Jyväskylän SOKLA saa Kulturfondenilta 50 000€ - "Suomen perustuslaillisen kaksikielisyyden diskurssit"

Tämä alue on avoin kaikille rekisteröityneille käyttäjille. Muille alueille voivat kirjoittaa vain yhdistyksen jäsenet.
Viesti
Julkaisija
NRR
Viestit: 8396
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Jyväskylän SOKLA saa Kulturfondenilta 50 000€ - "Suomen perustuslaillisen kaksikielisyyden diskurssit"

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 27.08.2018 06:36

https://www.jyu.fi/hytk/fi/ajankohtaist ... opistoissa
Kie­li­poli­tii­kan jän­nit­teet nä­ky­vät yli­opis­tois­sa

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkija Taina Saarinen käynnistää innostuneena uutta hankettaan Suomen perustuslaillisen kaksikielisyyden ajalliset ja paikalliset diskurssit. Yliopistot uusnationalististen diskurssien kierrätyspaikkana. Svenska Kulturfonden myönsi hankkeelle keväällä 50 000 €:n rahoituksen.

Saarinen analysoi tutkimushankkeessaan yliopistoja uusnationalistisen kielipolitiikan näkökulmasta. Hän keskittyy yhtäältä historiallisesti kierrätettyihin kielipolitiikkoihin ja toisaalta erilaisissa tiloissa ja toiminnoissa tulkittuihin ja tuotettuihin kielipolitiikkoihin.

Taina-Saarinen.jpg

– Yliopistot tarjoavat ainutlaatuisen näkymän suomalaiseen kielipolitiikkaan ja perustuslaissa määriteltyyn kaksikielisyyteen. Ne ovat läpi historian tehneet näkyviksi Suomen kielipolitiikkaan liittyviä ideologisia jännitteitä ja kiistoja, Saarinen taustoittaa.

Keskustelu yliopisto-opetuksen kielestä kävi kuumana 1800-luvulla, jolloin synnytettiin uutta kansakuntaa. Latina saatiin vähitellen korvattua ensin ruotsin ja sitten suomen kielellä esimerkiksi opetuksen ja väitösten kielenä.

– Itsenäistymisen jälkeen haettiin perustuslailliseen kaksikielisyyteen sopivaa tapaa järjestää Helsingin yliopiston opetus- ja hallintokieli. Tämä keskustelu kärjistyi 1930-luvun aitosuomalaisuusaikana Helsingin yliopiston kieliriitoina, Saarinen kertoo.

Toisen maailmansodan jälkeen keskustelu yliopistojen kielipolitiikan ympärillä on hiljentynyt.

– Tuntuu, että kouluruotsin pakollisuus on etenkin peruskoulu-uudistuksen jälkeen täyttänyt suomalaisen kielikoulutuspoliittisen keskustelun ja jättänyt kovin vähän tilaa muulle keskustelulle, Saarinen sanoo.

Korkeakoulumaailman kielidebateissa kansalliskielet suomi ja ruotsi ovat saaneet 2000-luvulla väistyä englannin tieltä. Englanti on suosittu kansainvälistymisen kieli suomalaisessa yhteiskunnassa, joka on samalla omiaan katalysoimaan kiistoja.

– Tämä heijastaa länsimaista ja myös Suomeen rantautunutta uusnationalista kehitystä, jossa kansalliset intressit nousevat valokeilaan globaalissa talous- ja politiikkakehityksessä, Saarinen havainnollistaa.

Saarisen tutkimuksen tavoitteena onkin ymmärtää, miten yhtäällä suomalainen kielipolitiikka ja toisaalta suomalainen korkeakoulupolitiikka ovat muuttumassa, kun kansallisvaltioiden tarpeet saavat ja ottavat aiempaa enemmän tilaa.

