Sivu 1/1

Perustettu yhdistys kielipolitiikkaa uudistamaan

Lähetetty: 27.06.2020 13:50
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Tiedote 15.6.2020 Julkaisuvapaa

Yksikielisyyden kautta elävään monikielisyyteen.

Yksikielisen Suomen puolesta on kieli- ja koulutuspoliittisesti aktiivisten kansalaisten perustama yhdistys, jonka kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen tavoitteena on Suomen kielipolitiikan ja kaiken kielilainsäädännön muuttaminen vastaamaan länsimaisen demokratian yleisiä periaatteita. Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle. Näin ollen kaiken lainsäädännön tulee perustua kansan enemmistön tahtoon. Maamme kielipolitiikassa tämä vaatimus odottaa edelleen toteutumistaan.

Suomen kielipolitiikka on koko itsenäisyytemme ajan palvellut yksinomaan ruotsinkielisen vähemmistön etua. Tämä toteutuu niin julkisen sektorin ruotsinkielisiä suosivissa virkanimityksissä kuin nykyisessä kielilainsäädännössä. Siinä on suomenkielisen enemmistön oikeuksia polkevia ja koko suomalaista identiteettiä loukkaavia piirteitä, esimerkkinä ruotsin kielen pakollisuus läpi koko koulujärjestelmän. Tämä kansalaisia alistava suuntaus uhkaa jopa voimistua, jos ruotsin ylioppilaskirjoitus palautetaan pakolliseksi, pakkoruotsi aikaistetaan ensimmäiseltä luokalta alkavaksi ja ruotsin kielikylvyt toteutetaan suomenkielisissä päiväkodeissa ja perusopetuksessa.

Perustuslakiimme painostuksella aikaansaatu lausuma, että Suomessa olisi kaksi kansalliskieltä, on historiallisesti virheellinen. Samoin siitä johdettu väittämä, että Suomi olisi kaksikielinen maa, on pelkkä propagandistinen hokema. Maamme hallintojärjestelmä kylläkin on kaksikielinen. Sen ylläpitäminen on valtiolle ja kunnille usean miljardin taloudellinen rasite vuositasolla.

Suomen kansalliskieliä ovat maamme ikiaikaiset, uralilaiseen kieliperheeseen kuuluvat kotimaiset kielet, suomi, saamen kielet ja karjalan kieli. Kansalliskielistrategian tulisikin keskittyä näiden kielten säilymiseen elävinä kansalliskielinä. Viittaus ruotsin kieleen ”toisena kotimaisena” on jo ajatuksena absurdi. Ruotsin kieli on Suomessa vieras kieli ja suomalaisille valloittajan kieli.

Maamme pääkieli on 90-prosenttisesti suomen kieli. Ruotsin yli 600-vuotisen kolonialistisen vallan ajalta periytyvän suomenruotsin puhujia on Manner-Suomessa noin 4,7 prosenttia väestöstä, pääasiassa rannikkoseuduilla. 90 prosenttia ruotsinkielisiksi ilmoittautuneista on joko täysin tai lähes kaksikielisiä. Ahvenanmaa on puhtaasti ruotsinkielinen, suomea siellä ei edes suvaita.

Tätä taustaa vasten on selvää, että maamme kielilainsäädäntöä tulee muuttaa radikaalisti. Eduskunnan tulee säätää suomen kieli maamme ainoaksi viralliseksi kieleksi. Se vaatii muutoksen perustuslain 17. pykälään ja noin 300 kielisäädöksen perkaamisen. Kielilaeista ja asetuksista on poistettava kaikki maininnat ruotsinkielisyyden perusteella saatavista eduista tai helpotuksista.

Mitä ruotsin kielen asemaan Manner-Suomessa tulee, niin mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi Ruotsin perustuslaista tai Ahvenanmaan kielilainsäädännöstä. Ruotsin malli takaisi ruotsille virallisen vähemmistökielen aseman. Ahvenanmaan malli tekisi ruotsin kielestä lainsuojattoman.

Yksikielisen Suomen puolesta

Re: Perustettu yhdistys kielipolitiikkaa uudistamaan

Lähetetty: 27.06.2020 13:54
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Yhdistys vaikuttaa olevan ideologiapainotteisempi kuin
UUSI KIELIPOLITIIKKA -yhteisömme.

UUSI KIELIPOLITIIKKA lähtee siitä,että perustuslakia ei tarvitse muuttaa,vaan ainoastaan sen tulkintaan pitää saada muutos.

