Sivu 2/2

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 15.07.2020 14:30
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Lyhyesti:

suomalainen on eriarvoisessa asemassa tutkintoa suorittaessaan,jos saman tutkinnon voi suorittaa ilman ruotsin opintoja ja saada Suomessa laillistetun sairaanhoitajan statuksen suomalaisen tutkintotodistuksen perusteella
ilman ruotsin taitoa.

Siksi tutkinnon rakenne on ratkaiseva.

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 15.07.2020 14:41
Kirjoittaja TK
Ilman muuta perusvaatimuksena pitää olla pakkoruotsin poistaminen kaikilta koulutuksen tasoilta virkamiespakkoruotsia myöten. Tällöin mihinkään tutkintoon ei voi sisältyä pakollisia ruotsin kursseja. Tämä on päätavoite.

Kuitenkin näihin virkojen tai työsuhteiden kielivaatimuksiin pitäisi voida puuttua. Riippumatta siitä, miten kielivaatimukset nykyisin työpaikkailmoituksissa onkaan ilmaistu.
Jotenkin olisi yritettävä löytää sopiva tapa asian tuomiseksi esille.

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 15.07.2020 14:45
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
TK kirjoitti:
15.07.2020 14:41
Ilman muuta perusvaatimuksena pitää olla pakkoruotsin poistaminen kaikilta koulutuksen tasoilta virkamiespakkoruotsia myöten. Tällöin mihinkään tutkintoon ei voi sisältyä pakollisia ruotsin kursseja. Tämä on päätavoite.

Kuitenkin näihin virkojen tai työsuhteiden kielivaatimuksiin pitäisi voida puuttua. Riippumatta siitä, miten kielivaatimukset nykyisin työpaikkailmoituksissa onkaan ilmaistu.
Jotenkin olisi yritettävä löytää sopiva tapa asian tuomiseksi esille.
Kielitaitovaatimukset sivuutetaan joka kerta,kun ulkomaalainen otetaan töihin.

Simputus on keskitetty sinne suomalaisen tutkinnon rakenteeseen.

Jos kielitaitovaatimuksia vahdittaisiin työpaikoilla,rekrytointi loppuisi.

Siksi suomalaisten vahtiminen on leivottu tutkinnon rakenteeseen.Sen tutkinnon jälkeen on ihan sama osaako ruotsia vai ei siellä työssä.

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 16.07.2020 16:10
Kirjoittaja TK
Jos rekrytointi loppuisi siihen, että kielitaitovaatimuksia vahdittaisiin työpaikoilla, niin sehän olisi käänteentekevä asia pakkoruotsi-kysymyksessä.

Usein tarvitaan jokin konkreettinen tilanne, jotta päättävät poliitikot viimein heräävät epäkohtien korjaamiseen. Pakkoruotsi on suomalaista koululaitosta ja suomalaista yhteiskuntaa rapauttava elementti, joka olisi saatava pois järjestelmästä.

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 16.07.2020 17:36
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
TK kirjoitti:
16.07.2020 16:10
Jos rekrytointi loppuisi siihen, että kielitaitovaatimuksia vahdittaisiin työpaikoilla, niin sehän olisi käänteentekevä asia pakkoruotsi-kysymyksessä.

Usein tarvitaan jokin konkreettinen tilanne, jotta päättävät poliitikot viimein heräävät epäkohtien korjaamiseen. Pakkoruotsi on suomalaista koululaitosta ja suomalaista yhteiskuntaa rapauttava elementti, joka olisi saatava pois järjestelmästä.

"Käännekohdasta" huolimatta RKP jatkaa pakkoruotsin vaatimusta.

Korkeakoulut ovat jo kauan sitten (2012) ehdottaneet,että tutkinto pitää voida saada valmiiksi myös ilman ruotsin kielen todistusta.