NRR
Viestit: 8396
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Jyväskylän SOKLA saa Kulturfondenilta 50 000€ - "Suomen perustuslaillisen kaksikielisyyden diskurssit"

#2 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 27.08.2018 06:43

Sama Saarinen edusti Porin Suomi Areenalla suuressa pakkoruotsikeskustelussa, johon ei oltu kutsuttu yhtään pakln kriitikkoa.

Aiemmin hänen nimensä löytyy mm. tästä:

Pakkoruotsilla on ihan oma "asiantuntijaverkostonsa", joissa toistuvia nimiä satunnainen uutisvirran seuloja ei huomaakaan.

Törmäsin Kasvatus&Aika-lehden 2011 artikkeliin
http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=416
jossa "analysoitiin" pakkoruotsikeskustelua "Helsingin Sanomien, Hufvudstadsbladetin ja Vasabladetin verkkokeskustelupalstoilla ajalla 8.–14.10. 2011 käydyissä keskusteluissa".

Näin johdatellaan johtopäätöksiin:

Ainoastaan yksittäisissä suomen- ja ruotsinkielisissä kommenteissa tulkittiin historian yksiselitteisesti oikeuttavan Suomessa vallitsevan kielipoliittisen tilanteen. Suomalaisen kansallisen identiteetin perinteiseen rakentamiseen negaatioiden kautta liittyi sen sijaan varsin yleinen väittämä, että ruotsin kieli, ruotsalaisuus ja ruotsinkielisyyskin ovat suomalaiselle identiteetille vieraita ja että myös historia tämän osoittaa. --- Suomalaisuus määrittyi useiden kirjoittajien mielessä jopa vastakohtana ruotsalaisuudelle --- Varsin monet argumentoivat implisiittisesti, että Euroopan unionin jäsenyydestä seurannut katkos menneisyyden ja nykyisyyden välillä edellytti muutosta suomalaisten suuntautumisessa ja siis myös kielipolitiikassa. Vain yksittäinen kirjoittaja kantoi avoimesti huolta tällaisesta suomalaisen identiteetin uudelleenmäärittelystä. --- Mahdollista on, että Ruotsin ajan historian vapaaehtoisuus lukioissa 1990-luvulta lähtien on ollut koulutuspoliittinen valinta, jolla on ollut seurauksia myös kieli-ideologioiden kannalta. --- Kun Suomen ruotsalaista menneisyyttä ei tunneta tai ymmärretä, on myös ruotsin kielellä vaikeaa nähdä erityistä merkitystä. --- Keskustelua luonnehti kauttaaltaan voimakkaasti henkilökohtainen kokemus: Historialliset argumentit olivat useimmiten voimakkaan henkilöhistoriallisia, kun taas (koulu)historian relevanssia oman nykytodellisuuden kannalta oli vaikea nähdä. Nykyhetkeä puolestaan luonnehti voimakas henkilökohtainen pettymys politiikan ja poliitikkojen epäluotettavuuteen, tulevaisuutta individualistiset näkökulmat siihen, miten kukin yksilö pystyi parhaiten (ja pitäisi saada) tekemään omat valintansa. --- keskustelijoiden kielikoulutuspoliittiset argumentit osoittavat, miten historia ironisesti toistaa itseään. Aineistossa esitetyissä kulttuuripoliittisissa, pedagogisissa ja taloudellisissa perusteluissa käytetään historiattomasti samoja elementtejä kuin peruskoulu-uudistuksen aikana tai sen jälkeisissä kieliriidoissa."

Sekavaa tekstiä, josta nostetaan nämä johtopäätökset:

- Yksi keskeisimmistä keskustelun juonteista on historian merkityksen kieltäminen kielipoliittisessa argumentoinnissa.
- Toinen näkökulma liittyy globalisaation käyttöön argumentoinnin tukena silloin, kun ruotsin pakollisuutta vastustetaan ja pyritään irrottautumaan suuntautumisesta Pohjoismaihin.
- Kolmas tapa perustella näkemyksiä on yksilön henkilökohtaisten kokemusten käyttö argumentoinnin voimana. Myös tämä keino liittyy historian merkityksen kieltämiseen.
- Tuloksemme viittaavat siihen, että historian opetuksessa olisi painotettava politiikan ja talouden rinnalla myös aate- ja kulttuurihistoriallisia näkökulmia, ja samalla huomioitava kielen ja kielenkäytön keskeinen identiteettiä rakentava tehtävä.


