Kielten opetuksen paradigman muutos

Tämä alue on avoin kaikille rekisteröityneille käyttäjille. Muille alueille voivat kirjoittaa vain yhdistyksen jäsenet.
Viesti
Julkaisija
NRR
Viestit: 7421
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Kielten opetuksen paradigman muutos

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 18.11.2017 21:03

Googlaamalla tämän ketjun otsikolla löytyy monia tekstejä, joissa kuvaillaan kielten opetuksen tavotteiden muutosta, jonka lähtökohtana on maahanmuuton monikielistämän Euroopan haasteet:

"Kieliaineiden opetuksessa on meneillään paradigman muutos. Muutos näkyy eri tavoin:
kieliaineet etsivät yhteisiä alueita ja toisinaan ylittävät kielten ja muiden oppiaineiden
välisiä raja-aitojakin. --- uusia tai uudelleen määriteltyjä
käsitteitä: kielikasvatus, monilukutaito, kielitietoinen koulu ja niin edelleen." OPH

"Euroopan yhdentymiskehitys ja erityisesti maahanmuuton seurauksena tapahtuva euroop-
palaisten yhteiskuntien monikielistyminen ovat viime vuosikymmeninä vieneet tilannetta
siihen suuntaan, että on välttämätöntä edistää erikielisten ja erilaisista kulttuuritaustoista
tulevien ihmisten yhteisymmärrystä." OPH

Monikielisyys tavoitteena

"Eräs Eurooppalaisen viitekehyksen käsite, liittyy tiiviisti kielikasvatukseen, on ajatus
yhteisöjen ja yksilöiden monikielisyydestä. Yksilön monikielisellä kompetenssilla viitataan
äidinkielen ja muiden kielten sekä murteiden eritasoiseen hallintaan. Ihanteena ei enää
pidetä äidinkielisen puhujan kaltaista kielitaitoa muissa kielissä, vaan kielirepertuaaria,
jossa yksilö hallitsee jollakin tasolla vähintään kahta kieltä äidinkielensä lisäksi. Nämä
repertuaarit voivat elinikäisen oppimisen myötä laajentua." OPH

Meillä tämä monikielisyysajattelu on näköjään oleellisesti sidottu pakkoruotsiin. Ei pohdita sitä, mikä on eettistä kielten tarjonnan ja pakollisuuden suhteen erilaisten nuorten kannalta. Katsotaan, että useiden kielten jatkuva limittäminen on ok - niinhän maahanmuuttajatkin joutuvat tekemään.

Samalla moni kieliin suuntautunut näyttää tekevän kansalliseen tai kielelliseen identiteettiin kohdistuvia valintoja muiden puolesta. Vaikka kansallisuusajattelu pyritään kääntämään yleiseurooppalaisuudeksi, niin "ruotsi on oleellinen osa Suomen historiaa ja kansallista projektia" ja siksi sen pakollisuus luonnollista.