytyy 1900-luvun lainsäädännöstä, perustuslaista ja peruskoululaista. 2000-luvun vaatimustason saavuttaminen kummallakin ongelma-alueella edellyttää koko kielipoliittisen lainsäädännön täysremonttia: suomen kieli tulee perustuslain muutoksella määrätä maamme ainoaksi viralliseksi kieleksi ja muut kieli- ja koululait on perattava vastaavasti. Vastuu tästä on puolueilla, hallituksella ja eduskunnalla.

Vasta sitten, kun myös kielilainsäädäntö on saatettu täysimääräisesti vastaamaan kansalaisten enemmistön tahtoa, Suomen voidaan katsoa olevan liberaali pohjoismainen demokratia ja oikeusvaltio. Ei yhtään ennen sitä!Yksikielisen Suomen puolesta

Yhdistyksen hallitus

Vastaa Viestiin