Mutta mielenkiintoista, että ruohonjuuritasolla tavalliset kansalaiset pohtivat kielipolitiikan epäoikeudenmukaisuutta.

Vielä mielenkiintoisempaa on veikata, kuinka nopeasti RKPn tiedustelupalvelu alkaa selvittää, mistä rahat ja keitä ovat vastuuhenkilöt.

Sama kuvio kuin Vapaa kielivalinta ry tapauksessa..

Re: Perustettu yhdistys kielipolitiikkaa uudistamaan

Lähetetty: 27.06.2020 13:56
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
väittämä, että Suomi olisi kaksikielinen maa, on pelkkä propagandistinen hokema
Hienosti muotoiltu!

Re: Perustettu yhdistys kielipolitiikkaa uudistamaan

Lähetetty: 27.06.2020 14:00
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Eduskunnan tulee säätää suomen kieli maamme ainoaksi viralliseksi kieleksi. Se vaatii muutoksen perustuslain 17. pykälään ja noin 300 kielisäädöksen perkaamisen.
Ei vaadi, mutta perustuslain tulkintaa pitää muuttaa sen alkuperäisen idean suuntaan.
Nykyinen tulkinta on vääristynyt opintojen kaikkien asteiden pakkoruotsin takia muotoon:

Ruotsinkielisillä kielelliset oikeudet, suomenkielisillä kielelliset velvollisuudet.

Re: Perustettu yhdistys kielipolitiikkaa uudistamaan

Lähetetty: 27.06.2020 14:16
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Ruotsin kieli on Suomessa vieras kieli ja suomalaisille valloittajan kieli.
Toisaalta kaikki Suomessa puhuttavat kielet ovat kotimaisia kieliä..

Inkluusio!

Kaikki mukaan, ja yhteiseksi kieleksi suomen kieli.. ihan virallisestikin.

Re: Perustettu yhdistys kielipolitiikkaa uudistamaan

Lähetetty: 27.06.2020 15:49
Kirjoittaja TK
Vaikuttaa mielenkiintoiselta tämä uusi yhdistys.

Olen samaa mieltä siitä, että väittämä, jonka mukaan Suomi on kaksikielinen maa, on pelkkä propagandistinen hokema.
Tämä väittämä on suoranainen valhe.

Re: Perustettu yhdistys kielipolitiikkaa uudistamaan

Lähetetty: 27.06.2020 20:39
Kirjoittaja SJONS
MIten tämä yhdistys aikoo saada sanomansa julkisuuteen? Turun Sanomissa? Turkulaisessa? Aamusissa? Netissä?

Re: Perustettu yhdistys kielipolitiikkaa uudistamaan

Lähetetty: 27.06.2020 23:58
Kirjoittaja NRR
Uusi kielipolitiikka kirjoitti:
27.06.2020 13:50
---

Suomen kielipolitiikka on koko itsenäisyytemme ajan palvellut yksinomaan ruotsinkielisen vähemmistön etua. ---

Perustuslakiimme painostuksella aikaansaatu lausuma, että Suomessa olisi kaksi kansalliskieltä, on historiallisesti virheellinen. Samoin siitä johdettu väittämä, että Suomi olisi kaksikielinen maa, on pelkkä propagandistinen hokema. Maamme hallintojärjestelmä kylläkin on kaksikielinen. Sen ylläpitäminen on valtiolle ja kunnille usean miljardin taloudellinen rasite vuositasolla.

Suomen kansalliskieliä ovat maamme ikiaikaiset, uralilaiseen kieliperheeseen kuuluvat kotimaiset kielet, suomi, saamen kielet ja karjalan kieli. Kansalliskielistrategian tulisikin keskittyä näiden kielten säilymiseen elävinä kansalliskielinä. Viittaus ruotsin kieleen ”toisena kotimaisena” on jo ajatuksena absurdi. Ruotsin kieli on Suomessa vieras kieli ja suomalaisille valloittajan kieli.

Maamme pääkieli on 90-prosenttisesti suomen kieli. Ruotsin yli 600-vuotisen kolonialistisen vallan ajalta periytyvän suomenruotsin puhujia on Manner-Suomessa noin 4,7 prosenttia väestöstä, pääasiassa rannikkoseuduilla. 90 prosenttia ruotsinkielisiksi ilmoittautuneista on joko täysin tai lähes kaksikielisiä. Ahvenanmaa on puhtaasti ruotsinkielinen, suomea siellä ei edes suvaita.

