Yle: Eka ruotsintunti oli kiva

Tämä alue on avoin kaikille rekisteröityneille käyttäjille. Muille alueille voivat kirjoittaa vain yhdistyksen jäsenet.
Viesti
Julkaisija
NRR
Viestit: 7539
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Yle: Eka ruotsintunti oli kiva

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 18.08.2017 18:17

Nyt kun järkyttyneenä seuraamme Turun tapahtumia, silmiin osuu ylen sivuilla myös aamun viattomuuden ajan juttuja kuten propakkoruotsikatsaus Kajaanista, missä oli haastateltu lapsia ensimmäisen ruotsintunnin jännittävissä tunnelmissa ja saatu sinisilmiltä hymyileviä kommentteja: https://yle.fi/uutiset/3-9780829

On tämä melkoinen maailma. Voiko media vielä sitkeästi jatkaa silmien ja suiden sulkemista realiteeteilta?

NRR
Viestit: 7539
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Yle: Eka ruotsintunti oli kiva

#2 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 19.08.2017 22:19

Jutusta käy tahattoman hupaisasti ilmi, miten vaikeaa ruotsille on keksiä käyttöä:

– Ruotsi on mukavaa ja mielenkiintoista. Mielenkiintoiseksi sen tekee se, että kielenä se on vieras, kun taas englantia kuulee usein.

- Haluaisin oppia puhumaan ruotsia kunnolla, niin voisin kotona puhua isosiskon kanssa ruotsia [tosin isosiskokin on suomenkielinen].

– Täällä Kajaanissa ruotsin taitaminen ei ole niin tärkeää, mutta jos käy naapurimaassa, niin paikallisille olisi kiva puhua sitä,

– En ole koskaan käynyt Ruotsissa, enkä tunne paikallisia ihmisiä, mutta varmasti he ovat mukavia.

Toimittaja yrittää täydentää epätoivoista kuvaa:
– Vaikka Kajaanissa tapaa englantia tai venäjää puhuvia ruotsinkielisiä useammin, oppilaat pitävät ruotsin kielen opiskelua tärkeänä, sillä koskaan ei tiedä milloin sitä kielitaitoa tarvitaan.

Ja opettaja kuvailee Kajaanin lähes osaksi Ruotsia:
– Kajaanin linnan ympäristössä olemme järjestäneet teemaviikkoja. Meillä on rikas ruotsinkielinen ympäristö, vaikka sitä ei puheena kuule niin paljon kuin Etelä-Suomessa tai rannikolla.

Että sellainen "rikas ruotsinkielinen ympäristö". Ja siis pakollista ruotsia on ihan vain muutama tunti, alakoulusta yliopistoon....

pjl69
Viestit: 231
Liittynyt: 17.03.2017 14:39

Re: Yle: Eka ruotsintunti oli kiva

#3 Lukematon viesti Kirjoittaja pjl69 » 20.08.2017 01:13

Minua kiinnostais tietää, että mitä esim. se artikkelissa mainittu matematiikan opiskelu ruotsiksi tarkoittaa ja kuinka syvälle ja laajalle siinä mennään? Täytyykö nyt matematiikan opettajienkin hankkia ruotsin pätevyys vai sisältyykö raapaisut matematiikkaan ruotsin tunteihin? Koko homma vaikuttaa huolestuttavasti siltä, että ruotsin opiskelua levitetään ja lisätään ilman, että se näkyisi tilastoissa. Ja ne oppilaat joilla ei ruotsi syystä tai toisesta suju, ovat yhä suuremmissa vaikeuksissa koska ruotsin kanssa joutuu tekemisiin myös muiden aineiden yhteydessä.

NRR
Viestit: 7539
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Yle: Eka ruotsintunti oli kiva

#4 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 20.08.2017 08:08

pjl69 kirjoitti:Minua kiinnostais tietää, että mitä esim. se artikkelissa mainittu matematiikan opiskelu ruotsiksi tarkoittaa ja kuinka syvälle ja laajalle siinä mennään? Täytyykö nyt matematiikan opettajienkin hankkia ruotsin pätevyys vai sisältyykö raapaisut matematiikkaan ruotsin tunteihin? Koko homma vaikuttaa huolestuttavasti siltä, että ruotsin opiskelua levitetään ja lisätään ilman, että se näkyisi tilastoissa. Ja ne oppilaat joilla ei ruotsi syystä tai toisesta suju, ovat yhä suuremmissa vaikeuksissa koska ruotsin kanssa joutuu tekemisiin myös muiden aineiden yhteydessä.
En usko, että nyt on menty juuri sormilla laskemista pidemmälle, mutta ruotsiin on hallinnon taholta liitetty vaatimus sitomisesta kaikkeen opiskeluun. Alla kohta neljä.