Tämä on "tieteellinen ote"?

Siis ikään kuin historian tuntemus ilman muuta tekisi suopeaksi pakkoruotsille ja ruotsin omaksumiselle osaksi omaa identiteettiä ja kriittisyys, perheiden oman valintakyvyn korostaminen olisi jotain ironisen jälkeenjäänyttä kieliriitojen ajoilta - jotka nyt sijoitetaan peruskoulu-uudistuksen aikaan ja sen jälkeen.

Ja ketkähän ovat tämän tekstin takana?

Pasi Ihalainen on yleisen historian professori Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksessa.
Taina Saarinen on tutkijatohtori Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa.
Tarja Nikula on professori Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa.
Sari Pöyhönen on erikoistutkija Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa.

Eli tämä verkosto, josta kirjoitin aiemmin:
Näiden historian mietintöjen ja raporttien ja muistioiden maalmassa moni linkki vie kielitieteen tutkijoihin:

Soveltavan kielitieteen käynnisti Suomessa Nils Erik Enkvist 1960-luvun alussa --- Åbo Akademissa ---

Myöhemmin Jyväskylän yliopistosta on tullut Suomen soveltavan kielitieteen voimakkain keskus, erityisesti sen englannin kielen laitoksesta Kari Sajavaaran johdolla. 1970-luvulla --- Jyväskylässä --- Korkeakoulujen kielikeskus --- Jyväskylässä on tutkittu mm. kielitaidon mittaamista (Sauli Takala), tekstilingvistiikkaa, keskusteluanalyysiä, pragmalingvistiikkaa ja kielenkäyttöön liittyviä asenteita.

Soveltavan kielitieteen keskuksia Suomessa on myös Vaasan yliopisto --- Laurén ja hänen kollegansa tunnetaan erityisesti kielikylpypedagogiikan Suomeen tuomisesta ja edelleen kehittämisestä ---


---

Sauli Takalaa [aiemmin Jyväskylän yliopiston soveltavan kielitieteen professori, Jyväskylän Soveltavan kielentutkimuksen keskus] on haettu asiantuntijaksi pakkoruotsin puolelle niin hesariin kuin HBL:iin viime aikoina. Rostilan kirjan arvioinnissa hesari haastatteli häntä Suomalaisuuden liiton "myyräntyöstä". Kun Jaska osoitti, että Magman tulkinta suomalaisten haluttomuudesta lukea kieliä oli väärä, HBL:ssä hän kertoi siitä, että eivätpä vain suomenkieliset usko, että voidaan oppia monia kieliä. Kielikylpyprofessori Laurenin kanssa hän on kirjoittanut hesarissa kieltenopetuksen "alennustilasta" ja tulevan strategian tarpeesta ennen kansalliskielistrategiaa ja vielä vaatinut suomalaisen kieltenopetuksen lähtökohdaksi 2+2-mallia, eli molemmat kansalliskielet ja kaksi vierasta kieltä. Professorien mielestä tavalliset lapset ilman erityistä kielilahjakkuutta kyllä selviävät tästä. Hän on siis varsin tarpeellinen mies pakkoruotsin pitkittäjille.
Kyse on pienen piirin propakko-kirjoittelusta, joka tarjoillaan muka-tieteellisenä muka-asiantuntijatekstinä.

