Sivu 1/2

Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 10.07.2020 21:10
Kirjoittaja NRR
Onko joku seurannut soten tilannetta kielipolitiikan kannalta?

Toisella keskustelupalstalla tällaisia viestejä:
Ruotsinkielisiä on 4,78 % ja 44 % sote-alueista olisi kaksikielisiä, kun HUS:n kaksikielinen erillisratkaisu lasketaan mukaan.
4,78 % = 50,17 % ?
Kuinka tämä on mahdollista?
Hallituksen esityksen mukaan kaksikielisyysalueet kasvavat maantieteellisesti.
RKP tosiaan aikoo kaapata soten.
Kustannukset räjähtävät.
Jos ruotsinkielinen Ahvenanmaa lasketaan mukaan, kaksikieliset sote-alueet ja Ahvenanmaa kattavat 50,7 % Suomen koko väestöstä.
Käytännössä suomenkieliset ylläpitävät koko soten.
Ruotsinkielisiä on mantereella noin 265.000 ja Ahvenanmaalla noin 26.000 henkeä, yhteensä noin 295.000 henkeä.
Vieraskielisiä on Suomessa yhteensä noin 410.000 henkeä, siis enemmän kuin ruotsinkielisiä.
JOKIN MÄTTÄÄ. Missä terve järki ja suhteellisuudentaju?
RKP aikoo betonoida "kaksikielisyyden" sote-rakenteisiin.
Huulipunahallituksen sote-esityksellä tehdään kerralla 50,17 % suomalaisista kaksikielisiä.
Varmuuden vuoksi perustetaan ruotsinkielisille kansalliskielilautakunnat. Ne ovat RKP:n kansankomissaareja, jotka valvovat kaappauksen toteutusta.

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 11.07.2020 10:20
Kirjoittaja NRR
Siis suurimpaan osaan Suomea tulee uusi kansalliskielilautakunta:
Kansalliskielilautakunnan tehtävänä on

- selvittää, arvioida ja lausua siitä, miten sote-maakuntavaltuuston päätökset vaikuttavat kielellisten oikeuksien käytännön toteutumiseen;
- selvittää, arvioida ja määritellä sote-maakunnan vähemmistökielellä tarjottavien palvelujen tarvetta sekä seurata näiden palvelujen saatavuutta ja laatua;
- selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä sote-maakuntahallitukselle ehdotuksia toimenpiteiksi kielivähemmistön palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseksi sekä henkilöstön kielitaitovaatimuksista ja kielitaidon kehittämisestä; sekä
- tehdä ehdotuksia kaksikielisten maakuntien yhteistyötä ja työnjakoa koskevan sopimuksen sisällöstä, antaa sopimuksesta lausunto sote-maakuntavaltuustolle sekä seurata sopimuksen toteutumista.

Lautakunnan on annettava vuosittain sote-maakuntahallitukselle kertomus kielivähemmistön palvelujen toteutumisesta. Sote-maakuntahallitus antaa sote-maakuntavaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin lautakunnan antama kertomus antaa aihetta.


Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 11.07.2020 11:47
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Yksikielisesti ruotsinkielisten osuus on todellisuudessa vain 2% ja he asuvat sillä alueella,jolle jo annettiin kieleen perustuva erityisasema keskussairaalaratkaisussa.

Muissa maakunnissa riittäisi suomen kielen pääkieliasema ja toimipistekohtaiset järjestelyt satunnaisten suomea osaamattomien palvelemiseksi.

Uusi paradoksi:
Maakuntatasolla ruotsi on lainauksen perusteella virallisesti vähemmistökieli,mutta valtakunnan tasolla tasavertainen kansalliskieli.

Ratkaisu on taaskin pääkielimalli.

Koko maan tasolla suomi on pääkieli ja käytännössä kaikissa maakunnissa myös.

Pohjanmaa-Österbotten on ainoa aidosti kaksikielinen maakunta,kielisuhde 50/50.

Sen takia siellä kuhisee,kun maakunnan äärimmäisen niukka ruotsinkielisten enemmistö halutaan säilyttää koko maan kaksikielisyysharhan jatkamiseksi.

