Sivu 1/2

Uusi otsikko: Tulkkausteknologian kehittyminen turvaa kielelliset oikeudet

Lähetetty: 19.01.2018 21:10
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Rajavartiolaitokselle digitaalinen venäjän kielen keskusteluopas

Rajavartiolaitos ottaa käyttöön digitaalisen rajatilanteiden venäjän kielen keskusteluoppaan. Keskusteluopas toimii pilvipalveluna tietokoneilla ja mobiililaitteilla. Palvelu on tarkoitettu käytännön tueksi venäjänkielisissä rajatarkastus- ja rajavalvontatilanteissa. Sovellus sisältää tuhansia rajatilanteisiin sopivia keskustelumalleja.

Keskusteluopas sisältää noin 9500 sanaa venäjäksi suomenkielisin vastinein. Jokapäiväisiin rajalla tapahtuviin puhetilanteisiin liittyviä venäjäkielisiä fraaseja on noin 1500 myös suomenkielisin vastinein. Digitaalisesta keskusteluoppaasta voi hakea yksittäisellä sanalla, lauseella tai aiheotsikolla suomenkieliselle ilmaisulle venäjänkielisen vastineen tai päinvastoin. Venäjänkieliset lauseet ovat kuunneltavissa. Opas palvelee sekä asiakasta että viranomaista ja edesauttaa rajanylitysliikenteen sujuvuutta. Kysymykset ja ohjeet voidaan esittää asiakkaalle tabletilta venäjäksi ja asiakkaan kysymyksiin hakea suomennos.

Keskusteluopasta voivat käyttää myös Raja- ja merivartiokoulun oppilaat. Oppilaat voivat harjoitella sanoja, lauseita sekä fraaseja verkkopalvelussa olevan kielistudion avulla. Palvelu mahdollistaa myös koko rajavartiolaitoksen henkilöstön omaehtoisen ammatillisen kielitaidon ylläpidon ja kehittämisen. Opas on tuotettu Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF, Internal Security Fund) myöntämällä tuella. Palvelun Rajavartiolaitokselle tuottaa suomalainen Promentor Solutions Oy.

Promentor Solutions Oy

Promentor Solutions Oy on erikoistunut digitaalisiin kielipalveluihin. Räätälöidyt palvelut (Promentor Custom Made) tarjotaan omalla alustalla yrityksille, julkishallinnolle ja oppilaitoksille. Yritys on palkittu useaan otteeseen innovatiivisista digitaalisista kielenoppimisratkaisuista. Valmiina on yli 50 erilaista kielisisältöä kahdeksaan eri kieleen. Kielet ovat englanti, ruotsi, saksa, ranska, espanja, suomi, venäjä ja kiina. www.promentor.fi

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja merellisen turvallisuuden viranomainen. Rajavartiolaitoksen päätehtävät ovat rajojen valvonta maastorajalla ja merialueella sekä rajatarkastukset maarajan ylityspaikoilla, satamissa ja lentoasemilla sekä pelastustoiminta erityisesti merialueella. Euroopan unioniin ja Schengenin sopimuksiin liittymisen myötä on toiminta keskitetty niin sanotulle ulkorajalle. www.raja.fi

Raja- ja merivartiokoulu

Raja- ja merivartiokoulu on Rajavartiolaitoksen kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut rajaturvallisuuden ja meripelastusalan opetus- ja tutkimuslaitos. Raja- ja merivartiokoulu on EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin kumppanuusoppilaitos (Partnership Academy). www.raja.fi/rmvk

Lisätiedot:

Juha Telkkinen, Toimitusjohtaja, Promentor Solutions Oy

juha.telkkinen@promentor.fi, +358 400 440 443

Ari Kääntä, FM, Kielten opettaja (venäjä, englanti), Raja- ja merivartiokoulu

ari.kaanta@raja.fi, +358 295 429 410

16.01.2018

Re: Rajavartiolaitokselle digitaalinen x kielen keskusteluo

Lähetetty: 19.01.2018 21:12
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Vastaava palvelu voidaan varmasti saada myös ruotsin kielellä toimivaksi .poliisille, terveydenhuoltoon, verotoimistoon jne.

Ei jokaisen suomenkielisen virkamiehen tarvitse olla kävelevä käännöskone!

https://www.promentor.fi/7793-2/

Re: Rajavartiolaitokselle digitaalinen x kielen keskusteluo

Lähetetty: 19.01.2018 21:16
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
https://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/raja ... le-6693323

Rajavartiolaitoksen venäjän kielen opettaja Ari Kääntä kertoo, että opas toimii hätä- ja pika-apuna niille rajavartijoille, jotka eivät osaa lainkaan venäjää sekä kielitaidon ylläpitäjänä ja kehittäjänä niille, jotka osaavat jo kieltä paremmin.

