Suomenmaan kolumnissa ollaan ylpeitä pakkoruotsista Virolaisen perintönä

Tämä alue on avoin kaikille rekisteröityneille käyttäjille. Muille alueille voivat kirjoittaa vain yhdistyksen jäsenet.
Viesti
Julkaisija
NRR
Viestit: 8396
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Suomenmaan kolumnissa ollaan ylpeitä pakkoruotsista Virolaisen perintönä

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 13.11.2018 14:26

Kir­joit­ta­ja on Kes­kus­tan Opis­ke­li­ja­lii­ton liit­to­hal­li­tuk­sen jä­sen:
13.11.2018
Virolaisen perintö: Pakkoruotsin synty

Pu­heen­vuo­ro Tänä vuon­na tu­lee ku­lu­neek­si pyö­re­ät 50 vuot­ta sii­tä, kun Kes­kus­tan sil­loi­nen ope­tus­mi­nis­te­ri Jo­han­nes Vi­ro­lai­nen syn­nyt­ti ns. pak­ko­ruot­sin. Mik­si asi­as­ta ei hiis­ku­ta mis­sään, mis­sä yl­peys? On­han Kes­kus­tal­la lä­hi­his­to­ri­as­sa pit­kät pe­rin­teet kak­si­kie­li­sen Suo­men puo­lus­ta­mi­ses­sa ja ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Kun Pe­rus­suo­ma­lai­set pää­si­vät val­taan täl­lä vaa­li­kau­del­la, kes­kus­te­lu pak­ko­ruot­sis­ta he­rä­si kun­nol­la hen­kiin. Pak­ko­ruot­sia kä­si­tel­tiin yk­si­no­maan ne­ga­tii­vi­ses­sa mie­les­sä. Koko ruot­sin­kie­lis­tä vä­es­töä lei­mat­tiin ja syy­tet­tiin vaik­ka mis­tä. Mi­ten kie­li­ky­sy­mys voi he­rät­tää niin vah­vo­ja tun­tei­ta his­to­ri­al­li­ses­ti täy­sin kak­si­kie­li­ses­sä maas­sa? Ruot­sin kie­len ase­man mah­dol­li­sia hei­ken­nyk­siä pe­lät­tiin.

Juha Si­pi­län hal­li­tus ei kui­ten­kaan myy­nyt ar­vo­jaan ja piti pin­tan­sa. Ra­jat­tuun kie­li­ko­kei­luun suos­tut­tiin. Kaik­kien yl­lä­tyk­sek­si ko­kei­lu ei kiin­nos­ta­nut opis­ke­li­joi­ta, ja se pää­tet­tiin lo­pet­taa ai­kai­sem­min tänä vuon­na.

SUO­MI on vi­ral­li­ses­ti täy­sin kak­si­kie­li­nen maa. Kie­li­la­ki mää­rää, et­tä mo­lem­mat kie­let ovat tasa-ar­voi­sia ja nii­tä voi käyt­tää mm. kai­kis­sa val­ti­on ja kun­tien hal­lin­noi­mis­sa pal­ve­luis­sa. Olen kui­ten­kin huo­man­nut, et­tei­vät nämä oi­keu­det to­teu­du edes kak­si­kie­li­sil­lä paik­ka­kun­nil­la.

Myös­kään päi­vit­täi­ses­sä asi­oin­nis­sa, ku­ten ruo­ka­kau­pas­sa, ei usein saa pal­ve­lua toi­sel­la ko­ti­mai­sel­la. Ruot­sin­kie­lis­ten seg­re­gaa­tio on on­gel­ma. Kup­las­ta on vai­kea pois­tua, kos­ka olo­suh­teet sen ul­ko­puo­lel­la ovat haas­ta­vat. Jo­kai­nen voi it­se ko­keil­la elää vii­kon pel­käl­lä ruot­sil­la.