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 11.07.2020 11:48
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Missä terve järki ja suhteellisuudentaju?
Se on täällä meillä.
Poliitikoilla sitä ei ole ollut koskaan.

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 11.07.2020 11:52
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Uusi paradoksi:
Maakuntatasolla ruotsi on lainauksen perusteella virallisesti vähemmistökieli,mutta valtakunnan tasolla tasavertainen kansalliskieli.
Miksi ei saman tien todeta rehellisesti,että ruotsin kieli on Suomessa vähemmistökieli ja suomi on Suomessa pääkieli?

Miksi väestöosuus ei olekaan relevantti
enää valtakunnantasolla??

Ajattelun taidot hukassa?

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 12.07.2020 18:36
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Uusi kielipolitiikka kirjoitti:
11.07.2020 11:52
Uusi paradoksi:
Maakuntatasolla ruotsi on lainauksen perusteella virallisesti vähemmistökieli,mutta valtakunnan tasolla tasavertainen kansalliskieli.
Miksi ei saman tien todeta rehellisesti,että ruotsin kieli on Suomessa vähemmistökieli ja suomi on Suomessa pääkieli?

Vastaus:

Jos ruotsin kielestä puhuttaisiin rehellisesti vähemmistökielenä, yhä useampi tajuaisi sen valtavan standardieron,joka on naapurimaiden vähemmistöjen kohtelussa.

Ruotsissa suomenkielisiä lapsia estetään puhumasta omaa äidinkieltään jopa keskenään,koska se "syrjii ruotsinkielisiä",
"koska ruotsinkieliset eivät ymmärrä suomea.."

Aika erikoinen narratiivi tässä kielikysymyksessä:
Sortava osapuoli valittaa syrjinnästä!

Toisaalta:Ruotsi asettaa tässä standardin sille,miten suomalaisen voidaan kohtuudella olettaa kohtelevan vähemmistökielisiä Suomessa:

Miksi suomalaisen muka pitäisi kohdella ruotsinkielistä vähemmistöä yhtään sen paremmin kuin suomenkielisiä kohdellaan ruotsinkielisenemmistöisessä ympäristössä?

Ruotsi haastettiin oikeuteen suomenkielisten lasten syrjimisestä
Tänään klo 11:03

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tutkii Ruotsin mahdollista syyllistymistä suomenkielisten koululaisten syrjimiseen.
Suomea puhuvien lasten ei ole annettu leikkiä äidinkielellään västeråsilaisessa koulussa.

Suomea puhuvien lasten ei ole annettu leikkiä äidinkielellään västeråsilaisessa koulussa.


Suomen kieli on yksi Ruotsin virallisista vähemmistökielistä. Siitä huolimatta mikään oikeus ei ole linjannut, mitä se käytännössä tarkoittaa.

Nyt linjausta haetaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta, joka tutkii västeråsilaisen koulun toimintaa. Virallisesti haasteen kohteena on Ruotsin valtio.
Asia pantiin vireille maaliskuussa ja otettiin käsittelyyn kesäkuussa.

Kyseessä on yksityishenkilöiden tekemä haaste, koska viranomaiset eivät halunneet puuttua koulun työntekijöiden syrjivään käytökseen.

– Kyse on siitä, että parin vuoden ajan lapsia on kielletty puhumasta suomea, vaikka he kävivät suomiluokkaa, perheiden oikeusedustaja Johanna Parikka Altenstedt kertoo Iltalehdelle.

– Opettajien mukaan suomen kieli syrjii ruotsalaisia, jotka eivät sitä ymmärrä. Sen takia esimerkiksi seitsenvuotiaita kaveruksia on pidetty erillään, lapsia on itketetty ja kielisyrjitty välitunnilla sekä koulun retkillä
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/9b4 ... 97ff56424c

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 12.07.2020 20:00
Kirjoittaja pjl69
Mukavaa, että joku on EIT:hen saanut asian nostettua, eikä jatkanut pelkkänä lapasena oloa, niin kuin täällä Suomessa. Vielä kun tämä herättäisi ajatuksia lahden tälläkin puolen vallitsevaa kielipolitiikkaa koskien, mutta sitä lienee turha odotella kun valtamediakin vaikenee oman maansa kieliolosuhteista (pl. joku purnaaminen englannin ylivallasta).