Tätä taustaa vasten on selvää, että maamme kielilainsäädäntöä tulee muuttaa radikaalisti. ---
Nyt on kyllä rehellistä tekstiä!

Re: Perustettu yhdistys kielipolitiikkaa uudistamaan

Lähetetty: 28.06.2020 14:10
Kirjoittaja Hillevi Henanen
Ahvenanmaan malli tekisi ruotsin kielestä lainsuojattoman.
Juuri näin! Meilä on siis Suomessa jo valmis malli tähänkin vaihtoehtoon.

Re: Perustettu yhdistys kielipolitiikkaa uudistamaan

Lähetetty: 28.06.2020 18:30
Kirjoittaja Hillevi Henanen

Re: Perustettu yhdistys kielipolitiikkaa uudistamaan

Lähetetty: 29.06.2020 18:33
Kirjoittaja SJONS
Oikeusministeri Anna-Maja Hensriksson on kehottanut tekemään ilmoituksen poliisille, jos henkilö kokee syrjintää tai rasismia.

Tämä on selkeä viesti! Suomenkielisten pitää tehdä poliisille kantelu kieleen perustuvasta rasisimista!

P.s. Oikeusministeriöllä on Fb:ssa selvitys Kansalliskielistrategian uudistuksesta. Oikeusministeriö myös vastaa. Tosin vastaukset noudattavat vanhaa tutuksi tullutta kaavaa!

Re: Perustettu yhdistys kielipolitiikkaa uudistamaan

Lähetetty: 29.06.2020 18:40
Kirjoittaja pjl69
SJONS kirjoitti:
29.06.2020 18:33
P.s. Oikeusministeriöllä on Fb:ssa selvitys Kansalliskielistrategian uudistuksesta. Oikeusministeriö myös vastaa. Tosin vastaukset noudattavat vanhaa tutuksi tullutta kaavaa!
Siellä mahtaa käydä hyvä kuhina, vai sensuroiko ne vääränlaiset kommentit...

Re: Perustettu yhdistys kielipolitiikkaa uudistamaan

Lähetetty: 29.06.2020 18:51
Kirjoittaja NRR
pjl69 kirjoitti:
29.06.2020 18:40
Siellä mahtaa käydä hyvä kuhina, vai sensuroiko ne vääränlaiset kommentit...
Muistatteko kun tuntijakotyöryhmään yritettiin vaikuttaa kielivapauden puolesta mahdollisimman paljon: keskusteluja lehdissä, julkilausumia, avoimia kirjeitä portaaliin - jopa EK otti hämmästyttävän avoimesti ja koko vaikutusvallallaan kantaa. Tulos oli että pakollista ruotsia ei vähennetty saati poistettu vaan se varhennettiin alakouluihin, jotta muiden kielten valinta ei vahvistuisi.

 Muistatteko opetusministeri Virkkusen aikanaan perustaman työryhmän ruotsin opetuksen kehittämiseksi. Se avasi portaalin OPM:n sivuille, jossa kansa antoi parannusehdotuksia (= tuomionsa pakkoruotsille). Tästä palautteesta ei näkynyt jälkeäkään työryhmän myöhemmin julkaisemassa esityksessä, jossa päädyttiin esittämään "toiminnallista ruotsia" lukuisin vahvennuksin, tiukennuksin ja lisähankkein rahoituksineen.

Nämä avoimet kyselyt ovat samanlaisia näytelmiä kuin koko mukakaksikielisyys

Re: Perustettu yhdistys kielipolitiikkaa uudistamaan

Lähetetty: 30.06.2020 15:24
Kirjoittaja SJONS
En huomannut, että olisivat sensuroineet, mutta perustuslakiin ja kielellisiin oikeuksiin vedottiin jne.

Huomautin, että 1. perustuslain säätämisestä on kulunut jo tovi ja suhteet kieliryhmien välillä ovat muuttuneet. Samoin maahamme on tullut uusia kieliä. Ne otetaan OM:n mukaan nyt uudistettavaan Kansalliskielistrategiaan!

OM Anna-Maja Henriksson kehotti tekemään ilmoituksen poliisille kieleen kohdistuvasta syrjinnästä ja rasismista. Sitäkin keinoa kannattaisi Vapaan Kielivalinnan nimissä käyttää!