Opetusministeri Virkkusen aikanaan perustamassa työryhmässä ruotsin opetuksen kehittämiseksi laadittiin suuntaviivat vuosikymmenen alussa. Tämän työryhmän tueksi avattiin portaali OPM:n sivuille, jossa kansa antoi tuomionsa pakkoruotsille. Tästä ei näkynyt jälkeäkään työryhmän myöhemmin julkaisemassa esityksessä, jossa päädyttiin esittämään "toiminnallista ruotsia":

1. Kielikoulutuksen jatkumoa painotetaan paikallisen tason kieliohjelmassa ja mahdollistetaan B1-ruotsin oppimäärää laajemmat opinnot perusopetuksen aikana.

2. Turvataan varhaiset ruotsin kielen valintamahdollisuudet esimerkiksi suuntaamalla vapaaehtoisen A2-ruotsin opetukseen kohdennettua valtion erityisavustusta.

3. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi mahdollisuudet ruotsin opetuksen varhentamiseksi osana hallituskauden aikana määriteltäviä tavoitteita kansallisen kielivarannon monipuolistamiseksi.

4. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus luovat mahdollisuuksia perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden oppiainejakoisuuden loiventamiseksi niin, että ruotsin kielen ja kulttuurin sisältöjä on mahdollista integroida muihin oppiaineisiin perusopetuksen luokilla 1–6.

5. Koulutuksen järjestäjät ottavat käyttöön käytännönläheisiä muotoja ruotsin kielen opiskelussa ammatillisessa koulutuksessa, esimerkiksi kytkemällä sitä eri alojen ammatillisiin opintoihin sekä hyödyntämällä työssäoppimista ja valinnaisuutta.

6. Opinto-ohjausta kehitetään siten, että jatko-opintoja suunnittelevat saavat oikean kuvan ruotsin kielen osaamisvaatimuksista seuraavilla koulutustasoilla ja eri ammateissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut ovat tästä vastuussa.

7. Korkeakoulut järjestävät, erityisesti kaksikielisillä paikkakunnilla, koulutustarjontaa ristiin ja yhdessä suomen- ja ruotsinkielisissä korkeakouluissa suomen- ja ruotsinkielisille opiskelijoille, niin että vapaaehtoinen ruotsin käyttö korkeakouluopintojen aikana lisääntyy.

8. Korkeakoulut kehittävät menetelmiä, joilla turvataan tutkintoasetuksessa vaadittavan kielitaidon saavuttaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee tätä erillisrahoituksella.

9. Opetushallitus yhteistyössä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien kanssa kehittävät ruotsin opetuksen opetussuunnitelmia perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisella toisella asteella siten, että tavoitteissa painottuu toiminnallinen kielitaito ja kielenopetus kiinnittyy oppilaan arkeen. Oppilaat ja opiskelijat otetaan kehittämistyöhön mukaan.

10. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa ruotsin kielen opetusaineistojen kehittämishankkeen. Siinä luodaan valtakunnallinen jo käytettävissä oleviin oppimisalustoihin soveltuva ruotsin oppimisen ja opetuksen digitaalinen oppimisympäristö kaikille koulutusasteille tukemaan opetuksen pedagogista kehittämistä ja koulujen keskinäistä verkottumista. Digitaalisen oppimisalustan rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota oppijalähtöisiin, mielekkäisiin kielenkäyttötilanteisiin ja harjoituksiin, jotka tukevat toiminnallista kielitaitoa.

11. Opetushallitus laatii valtakunnallisen kielikylpyopetuksen opetussuunnitelman perusteet osana käynnistyvää opetussuunnitelman uudistusta. Perusteissa huomioidaan kielikylpyopetuksen jatkumo ja kielikylvyn erityispiirteet etenkin kielikylpykielen ja äidinkielen opettamisen ja osaamistavoitteiden osalta.