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 13.07.2020 14:00
Kirjoittaja Weeku
Kieliopolitiikassamma on yksi ainoa kohta, johon voitaisiin tarttua oikeusteitse, eli Suomessa suoritetun ja ulkomailla suoritetun tutkinnon erilainen tulkinta työhaku prosessissa. Työnantaja voi antaa vapautuksen virkamiesruotsista hakijalle, jolla on suoritettu tutkinto ulkomailla (joko Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, ei väliä), mutta kanta-suomalaisen on oltava suoritettu tutkinto, muuten ei voi valmistua ja saada työpaikkaa.

Ei ole tasa-arvolain mukaista, että virkamies ruotsi vaaditaan suomalaisilta, mutta ei saman tutkinnon suoritaneilta ulkomaalaisilta tai suomalaiselta, joka on suorittanut tutkinnon ulkomailla. Koska itsellä ei ole henkilökohtaisesti asia ajankohtainen eikä ystäväpiirissä ole henkilöitä, asiasta valittamienen ensi vaiheessa tasa-arvovaltuutetulle ei ole relevanttia. Jos tämän foorumin lukijoilla olisi joko perhe- tai ystäväpiirissä henkilöitä, jotka voisivat hakea vapautusta virkamiesruotsista ja kun sitä ei varmasti saa, valittaa siitä ensin tasa-arvovaltuutetulle ja sitten ylemmille viranomaisille aina EIT:hen asti.

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 13.07.2020 15:17
Kirjoittaja pjl69
Ei kai 5%:n kielivähemmistön takia suoritettava identiteetinmuokkaustyö voi olla oikein? Ei koulutuspaikkaa, ei valmistumista, eikä työtä ilman tämän seulan läpäisyä. Jos tämä ei ole syrjintää, niin en tiedä mikä sitten on...

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 14.07.2020 17:28
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Weekun ehdotus on hyvä,mutta työnhakuprosessin osalta vaikeasti toteutettava.

Lähinnä kysymykseen tulisi jokin terveyskeskuslääkärin virka,johon valitaan ulkomaalainen lääkäri,jolla ei ole todistusta ruotsin kielen taidosta.

Suomalainen ei ole kelvollinen edes hakemaan tuota paikkaa,koska hän ei ole pätevä lääkäri ilman ruotsin kielen todistusta.

Ulkomaalainen on valmistuttuaan pätevä,vaikka ei osaisi sanaakaan ruotsia.

Hän voi saada viran poikkeusluvalla,mutta suomalainen ei voi edes hakea virkaa ilman tutkintoa. Keikkalääkärinä voinee toimia myös opintojen aikana,mutta siellä ei muutenkaan vaadita kielitodistusta.


Yhdenvertaisuus pitää koeponnistaa itse tutkinnon aikana ja osalta,siis opiskeluvaiheessa,ei työnhaun yhteydessä.

Jos on olemassa sellainen tutkinto,johon otetaan ulkomaalaisia opiskelijoita,suomenkielisen pitää vaatia vapautusta ruotsin kielen opinnoista,koska ulkomaalainen saa pätevyyden ilman ruotsia,mutta suomalainen ei saa.

Voin itse hakeutua johonkin tiedekuntaan eläkkeelle päästyäni todistusvalinnalla.

Tuli ällän paperit aikoinaan..

Mieluummin sellainen tiedekunta,mihin ei tunkua,jotta ei syrjäytä ketään motivoitunutta nuorta..

Myös AMK käy.

Tuleeko mieleen opintoja,joissa ulkomaalaiset saavat tutkinnon samoilla vaatimuksilla kuin suomalainen,mutta ilman virkaruotsia?

Asianajaja oikeusprosessiin minulla on jo katsottuna valmiiksi..

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 14.07.2020 21:26
Kirjoittaja Weeku
Riittää esimerkiksi sairaanhoitaja. Tuttu, mutta liian etäinen, oli n. 20 vuotta Imatralla ns. lähihoitaja ja alkoi opiskella vanhoilla päivillään sairaanhoitajaksi. Virkamieruotsin takia valmistuminen venyi lähes kaksi vuotta, samaan aikaan tuli ulkomaisia sairaanhoitajia ohituskaistaa pitkin vaki virkoihin.