Toistamiseen lainaan Rostilan kirjassaan esittämää näkemystä:

Suomi on sulkenut yhä tiiviimmin ovetu kielipolitiikan realisteilta. Rahoituksesta kilpailevat tutkijat ja tutkimuslaitokset eivät haasta virallista totuutta. --- Tässä tilanteessa kenelläkään ei näytä olevan moraalista, eettistä tai teoreettista intressiä ottaa huomioon suomenkielisten sivistyksellisiä ja yhteiskunnallisia tarpeita.

SJONS
Viestit: 399
Liittynyt: 22.11.2017 12:24

Re: Jyväskylän SOKLA saa Kulturfondenilta 50 000€ - "Suomen perustuslaillisen kaksikielisyyden diskurssit"

#3 Lukematon viesti Kirjoittaja SJONS » 27.08.2018 19:31

Tuon tutkimuksen tulos on tiedossa jo ennen tutkimuksen aloittamista, mutta Rostila on kuitenkin oikeassa!

Viime kesänä Svenska Ylellä jo kerrottiin, että näitä rahalahjoituksia stiftelset tulevat lisäämään kaikille yhteiskunnan sektoreille eli toisin sanoen poliitikkojen ja puolueiden korruptiota tullaan jatkamaan ja vielä lisäämään kaikille yhteiskunnan aloille tieteistä taiteeseen jne.!

Tästä lahjonnasta eli koruuptiosta pitäisi saada raportti (lukijakommentti tms.) johonkin sanoma- tai aikakauslehteen!

NRR
Viestit: 8396
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Jyväskylän SOKLA saa Kulturfondenilta 50 000€ - "Suomen perustuslaillisen kaksikielisyyden diskurssit"

#4 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 27.08.2018 21:31

Säätiöt jakavat rahaa ja lehdet julkaisevat "vapaiden toimittajien" mielipiteitä, kuten tänäinen Aamulehti:
Ruotsin kieli on rikastuttanut suomalaista kulttuuria ja sen taito avaa mahdollisuuksia etenkin pohjoismaiden työ- ja opiskelumarkkinoille. Ruotsin kielen opiskelu on hauskaa ja hyödyllistä, sillä kieli avaa tien myös kulttuuriin. Se rikastuttaa elämäämme ja antaa mahdollisuuden ymmärtää toisiamme paremmin. Kielen kautta pääsemme näkemään esimerkiksi erilaista tapakulttuuria.

Jos me vanhemmat motivoimme lapsiamme, he innostuvat. Jos taas puhumme vaikkapa pakkoruotsista ja sanomme, että se on ajanhukka, teemme lapsille karhunpalveluksen.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.
https://www.aamulehti.fi/mielipiteet/ki ... 201153408/

pjl69
Viestit: 332
Liittynyt: 17.03.2017 14:39

Re: Jyväskylän SOKLA saa Kulturfondenilta 50 000€ - "Suomen perustuslaillisen kaksikielisyyden diskurssit"

#5 Lukematon viesti Kirjoittaja pjl69 » 27.08.2018 22:04

Joopa joo. Millainen karhunpalvelus pakkoruotsi on nuorille, jotka vasta aikuisuuden kynnyksellä alkavat ymmärtää millaista kivirekeä heidän on pitänyt kiskoa perässään ja jatko-opinnot voivat olla kiinni ruotsin kielestä...

SJONS
Viestit: 399
Liittynyt: 22.11.2017 12:24

Re: Jyväskylän SOKLA saa Kulturfondenilta 50 000€ - "Suomen perustuslaillisen kaksikielisyyden diskurssit"

#6 Lukematon viesti Kirjoittaja SJONS » 31.08.2018 20:27

Kaikki lahjontaan käytetyt rahat kannattaisi panna suomenruotsalaisten (4,3%) suomen kielen opintoihin.

Kun kaikki suomenruotsalaiset osaavat kunnolla suomea, he saavat palvelunsa ympäri Suomea eikä suomenkielisten (95%) tarvitsisi opiskella pakkoruotsia ja palvella kielivähemmisöä heidän omalla kielellään.