12. Opetus- ja kulttuuriministeriö määrittelee kielikylpyopettajien määrällisen tarpeen kielikylpykysynnän pohjalta osana koulutuksen ennakointityötä. Ministeriö luo yhdessä korkeakoulujen kanssa kielikylpyopettajien erikoistumisväylän lastentarhanopettajien, luokanopettajien ja aineenopettajien koulutukseen.

13. Koulutuksen arviointikeskus, erityisesti Korkeakoulujen arviointineuvosto, arvioi ruotsin kielen aineenopettajankoulutuksen ja ruotsin opetuksen luokanopettajakoulutuksessa ottaen huomioon alueelliset erot sekä edellä esitetyt koulutustasoihin ja oppimiseen liittyvät erityiskysymykset.

14. Yliopistot varmistavat, että ruotsin kielen opettajankoulutukseen liittyvä harjoittelu on monipuolista ja toiminnalliseen kielitaitoon painottuvaa ja että harjoittelupaikkoja on tarjolla eri koulutusasteilla.

15. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus kohdentavat ruotsin opettajien ja luokanopettajien täydennyskoulutukseen resursseja. Täydennyskoulutuksessa painotetaan monimediaista oppimista ja toiminnallista kielitaitoa.

16. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus suuntaavat resursseja varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen kielikylpyopettajien kielikylpydidaktiseen täydennyskoulutukseen.

17. Opetushallitus ja CIMO käynnistävät yhteistyössä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa valtakunnallisen finska-ruotsi -vaihto-ohjelman ja kampanjan, jolla lisätään ruotsin- ja suomenkielisten koulujen yhteistyötä ja opettaja- ja oppilasvaihtoja. CIMO edistää hallinnoimiensa ohjelmien kautta mahdollisuuksia ruotsin oppimiseen ja opetukseen kaikilla koulutusasteilla. Tiedotuksen kehittämiseksi CIMO tiivistää yhteistyötä muiden pohjoismaisen koulualan rahoittajien kanssa.

18. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee muutokset, joilla mahdollistetaan toisen kotimaisen kielen oppimäärän aloitus (B3) toisen asteen koulutuksessa. [Jotta esim. maahanmuuttajat, joilla on vapautus peruskoulussa, voivat aloittaa ruotsin lukiossa]

19. Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen hankkijat, erityisesti kaksikielisillä paikkakunnilla, ottavat hankinnassa huomioon ruotsin kielen koulutustarpeet, jotta työelämälähtöinen ruotsin oppiminen on mahdollista.

20. Korkeakoulut tarjoavat maahanmuuttajataustaisille ja myös ulkomaisille opiskelijoille ruotsin kielen opetusta suomalaisille työmarkkinoille työllistymisen mahdollistamiseksi.

21. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi ja tarvittaessa laatii ohjeet siitä, miten perusopetuslain § 18 vapautusmahdollisuuksia sovelletaan maahanmuuttajien osalta. Selvityksessä kiinnitetään huomiota siihen, millaisia seurauksia vapautuspäätöksillä on oppilaalle muilla koulutusasteilla.
[Karsitaan siis entisestään olemattomat vapautukset]

lpo
Viestit: 83
Liittynyt: 10.04.2016 10:57

Re: Yle: Eka ruotsintunti oli kiva

#5 Lukematon viesti Kirjoittaja lpo » 20.08.2017 10:04

pjl69 kirjoitti:8. Korkeakoulut kehittävät menetelmiä, joilla turvataan tutkintoasetuksessa vaadittavan kielitaidon saavuttaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee tätä erillisrahoituksella.
Haha :D Itse opiskellessani vielä joitakin vuosia sitten yliopistossa karsittiin rankalla kädellä kielikeskuksen rahoitusta. Muistaakseni portugalin opetus loppui kokonaan ja saksankin kursseja karsittiin reippaasti. Hupaisasti siellä oli vielä aiemmin lukuisia ruotsin kursseja, mutta nehän leikattiin pois valikoimasta kun realismi iski päin näköä ja tajuttiin ettei niille osallistunut kukaan.