Vastaavasti Seinäjoki ei kelvannut laajan päivystyksen sairaalaksi, vaan nyt saman status piti antaa myös Vaasalle nyky hallituksen avulla. Ainut syy oli, että Seinäjoella ei osata riittävän hyvin ruotsia, vaikka kaikki suomalaiset hoitajat ja lääkärit olivat suorittaneet virkamiesruotsin (ulkomailta tulleiden ei sitä riesaa tarvitse suorittaa). Ja tämä on sitä tasa-arvoa, jota kaikki puolueet kilvan kannattavat.

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 15.07.2020 11:33
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Virkamieruotsin takia valmistuminen venyi lähes kaksi vuotta, samaan aikaan tuli ulkomaisia sairaanhoitajia ohituskaistaa pitkin vakivirkoihin.
Tämä on todella laaja ilmiö muillakin aloilla,mutta vaikea puuttua,koska tarvitaan se konkreettinen tapaus.

Pakkoruotsi on todellinen simputusautomaatti.

Sinänsä aloituksessa mainittu sote-muutos ei muuta mitään,kun ongelma on jo nykyisessä koulutuksessa.

Ei mistään oppilaitoksesta saa papereita ulos,vaikka oppilaitos olisi yksikielisessä maakunnassa.

Näihin tutkintovaatimuksiin pitää saada muutos.

Työpaikkojen vaatimukset kyllä joustavat tarvittaessa, kuten nähdään kuvaamassasi tapauksessa,mutta tutkintovaatimukset eivät jousta,vaan simputtavat suomalaista.

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 15.07.2020 13:56
Kirjoittaja TK
Voisiko lähteä liikkeelle työpaikkailmoituksista? Kun haetaan johonkin virkaan tietyn ammattitutkinnon omaavaa henkilöä ja kielivaatimuksina on mainittu hyvä suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen taito, niin eikö silloin pitäisi olla selvää, että hakijan kansallisuudesta riippumatta (tai siitä riippumatta, missä tutkinto on suoritettu) on täytettävä molemmat kielivaatimukset saadakseen vakituisen työpaikan?

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 15.07.2020 14:15
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Suomen tutkintovaatimukset on se,mihin pitää puuttua.

Suomessa ei voi käyttää nimikettä laillistettu sairaanhoitaja,ellei ole suorittanut kaikkia tutkinnon osia,myös pakkoruotsia.

Systeemi on suomenruotsalaisen pirullisesti rakennettu.


Muualta voi tulla Suomeen töihin laillistettuna sairaanhoitajana ilman sekunninkaan ruotsin kielen opiskelua..

Työpaikkaa haettaessa pitää olla laillistettu sairaanhoitaja,mutta Suomessa ei voi saada laillistetun sairaanhoitajan statusta eli kelpoisuutta virkaan ilman pakkoruotsia,koska laillistamisen mahdollistavassa suomalaisessa tutkinnossa on aina pakkoruotsi.

Työpaikkaa ei saa,jos ei ole laillistettu hoitaja.


Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa Suomessa psykologin, puheterapeutin, ravitsemusterapeutin, farmaseutin, terveydenhoitajan, fysioterapeutin, laboratoriohoitajan, röntgenhoitajan, suuhygienistin, toimintaterapeutin, optikon ja hammasteknikon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, jolle on

jossakin muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa saadun koulutuksen perusteella kyseisessä valtiossa myönnetty unionin tunnustamissäännöksissä tarkoitettu tutkintotodistus

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 15.07.2020 14:22
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
TK kirjoitti:
15.07.2020 13:56
Voisiko lähteä liikkeelle työpaikkailmoituksista? Kun haetaan johonkin virkaan tietyn ammattitutkinnon omaavaa henkilöä ja kielivaatimuksina on mainittu hyvä suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen taito, niin eikö silloin pitäisi olla selvää, että hakijan kansallisuudesta riippumatta (tai siitä riippumatta, missä tutkinto on suoritettu) on täytettävä molemmat kielivaatimukset saadakseen vakituisen työpaikan?
Muotoilu näyttää olevan nykyään

laillistettu sairaanhoitaja

työsuhde,ei virkasuhde,
hoitaja ei siis ole enää virkamies