Sivu 1/1

Etnotaustojen merkitys identiteettimosaiikeissa

Lähetetty: 30.01.2020 13:29
Kirjoittaja NRR
Ehkä on hyväksyttävä identiteettimosaiikkien vaikeus ja kauneus.

Näin eräs tulija:

"Ajattelen, että juurettomuus on minun kotimaani, vahvuuteni. Ymmärrän kaikkien kolmen maan identiteettiä. Kannan veressäni mukana esi-isieni energiaa ja voimaa, ja olen aina kotona itsessäni.”

Re: Etnotaustojen merkitys identiteettimosaiikeissa

Lähetetty: 09.01.2021 12:50
Kirjoittaja NRR
Käytin otsikossa sanoja "etnotausta" ja "identiteettimosaiikki". Erityisesti etno-alkuisten sanojen kohdalla joudutaan miettimään, mitä oikeasti tarkoitetaan.

Jaakko Häkkinen on toisaalla kirjoittanut tästä selkeyttävän katsauksen:
On ihmisiä, jotka ovat tutustuneet etnisyyden käsitteeseen geenitestien kautta, ja siksi he olettavat, että etnisyys olisi geenitason asia. Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole: etnisyys-termillä on pitkä historia eri tieteenaloilla, ja sen merkitys liittyy hyvin moninaiseen joukkoon piirteitä. Geeniperimä sukujuurten muodossa on vain yksi osatekijä etnisyydessä.

"Etnisten ryhmien kriteereinä pidetään mm. alkuperää, kulttuuria, tapoja, uskontoa, rotua, kieltä tai fyysisiä erityispiirteitä. Etninen ryhmä tuo usein mieleen vieraan ja enemmistöstä poikkeavan vähemmistöryhmän, mutta myös enemmistö muodostaa etnisen ryhmän. Etnisyys on eri asia ryhmän sisältä ja ulkopuolelta tarkasteltuna."
https://www.stat.fi/artikkelit/2013/art ... 3_003.html

"Sanalla etninen tarkoitetaan tiiviisti ilmaistuna joidenkin ihmisten historiallisista syistä tuntemaa keskinäistä yhtenäisyyden ja solidaarisuuden tunnetta. - - Etnisyys ei viittaa mihinkään luonnontieteellisesti todettavissa olevaan perinnölliseen ominaisuuteen, vaan se on asenteiden, uskomusten ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämä sosiaalinen konstruktio."
https://helda.helsinki.fi/…/159578/ProG ... taHolm.pdf

- Se, että geenitesteissä puhutaan etnisyyksistä, on merkityksen siirtymistä ja vääristymistä. Sillä tarkoitetaan vain perimää, joka näyttää liittyvän tiettyihin etnisiin ryhmiin eli kansoihin.

- Se, että testihenkilön perimästä oletetaan löytyvän pätkiä, joita on yleensä tiettyjen kansojen jäsenillä, ei tarkoita että henkilö olisi perinyt näiden kansojen etnisyyden.