Re: Rajavartiolaitokselle digitaalinen x kielen keskusteluo

Lähetetty: 19.01.2018 21:18
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Sovelluksen kehittäneelle espoolaisyritykselle Rajavartiolaitos on tärkeä referenssiasiakas, vaikka rahaa ei vielä paljon tulekaan. Olennaista on osoittaa, että teknologia toimii.

”Teknologiamme on kielistä riippumaton”, kielenopetussovelluksen kehittäneen Promentor Solutionsin perustaja ja toimitusjohtaja Juha Telkkinen sanoo.

Telkkinen uskoo, että vastaavalle sovellukselle on kysyntää myös esimerkiksi hätäkeskuksissa ja teollisuusyrityksissä.

Re: Rajavartiolaitokselle digitaalinen x kielen keskusteluo

Lähetetty: 19.01.2018 21:24
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Työtehtävät
Imatran tulliin kuuluvat Imatran ja Niiralan tullitoimipaikat, Savo-Karjalan liikkuva valvontaryhmä ja Parikkalan tilapäinen rajanylityspaikka.

Tullissa on haettavana kolme (3)

tullitarkastajan virkaa (Niirala)

Viran tehtäviin sisältyy matkustaja- ja tavaraliikenteen tullivalvonta sekä kaupallisen ulkomaanliikenteen tuonnin, viennin ja kauttakuljetuksen tulliselvitys.

Ajokortti on välttämätön.

Virkapaikka on Niirala.

Tulli teettää virkaan valittavalle henkilölle huumeseulan ja turvallisuusselvityksen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Valittavalta henkilöltä edellytetään Tullin hallinnosta annetun asetuksen (1061/2012) 5 §:n mukaista suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.


Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Hakijalta odotamme
• ylioppilastutkintoa ja/tai toisen asteen kaupallista tai soveltuvaa ammatillista tutkintoa
• kokemusta asiakaspalvelutehtävästä
• oma-aloitteisuutta ja palveluhalukkuutta
• vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja
• teknisiä ja tietoteknisiä valmiuksia
• halua kehittää omaa osaamista ja ammattitaitoa
• valmiutta ja halua osallistua voimankäyttökoulutukseen
• valmiutta ja halua jatkuvaan kolmivuorotyöhön

riittävän kielitaidon, erityisesti englannin ja venäjän kielen taidon
Tehtävän tiedot

Re: Rajavartiolaitokselle digitaalinen x kielen keskusteluo

Lähetetty: 23.01.2018 06:54
Kirjoittaja rationalisti
Vuosia sitten jututin Venäjän rajalla työskentelevää rajavartijaa. Pakollisena vaatimuksena oli ruotsi, venäjä katsottiin hakiessa eduksi. Ei ollut itse vielä kertaakaan ruotsia tarvinnut, mutta useampikin työkaveri oli kukin tarvinnut kerran. Venäjää kuulemma tarvitsi päivittäin moneen otteeseen. Muistan tuolloin omanneeni hiipivää epäilystä, että onkohan tuo nyt ihan tosissaan. En epäilisi enää tänä päivänä.

Re: Rajavartiolaitokselle digitaalinen x kielen keskusteluo

Lähetetty: 24.01.2018 15:47
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Muutama prosentti siitä miljardisummasta, joka käytetään jokaisen suomenkielisen pakkoruotsittamiseen, riittäisi täydellisen kääntäjä- pilvipalvelun kehittämiseen joka alalle.

10 000 sanan sanavarasto olisi pilvessä, vertaa 1000 sanan sanavarasto, joka paukutetaan jokaisen päähän vuosien mittaisena projektina, jonka lopputulos on todistus ruotsin kielen tyydyttävästä osaamisesta...ja joka ei kuitenkaan kelpaa suomenruotsalaisten kielellisten oikeuksien turvaamiseksi.

Paljonko siihen uppoaa rahaa ?

Paljonko tarvitsis tuotekehitys, jotta meillä olisi poliisin, sairaanhoidon ja muun vastaavan tulkkauksen pilvipalvelu saatavilla jokaisen viranomaisen käytössä?