NRR
Viestit: 8396
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Jyväskylän SOKLA saa Kulturfondenilta 50 000€ - "Suomen perustuslaillisen kaksikielisyyden diskurssit"

#7 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 03.09.2018 06:22

SJONS kirjoitti:
31.08.2018 20:27
Kaikki lahjontaan käytetyt rahat kannattaisi panna suomenruotsalaisten (4,3%) suomen kielen opintoihin.

Kun kaikki suomenruotsalaiset osaavat kunnolla suomea, he saavat palvelunsa ympäri Suomea eikä suomenkielisten (95%) tarvitsisi opiskella pakkoruotsia ja palvella kielivähemmisöä heidän omalla kielellään.
Tämä on totta.

Ruotsinkieliset itsekin toteavat, että hyvä suomen kielen taito on heille välttämätön. Samalla esim. terveydenhoidossa todetaan, että on valittava joko paras mahdollinen hoito tai ruotsinkielinen hoito - molempia ei voi erityisaloilla saada. Kuka oikeasti olettaa, että huippulääkäri käyttää aikaansa ruotsin ylläpitoon? Tai edes että kunnaninsinööri pystyy puhumaan ruotsia oman ammattialansa yksityiskohdista? - Siis miksi valtava, kallis ja syrjivä pakkoruotsipelleilly muka palvelujen vuoksi?

Tietysti pakkoruotsin todellinen syy on jossain muualla, eduissa joita se takaa suru-kaksikielisille: kevyemmän koulutuspolun ilman kilpailua, alemmat pääsyrajat suosikkialoille, ohituskaistat virkarakenteissa, lukemattomat kaksikielisyysasiantuntijan ja kiintiösurun hommat eri tahoilla ja tasoilla,... Ja tämä kaikki otetaan muun koulutuksen varoista, aiheuttaa monille muutenkin heikoilla olevalle ryhmälle ongelmia opiskelussa, estää monen maahanmuuttajan ja dysleksikon valmistumisen...

Pakkoruotsi kaikkine haarakkeineen on malliesimerkki syrjivästä rakenteesta. Miksi se edelleen säilyy, vahvistuu ja on jopa vasemmiston erityissuojelussa? Ja miksi mukaliberaali koulutettu yliopistoväki käyttää aivojaan ja aikaansa sen pönkittämiseen?

SJONS
Viestit: 399
Liittynyt: 22.11.2017 12:24

Re: Jyväskylän SOKLA saa Kulturfondenilta 50 000€ - "Suomen perustuslaillisen kaksikielisyyden diskurssit"

#8 Lukematon viesti Kirjoittaja SJONS » 03.09.2018 15:50

Turun Sanomat 3.9.2018

"Uusi mobiilisovellus opettaa suomea

Turun yliopistossa on kehitetty Suomipassi-sovellus, jota käytetään muun muassa vaihto-opiskelijoiden ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden suomen kielen opinnoissa. Sovelluksen käyttäjä voi valikoida asiakaspalvelutilanteeseen sopivan fraasin ja kuunnella sen suomeksi.

Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa suomen kielen opettaja Jenni Laine halusi kehittää opiskelijoilleen konkreettisen apuvälineen arjen asiointitilanteisiin.Mukaan projektiin lähti Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY). Rahoitus saatiin Opiskelijakaupunki Turku- hankkeesta, ja sovelluksen toteuttivat Turun yliopiston tutkimuksen IT:n sovelluskehittäjät.

Opinnoissaan Suomipassin pilottiin tutustunut Qing Liu halusi olla mukana toteuttamassa mobiilisovellutusta. Hän käänsi Suomipassin fraasit kiinaksi. Lisäksi Suomipassi on käännetty englanniksi, ruotsiksi, saksaksi, venäjäksi ja espanjaksi.