RUOT­SIN­KIE­LI­SET voi­vat käyt­tää sa­mo­ja ar­gu­ment­te­ja pak­ko­suo­mes­ta, kuin suo­men­kie­li­set pak­ko­ruot­sis­ta. He aloit­ta­vat suo­men opis­ke­lun kak­si vuot­ta ai­em­min, kuin suo­men­kie­li­set ruot­sin. Suo­men opis­ke­lu jat­kuu in­ten­sii­vi­ses­ti kor­ke­a­kou­lui­hin as­ti.

Pak­ko­suo­mi/ruot­si ovat tär­keä osa suo­ma­lais­ta kou­lu­tus­jär­jes­tel­mää. Opis­ke­li­jas­ta teh­dään tasa-ar­voi­nen kan­sa­lai­nen, ei­kä sul­je­ta ovia työ­mark­ki­noil­ta tai su­ju­val­ta ar­jel­ta mis­sään päin Suo­mea. Tämä on asia jon­ka us­kon Vi­ro­lai­sen näh­neen tär­ke­ä­nä.
  
https://www.suomenmaa.fi/puheenvuoro/vi ... 6255d0fbac

Nyt siis Virolaisen lehmänkaupasta ollaan onnellisen ylpeitä. Mistä tuulee?

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 996
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global

Re: Suomenmaan kolumnissa ollaan ylpeitä pakkoruotsista Virolaisen perintönä

#2 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 13.11.2018 14:54

Vaikuttaa tyypilliseltä poliittisen organisaation "kiintiöhurrilta", joka houkuttelee horjuvia RKPn liikkuvia äänestäjiä..

Samalla hän kuitenkin pyllistää suomenkieliselle enemmistölle ja suorastaan valehtelee "historiallisesta kaksikielisyydestä".

Suomessa ainoa virallinen kieli, vallan kieli ja vallankäytön kieli yli 600 vuoden ajan oli ruotsi ja vain ruotsi.

Suomi ei siis Ruotsin osana ollut kaksikielinen, vaan yksikielinen maa.

Suomenkielisille ei annettu mitään kielellisiä oikeuksia tuon 600 vuoden aikana, ennen Venäjän valtaa. Heiveröiset oikeudet saatiin vasta 50 vuotta kestäneen täysin yksikielisesti ruotsinkielisen ajanjakson jälkeen, vaikka Suomi oli jo osa Venäjää eikä osa Ruotsin valtakuntaa! Sitä muutosta suurin osa ruotsinkielistä vastusti raivokkaasti.
Muutama ruotsinkielinen fennomaani ei kokonaiskuvaa muuta.

Hän siis suorastaan valehtelee.
Viimeksi muokannut Uusi kielipolitiikka, 13.11.2018 15:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 996
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global

Re: Suomenmaan kolumnissa ollaan ylpeitä pakkoruotsista Virolaisen perintönä

#3 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 13.11.2018 14:56

Mi­ten kie­li­ky­sy­mys voi he­rät­tää niin vah­vo­ja tun­tei­ta his­to­ri­al­li­ses­ti täy­sin kak­si­kie­li­ses­sä maas­sa?
No koska sinä valehtelet!

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 996
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global

Re: Suomenmaan kolumnissa ollaan ylpeitä pakkoruotsista Virolaisen perintönä

#4 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 13.11.2018 15:04

Uusi kielipolitiikka kirjoitti:
13.11.2018 14:56
Mi­ten kie­li­ky­sy­mys voi he­rät­tää niin vah­vo­ja tun­tei­ta his­to­ri­al­li­ses­ti täy­sin kak­si­kie­li­ses­sä maas­sa?
Tuolla logiikalla suomen kieli voidaan säätää maan ainoaksi viralliseksi kieleksi väittämällä, että kansamme on kaksikielinen, mutta sen käytännön toteutus hoidetaan siten, että vain pääkieli on virallinen.

Sellainen "historiallisen kaksikielisyyden" jatkumo sopii kyllä varmasti suomenkieliselle enemmistölle.

NRR
Viestit: 8396
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Suomenmaan kolumnissa ollaan ylpeitä pakkoruotsista Virolaisen perintönä

#5 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 13.11.2018 15:23

Uusi kielipolitiikka kirjoitti:
13.11.2018 14:54
Vaikuttaa tyypilliseltä poliittisen organisaation "kiintiöhurrilta", joka houkuttelee horjuvia RKPn liikkuvia äänestäjiä..