Re: Rajavartiolaitokselle digitaalinen x kielen keskusteluo

Lähetetty: 24.01.2018 15:57
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Arvoisa entinen ja nykyinen elinkeinoministeri,

Miksi Suomessa ei panosteta kaksikielisyyden ja kielellisten oikeuksien turvaamiseksi konetulkkaukseen ja vastaaviin kieliparilla ruotsi- suomi, vaan jokaisesta kansalaisesta tehdään vuosikausien kalliilla ja hyötysuhteeltaan surkealla pakkoprojektilla ruotsinkielisille kelpaamattomia käveleviä käännöskoneita?

Tässä vihjeeksi kehittämiskohde.
Suomi-ruotsi pilvipalveluun perustuva tulkkaus..

Tämä poistaa kokonaan virkamiesruotsivaatimukset korkeakoulututkinnoista, nopeuttaa valmistumista ja kohdistaa niukat resurssit substanssiosaamiseen poliittisen kielikoulutuksen sijasta.

Lainaus:
Rajavartiolaitokselle digitaalinen venäjän kielen keskusteluopas

Rajavartiolaitos ottaa käyttöön digitaalisen rajatilanteiden venäjän kielen keskusteluoppaan. Keskusteluopas toimii pilvipalveluna tietokoneilla ja mobiililaitteilla. Palvelu on tarkoitettu käytännön tueksi venäjänkielisissä rajatarkastus- ja rajavalvontatilanteissa. Sovellus sisältää tuhansia rajatilanteisiin sopivia keskustelumalleja.

Keskusteluopas sisältää noin 9500 sanaa venäjäksi suomenkielisin vastinein. Jokapäiväisiin rajalla tapahtuviin puhetilanteisiin liittyviä venäjäkielisiä fraaseja on noin 1500 myös suomenkielisin vastinein. Digitaalisesta keskusteluoppaasta voi hakea yksittäisellä sanalla, lauseella tai aiheotsikolla suomenkieliselle ilmaisulle venäjänkielisen vastineen tai päinvastoin. Venäjänkieliset lauseet ovat kuunneltavissa. Opas palvelee sekä asiakasta että viranomaista ja edesauttaa rajanylitysliikenteen sujuvuutta. Kysymykset ja ohjeet voidaan esittää asiakkaalle tabletilta venäjäksi ja asiakkaan kysymyksiin hakea suomennos.

Keskusteluopasta voivat käyttää myös Raja- ja merivartiokoulun oppilaat. Oppilaat voivat harjoitella sanoja, lauseita sekä fraaseja verkkopalvelussa olevan kielistudion avulla. Palvelu mahdollistaa myös koko rajavartiolaitoksen henkilöstön omaehtoisen ammatillisen kielitaidon ylläpidon ja kehittämisen. Opas on tuotettu Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF, Internal Security Fund) myöntämällä tuella. Palvelun Rajavartiolaitokselle tuottaa suomalainen Promentor Solutions Oy.

Promentor Solutions Oy

Promentor Solutions Oy on erikoistunut digitaalisiin kielipalveluihin. Räätälöidyt palvelut (Promentor Custom Made) tarjotaan omalla alustalla yrityksille, julkishallinnolle ja oppilaitoksille. Yritys on palkittu useaan otteeseen innovatiivisista digitaalisista kielenoppimisratkaisuista. Valmiina on yli 50 erilaista kielisisältöä kahdeksaan eri kieleen. Kielet ovat englanti, ruotsi, saksa, ranska, espanja, suomi, venäjä ja kiina. www.promentor.fi

Lainaus loppuiMiksi Suomen "kaksikielisyyttä" ei voi toteuttaa konekäännöksin? Edullisempaa, tasokkaampaa, resursseja oikeaan suuntaan allokoivaa.


viewtopic.php?f=13&t=3197

Kommentoikaa..
Parannettavaa, korjattavaa, ???

Jonkun on yritettävä, kun SL ja VKV , PS , siniset jne eivät edes yritä..

Re: Rajavartiolaitokselle digitaalinen x kielen keskusteluopas

Lähetetty: 19.03.2018 22:48
Kirjoittaja Ajatuspaja
Voitaisiin kerätä ihan omaksi iloksi tähän ketjuun erilaisia uusia keksintöjä ja ratkaisuja kielimuurin ylittämiseen.
Tällainen firma osui nettiä selatessa eteen

MAAILMAN NOPEIN MOBIILITULKKAUSPALVELU
https://tulka.com/fi/
Uskomme, että maailma olisi parempi paikka, jos ihmiset ymmärtäisivät toisiaan paremmin. Ensimmäinen askel siihen on yhteinen kieli. Ponnistelemme poistaaksemme kielimuureja ihmisten väliltä kaikkialla maailmassa. Siksi haluamme, että tulevaisuudessa Túlka on kaikkien saatavilla. Jokaisella meistä on oikeus tulla ymmärretyksi ja kuulluksi. Sillä jokainen tuntematon on vain ystävä, jota et vielä tunne.
Kumma juttu, että nämä sovellukset eivät poliittisen eliitin mukaan sovellu ruotsista suomeen kääntämiseen ja tulkkaukseen..