-Lähdin mukaan projektiin, koska Suomipassissa on paljon hyödyllisiä fraaseja, joita voi käyttää erilaisissa tilanteissa. Se auttoi minua puhumaan suomea päivittäisessä elämässä, siksi minä halusin kääntää ne kiinan kielen puhujille, Qing Liu toteaa Turun yliopiston ylioppilaskunnan tiedotteessa.

Nyt valmistuva sovellus on suunnattu alkeistason oppijoille."

Mitä sanovat päättäjämme? Jos kiinalaiset saavat tästä avun, niin mikä estää suomenruotsalaisia käyttämästä tätä sovellusta? Meidän maamiehillemme voidaan tehdä vielä laajennettu fraasikokoelma, jota käyttämällä nämä voivat selvitä ja saada palvelunsa, jos koulupakkosuomi ei ole tuottanut riittävää pääkielen osaamista.

SJONS
Viestit: 399
Liittynyt: 22.11.2017 12:24

Re: Jyväskylän SOKLA saa Kulturfondenilta 50 000€ - "Suomen perustuslaillisen kaksikielisyyden diskurssit"

#9 Lukematon viesti Kirjoittaja SJONS » 03.09.2018 16:11

Löytyykö keneltäkään viime kesältä Jens Bergin: De tio finlandssvenska bodorden -sarjasta osaa "Fondernas miljoner räcker ingen vart för att fixa det svenska"

TS:ssa kirjoitettiin Länsi-Ukrainassa tapahtuvasta lahjonnasta ja siitä, miten tulevissa vaaleissa pitäisi kitkeä pois korruptiota. En löytänyt "omasta mielestäni" enää netistä KOKO tarinaa säätiömiljoonien jakamisesta eri kohteisiin. Mielestäni jutusta oli poistettu ainakin esim. kohta, jossa kerrotaan, että "puolueille ja poliitikoille annettavaa tukea jatketaan entiseen malliin".

Tuota rahanjakoa on käytetty useissa eri yhteyksissä lyömäaseena ja mielikuvitukseni sanoo, että ks. juttua on "lyhennelty vähän"!??

NRR
Viestit: 8396
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Jyväskylän SOKLA saa Kulturfondenilta 50 000€ - "Suomen perustuslaillisen kaksikielisyyden diskurssit"

#10 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 05.09.2018 21:27

SJONS kirjoitti:
03.09.2018 16:11
Löytyykö keneltäkään viime kesältä Jens Bergin: De tio finlandssvenska bodorden -sarjasta osaa "Fondernas miljoner räcker ingen vart för att fixa det svenska"

TS:ssa kirjoitettiin Länsi-Ukrainassa tapahtuvasta lahjonnasta ja siitä, miten tulevissa vaaleissa pitäisi kitkeä pois korruptiota. En löytänyt "omasta mielestäni" enää netistä KOKO tarinaa säätiömiljoonien jakamisesta eri kohteisiin. Mielestäni jutusta oli poistettu ainakin esim. kohta, jossa kerrotaan, että "puolueille ja poliitikoille annettavaa tukea jatketaan entiseen malliin".

Tuota rahanjakoa on käytetty useissa eri yhteyksissä lyömäaseena ja mielikuvitukseni sanoo, että ks. juttua on "lyhennelty vähän"!??
juttu
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/07/ ... et-svenska
radio
https://arenan.yle.fi/1-4482729

Onko jotain poistettu?

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 996
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global

Re: Jyväskylän SOKLA saa Kulturfondenilta 50 000€ - "Suomen perustuslaillisen kaksikielisyyden diskurssit"

#11 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 09.09.2018 11:11

Ei tässä muuten ongelmaa olisi, mutta korruptoidut tutkijat esiintyvät asiantuntijoina samaan tapaan kuin tupakkateollisuuden rahoittamien tutkimusten tutkijat todistaessaan, että tupakka ei aiheuta terveyshaittoja.

Vastaa Viestiin