Samalla hän kuitenkin pyllistää suomenkieliselle enemmistölle ja suorastaan valehtelee "historiallisesta kaksikielisyydestä".
Hän on ruotsinkielinen ja Åbo Akademin opiskelija. Mutta miksi hänet on kutsuttu kirjoittamaan liturgiaa Virolaisen perinnöstä juuri nyt? Onko Keskustan pakkoruotsilinja tiukkenemassa?

TK
Viestit: 2070
Liittynyt: 19.11.2008 01:26

Re: Suomenmaan kolumnissa ollaan ylpeitä pakkoruotsista Virolaisen perintönä

#6 Lukematon viesti Kirjoittaja TK » 13.11.2018 15:57

Kaiketikkin tämä äärimmäisen lapsellinen kirjoitus on osa alkavaa vaalitaistelua. Rantaruotsalaisten ääniä kalastellaan.
Suomenkielisten suuntaan tämä voi toimia toisinpäin - kepu menettää kannatustaan ja uskottavuuttaan.

Virolainen oli aikoinaan eturivin poliitikko. Hän eli omaa aikaansa eikä nähnyt kovin pitkälle. Pakkoruotsi oli virhe alusta asti.
Nyt olisi korkea aika korjata tämä poliittinen virhe ja lakkauttaa pakkoruotsi.

Virallinen kaksikielisyys / Suomen todellinen kielitilanne. Kumpi näistä kahdesta on tärkeämpi jokapäiväisessä elämässä? Kumman perusteella pitäisi laatia koulujen kieliohjelmia maassa, jonka selvä pääkieli on suomi ja jossa puhutaan pitkälti toistasataa erilaista kieltä äidinkielinä?

pjl69
Viestit: 332
Liittynyt: 17.03.2017 14:39

Re: Suomenmaan kolumnissa ollaan ylpeitä pakkoruotsista Virolaisen perintönä

#7 Lukematon viesti Kirjoittaja pjl69 » 13.11.2018 16:05

TK kirjoitti:
13.11.2018 15:57
Kaiketikkin tämä äärimmäisen lapsellinen kirjoitus on osa alkavaa vaalitaistelua. Rantaruotsalaisten ääniä kalastellaan.
Suomenkielisten suuntaan tämä voi toimia toisinpäin - kepu menettää kannatustaan ja uskottavuuttaan.
Joo, niin kai, mutta mihin ne äänet siirtyisivät (jos tämä kielikysymys edes on kepun äänestäjille merkitsevä)?

NRR
Viestit: 8396
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Suomenmaan kolumnissa ollaan ylpeitä pakkoruotsista Virolaisen perintönä

#8 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 13.11.2018 18:43

Tässä taas tunnustettiin, että pakkoruotsi on ruotsinkielisten asia, heidän oikeutensa ja heidän liturgiansa on se, minkä puolueen lehti julkaisee.

NRR
Viestit: 8396
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Suomenmaan kolumnissa ollaan ylpeitä pakkoruotsista Virolaisen perintönä

#9 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 21.11.2018 06:41

Keskustaopiskelijat nostivat jutun pääotsikoksi sivuillaan:
"Pak­ko­suo­mi/ruot­si ovat tär­keä osa suo­ma­lais­ta kou­lu­tus­jär­jes­tel­mää. Opis­ke­li­jas­ta teh­dään tasa-ar­voi­nen kan­sa­lai­nen, ei­kä sul­je­ta ovia työ­mark­ki­noil­ta tai su­ju­val­ta ar­jel­ta mis­sään päin Suo­mea. Tämä on asia jon­ka us­kon Vi­ro­lai­sen näh­neen tär­ke­ä­nä." kirjoittaa liittohallituksen jäsen Oscar Hätinen kansalliskielten opetuksen merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Folktingetin ja Magman panostus nuoriin politiikasta kiinnostuneisiin tuottaa liturgiaa ja liturgiamyönteisyyttä eri tahoilla.

Vastaa Viestiin