Eivät korkeakoulut sitä tutkintovaatimusta ole keksineet,vaan RKP.
Eivät korkeakoulut sitä vaatimusta halua tai tarvitse,vaan RKP.

Työpaikoilla on käytännössä luovuttu kielitaidon (ruotsi,joskus myös suomi) tarkistamisesta/vaatimuksesta,koska ulkomaaalaisia ei voisi silloin palkata lainkaan hoitotyöhön.

Suomalaisten kielitaito (ruotsi) taas on "varmistettu" oppilaitoksessa, tutkinnon pakollisena osana. Ulkomaalaiselta ei vaadita kielitaitoa (ruotsi) missään,
ei työssä eikä tutkinnossa.

Mutta niin kauan kuin ruotsi on vain suomenkielisiin kohdistuvana vaatimuksena jokaisessa tutkinnossa
(myös AMK), niin kauan meillä on yhdenvertaisuuden kannalta suomalaisia syrjivä (ylimääräinen rasite) järjestely koulutusjärjestelmässä.

Siksi pitää keskittyä tutkinnon sisältöön.

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 29.07.2020 14:25
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
TK kirjoitti:
16.07.2020 16:10
Jos rekrytointi loppuisi siihen, että kielitaitovaatimuksia vahdittaisiin työpaikoilla, niin sehän olisi käänteentekevä asia pakkoruotsi-kysymyksessä.

Usein tarvitaan jokin konkreettinen tilanne, jotta päättävät poliitikot viimein heräävät epäkohtien korjaamiseen. Pakkoruotsi on suomalaista koululaitosta ja suomalaista yhteiskuntaa rapauttava elementti, joka olisi saatava pois järjestelmästä.
https://yle.fi/uutiset/3-9493797


2017

Terveysasemien lääkäreiden paikkoihin on vain vähän hakijoita, ja usein hakijoiden joukossa ei ole ruotsin kielen taitoisia.

Lääkärien kielivaatimusten höllentäminen taas tapetilla – Toimialajohtaja: Ruotsinkielinen palvelu pystytään kyllä turvaamaan


Vakituisiin lääkärin virkoihin hakee Helsingissä koko ajan enemmän ulkomailta tulleita, joilta puuttuu vaadittu ruotsin taito.

Helsinki on aiemmin pitänyt kiinni vakituisiin lääkärin virkoihin vaaditusta vähintään tyydyttävästä suullisesta ruotsin kielen taidosta.

Sääntöön on kuitenkin viime aikoina haettu erivapauksia. Tähän mennessä kysymys on ollut lähinnä yksittäisistä tapauksista, mutta kielitaitovaatimuksien päivittäminen on noussut tapetille.

– Meillä on tapauksia, joissa muodollinen kielitaitovaade on esimerkiksi estänyt pitkään sijaistaneen lääkärin vakinaistamisen, vaikka hän olisi tehtävään muuten soveltuva henkilö, sanoo sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Helsingin kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kahta Sosiaali- ja terveysviraston pyytämää erivapautta terveyskeskuslääkärin sekä apulaisylilääkärin virkaan. Jolkkosen mukaan Helsingin olisi syytä päivittää kielivaatimukset kokonaisuudessaan.

– Pääkaupunkiseudulla hoitoyksiköt ovat niin isoja, että ruotsinkielinen palvelu pystytään kyllä turvaamaan, vaikka ihan jokaisella viranhaltijalla ei olisikaan ruotsinkielen pätevyyttä, toteaa Jolkkonen."

RKP vahtii kielitaitovaatimuksia ja yrittää systemaattisesti estää pragmaattiset ratkaisut viivyttämällä erivapauskäsittelyjä Helsingin kaupunginhallituksessa.

Sitä ei kiinnosta, saavatko suomenkieliset helsinkiläiset terveyspalveluja.

Vai onko tilanne muuttunut vuodesta 2017?

Onko tietoa?