Re: Rajavartiolaitokselle digitaalinen x kielen keskusteluopas

Lähetetty: 19.03.2018 23:10
Kirjoittaja Ajatuspaja
ammattitulkki sekunneissa akuutteihin tilanteisiin
TI, SYYS 12, 2017 08:16 CET
Suomalainen mobiilitulkkauspalvelu Túlka mullistaa tulkkausalan tuomalla ammattitulkit välittömästi tulkkaustilanteeseen älypuhelimen kautta. Videoteknologiaa hyödyntävä mobiilisovellus ei edellytä ennakkovarausta ja välittää tulkkeja 24/7. Valikoimassa on tällä hetkellä neljätoista kieliparia ja uusia otetaan mukaan jatkuvasti.

Kasvaneen maahanmuuton ja kansainvälistyvän yritystoiminnan myötä tulkkauspalveluiden tarve on lisääntynyt rajusti Suomessa. Vuonna 2016 perustettu Túlka ravistelee alan käytäntöjä tarjoamalla koulutetun ammattitulkin tulkkaustilanteiden äärelle muutamassa sekunnissa. Älypuhelinsovelluksen kautta saa koulutetun ammattitulkin videoyhteyden päähän ilman ennakkovarausta mihin vuorokaudenaikaan tahansa.

– Tulkkien ja heitä tarvitsevien toimijoiden pitää kohdata aiempaa nopeammin ja helpommin, kun tarve ammattitulkeille on usein akuutti esimerkiksi maahanmuuttajien parissa työskentelevillä. Videolla katsekontakti säilyy tulkin ja tulkattavan välillä ja kehonkieli, ilmeet ja tunteet välittyvät lähes yhtä hyvin kuin läsnäolotulkkauksessa, sanoo Túlkan toimitusjohtaja Lauri Hyry.

Hinnoittelu on yksinkertainen: vain toteutuneista tulkkausminuuteista laskutetaan. Túlka tekee lisäksi yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa ja tarjoaa kehittämäänsä mobiilitulkkausalustaa heidän käyttöönsä. Tulkkauspalveluita tarjoavat yritykset voivat käyttää Túlkan tulkkeja omien palveluidensa rinnalla äkillisissä tulkkaustarpeissa.

Asiakas saa palvelua omalla äidinkielellään

Vantaan maahanmuuttajapalveluissa on Túlkan ansiosta valmius reagoida nopeisiin tulkkaustilanteisiin ammattimaisesti.

– Aiemmin maahanmuuttajataustaiset työntekijämme ovat joutuneet toimimaan tulkkeina eri tilanteissa. Túlkan myötä heidän aikaansa on vapautunut oman työn tekemiseen. Työntekijämme korostavat Túlkan helppoutta ja sujuvuutta: aikaa ei mene tulkkien varaamiseen ja ympäriinsä soittelemiseen. Ja koska tulkkia ei tarvitse varata etukäteen, peruuntuneet tapaamisetkaan eivät tuota päänvaivaa. Mikäli asiakas ei saavukaan paikalle, jätämme vain tulkkauspyynnön tekemättä, sanoo Vantaan maahanmuuttajapalveluiden palvelupäällikkö Hilkka Linderborg.

Túlka mullistaa myös tulkkien työtavat: koulutetut ammattitulkit voivat tehdä älypuhelinsovelluksen kautta tulkkausta joustavasti etätyönä silloin kun itselle parhaiten sopii. Etäyhteyden avulla tulkkien resursseja vapautuu tulkkaukseen, kun työhön perinteisesti kuuluva matkustaminen vähenee merkittävästi. Tulkkaus on myös helppo sovittaa muun työn ohella tehtäväksi työksi.

Túlka aloitti toimintansa vapaaehtoisvoimin toimivana vertaistulkkauspalveluna, mutta keskittyy nykyään ammattitulkkaukseen korkean kysynnän vuoksi. Túlkan tyypillisiä asiakkaita ovat eri viranomaispalvelut, ja sovellusta pilotoidaan tällä hetkellä myös turismialalla. Túlka rekrytoi jatkuvasti etenkin kurdin, arabian, persian, somalin ja kiinan kielen ammattitulkkeja.