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 29.07.2020 14:38
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jaska/ ... in-taitoa/

Tutkija Häkkisen pohdintaa asiasta

Mainittakoon,että ruotsinkieliset pääsevät edelleen ohituskaistaa pitkin kiintiöissä alemmilla pisteillä opiskelemaan lääkäreiksi.

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 29.07.2020 23:29
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Vaasan sairaanhoitopiirin pöytäkirja 11/2018
Vakituisessa työsuhteessa erivapaus on myönnetty ruotsin kielestä 13 lää-kärille, yhdelle ammattimiehelle, yhdelle kenttäjohtajalle ja yhdelle ravitsemusterapeutil-
le.

Sekä suomen että ruotsin kielestä erivapaus on myönnetty seitsemälle lääkärille.

Pel-kästään suomen kielestä erivapautta ei ole myönnetty yhdellekään.
Usein erivapauden
saaneet osaavat jonkin verran kyseistä kieltä, mutta eivät ole saaneet / suorittaneet kysei-
sen kielen kielitodistusta.

Määräaikaistakin työsuhdetta hakevista valitaan mieluiten kielellisesti pätevä, mutta mää-
räaikaiseen työsuhteeseen voidaan valita henkilö, joka ei täytä kielitaitovaatimuksia.
Jos
määräaikaisella ei ole kielellistä pätevyyttä, yritetään tukea hänen kieliopintojaan. Heti
työsuhteen alussa kerrotaan vakituiseen virkaan/toimeen vaadittavasta kielitaitovaati-
muksesta. Jos työntekijä ei ole kielellisesti pätevä kahden vuoden kuluttua, ei häntä voida
valita enää määräaikaiseen eikä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
Luultavasti tuostakin joudutaan tinkimään,kun halukkaita
lääkäriksi Vaasaan ei ole.

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 01.08.2020 12:15
Kirjoittaja TK
Annetaanko ulkomaalaistaustaisille työntekijöille vapautuksia pakkoruotsin osaamisvaatimuksista? Ainakaan minun silmiini ei pitkiin aikoihin ole sattunut kirjoituksia, joissa ruotsin osaamista mamu-taustaisten työntekijöiden osalta olisi käsitelty. Suomen kielen puutteellisesta osaamisesta etenkin lääkärien osalta näkee joskus kirjoituksia mediassa.

Ei tämä kysymys kuitenkaan mitenkään ole haihtunut ilmaan. Voisi olettaa, että tapauskohtaisesti myönnetään vapautuksia, mutta ne tapahtuvat tiukasti salassa medialta / mamumyönteinen media ei ole kiinnostunut asiasta.

Olisi tietysti toivottavaa, että joku innostuisi tutkimaan tilannetta ja kaivelemaan tietoja esille.

Re: Mitä on tapahtumassa soten varjolla?

Lähetetty: 01.08.2020 12:33
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Annetaanko ulkomaalaistaustaisille työntekijöille vapautuksia pakkoruotsin osaamisvaatimuksista?
Se on ihan yleinen käytäntö,koska muuten monet lääkärinvirat jäisivät kokonaan täyttämättä eikä sairaanhoitajiakaan olisi riittävästi.

ei pitkiin aikoihin ole sattunut kirjoituksia, joissa ruotsin osaamista mamu-taustaisten työntekijöiden osalta olisi käsitelty
Ei siinä ole mitään uutisoitavaa enää,koska se on ihan yleinen käytäntö sairaanhoitopiireissä ja keskussairaaloissa.

Helsingin kaupungin osalta se oli uutinen,koska terveyskeskukseen tulevan lääkärin erivapaus pitää käsitellä ei enempää eikä vähempää kuin kaupunginhallituksessa.

Siellä rkp onnistuu viivyttämään erivapautta.Muualla vapautukset ovat arkipäivää juuri henkilöstöpulan takia eikä RKP voi estää esim sairaalan HR-päällikköä tekemästä työtään potilaiden hyväksi.