Lisätietoja:

Lauri Hyry,

Toimitusjohtaja, Tulka Oy

lauri@tulka.com, puh. 040 7224 068

Riitta Rainio,

Liiketoimintajohtaja, Tulka Oy

riitta@tulka.com, puh. 040 7487 444

Tùlka on suomalainen vuonna 2016 perustettu teknologiayhtiö, joka tarjoaa

Re: Rajavartiolaitokselle digitaalinen x kielen keskusteluopas

Lähetetty: 19.03.2018 23:12
Kirjoittaja Ajatuspaja
Monetra Tulkkipalvelu ja teknologiayhtiö Túlka tuottavat salamatulkkauspalvelua yhteistyössä
Monetra Tulkkipalvelu ja mobiilitulkkausta tarjoava teknologiayhtiö Túlka ovat 13.11.2017 solmineet yhteistyösopimuksen salamatulkkauspalvelusta.

Kyseessä on uudenlainen palvelukonsepti, jossa eri puolilla Suomea voi saada asioimistulkkauspalvelua älylaitteen avulla nopeasti, ilman ajanvarausta. Sovelluksen kautta saadaan ääni- ja kuvayhteys tulkkiin jopa 10 sekunnissa yhteydenotosta.

Tulkkausta on tällä hetkellä saatavilla mm. englanniksi, kurdiksi, (sorani), ranskaksi, arabiaksi, persiaksi, espanjaksi, vietnamiksi ja venäjäksi.

Palvelu on käytössä turvallisuusviranomaisilla, vastaanottokeskuksissa, oppilaitoksissa, suurten kaupunkien maahanmuuttajapalveluissa ja sairaaloissa. Túlka ja Monetra Tulkkipalvelu luonnehtivat salamatulkkausyhteistyötä merkittäväksi.

Re: Rajavartiolaitokselle digitaalinen x kielen keskusteluopas

Lähetetty: 19.03.2018 23:14
Kirjoittaja Ajatuspaja
Onko ruotsista suomeen tulkkaaminen laitonta?
Siis ideologisista syistä laitonta?

Re: Rajavartiolaitokselle digitaalinen x kielen keskusteluopas

Lähetetty: 20.03.2018 06:13
Kirjoittaja NRR
Kiitos, Ajatuspaja!

Tämä on oikeasti mielettömän tärkeä juttu ajatellen monikielistä Suomea ja "kielivelvoitteita". Hommat voidaan hoitaa viisaasti, tekniikan ja tulkkien avulla. Mitään pakkopalvelukieliä ei tarvita. Kulttuuritulkkeja maahanmuuttajille toistaiseksi kyllä. Inhimillisyys ei katoa, päinvastoin.

Re: Uusi otsikko: Tulkkausteknologian kehittyminen turvaa kielelliset oikeudet

Lähetetty: 20.03.2018 07:00
Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka
Otsikko muutettu päivitetyn sisällön mukaiseksi.

Hämmästyttävää, miten kehittynyttä tulkkausteknologia on jo nyt.

Hyviä kysymyksiä, Ajatuspaja!

Onko todella niin, että jokaisesta suomalaisesta pitää kouluttaa kävelevä tulkki, vaikka teknologia mahdollistaa huomattavasti parempitasoisen ruotsin kuin kielitaitovaatimusten määrittelemän "tyydyttävä osaaminen".

Eihän meillä enää tarvitse matematiikassa osata kertotaulua ulkoa tai laskea päässä ja paperilla, kun käytössä on laskimet.

Missä ihmeen kuplassa eliitti ja media elävät? Missä ajassa ja todellisuudessa?

Re: Uusi otsikko: Tulkkausteknologian kehittyminen turvaa kielelliset oikeudet

Lähetetty: 20.03.2018 09:25
Kirjoittaja TK
Missä kuplassa ns. poliittinen eliitti/poliittiset päättäjät elävät?

Tärkeämpi ja oleellisempi kysymys olisi: millaisen painostuksen kohteena poliittiset päättäjät ovat pakkoruotsi-kysymysten tullessa esille.
Pakkoruotsittajien verkostolla on vuosikymmenien aikana hioutuneet painostuskeinonsa, joiden tehoa ei ole syytä yhtään vähätellä eikä epäillä.

Jos poliittiset päättäjät olisivat olleet vapaita päättämään kielikysymyksistä, niin ihan varmasti pakkoruotsista olisi jo aikaa sitten päästy eroon.