Kuinkahan pitkään realismia saadaan odottaa muilla koulutuksen alueilla? Ruotsin pakkotuputus ei ole halpaa hupia ja on kostautunut yhteiskunnalle massiivisena rahasyöppönä jo 40 vuoden ajan. Varhaistus 6-luokalle oli jo tarpeeksi karmea virhe, mutta tämä nyt kaavailtu ruotsin lonkeroiden ujutus muiden aineiden alueelle kuulostaa niin orwellilaiselta, että sitä on vaikea uskoa tapahtuvan valtiossa, joka mieltää itsensä länsimaaksi.

pjl69
Viestit: 231
Liittynyt: 17.03.2017 14:39

Re: Yle: Eka ruotsintunti oli kiva

#6 Lukematon viesti Kirjoittaja pjl69 » 20.08.2017 13:38

Sanattomaksi vetää :cry: Ilmeisesti tilanteen täytyy huonontua vielä pitkään ennen kuin se voi parantua...

NRR
Viestit: 7539
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Yle: Eka ruotsintunti oli kiva

#7 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 21.08.2017 16:54

Savon Sanomissa propakkoleiri jatkaa hehkutustaan. Nyt "tavallinen äiti" todistelee, miten tärkeää ruotsi on. Hänenkin poikansa oli osannut laulaa ruotsiksi laivan karaokessa. - Ikään kuin me olisimme hänen pojaltaan karaoken kieltämässä, jos ihan jokaisen ei sitä ruotsia tarvitsisi lukea! Voi kyynel...

http://www.lansi-savo.fi/mielipide/luki ... tta-370473

NRR
Viestit: 7539
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Yle: Eka ruotsintunti oli kiva

#8 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 22.08.2017 17:15

Eräs ruotsinope tuli tänään epävirallisessa juttuhetkessä kertoneeksi, että häntä jännittää nyt, miten seiskojen ruotsi sujuu, kun se kuutosten ruotsi on enimmäkseen vain "laulua ja leikkiä". Nyt siis ensimmäiset kuutosella ruotsinsa aloittaneet ovat seiskalla.

Ilmeisesti kuutosille on opetussuunnitelmassa taattu kiva ja asenteisiin keskittyvä vuosi.

Herr Mannelig
Viestit: 6
Liittynyt: 25.08.2017 16:02

Re: Yle: Eka ruotsintunti oli kiva

#9 Lukematon viesti Kirjoittaja Herr Mannelig » 25.08.2017 16:42

Tervehdys uudelta foorumikirjoittajalta! Olen jo jonkin aikaa harkinnut tälle foorumille liittymistä, ja nyt päätin rohkaista mieleni...
NRR kirjoitti:Ilmeisesti kuutosille on opetussuunnitelmassa taattu kiva ja asenteisiin keskittyvä vuosi.
Ei taida asenteen muokkaus toimia - ainakaan täällä Tampereella päin.

Vanhin lapsistani aloitti kouluruotsin opiskelun vuosi sitten kutosluokalla. Hänen toinen isoisänsä on ruotsalainen, joten motivaatio oli kohdallaan. Siis hänellä. Sen sijaan muutenkin mölyisä luokka äityi kuulemma ruotsin tunneilla aivan mahdottomaksi. Muita ei kiinnostanut pätkänkään vertaa.

Tämä ei sinänsä yllätä: 30 vuoden aikana olen tässä kaupungissa päässyt käyttämän ruotsia... en ole varma, olenko kertaakaan. Joskus harvoin sitä saattaa kaupungilla kuulla, mutten ole koskaan sattunut kohdalle, kun ruotsia puhuva näyttäisi olevan eksyksissä. Miten 12-vuotiaiden voisi kuvitella olevan kiinnostunut kielestä, johon ei törmää koskaan?

NRR
Viestit: 7539
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Yle: Eka ruotsintunti oli kiva

#10 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 26.08.2017 08:31

Herr Mannelig kirjoitti:Tervehdys uudelta foorumikirjoittajalta! Olen jo jonkin aikaa harkinnut tälle foorumille liittymistä, ja nyt päätin rohkaista mieleni...
NRR kirjoitti:Ilmeisesti kuutosille on opetussuunnitelmassa taattu kiva ja asenteisiin keskittyvä vuosi.
Ei taida asenteen muokkaus toimia - ainakaan täällä Tampereella päin.

Vanhin lapsistani aloitti kouluruotsin opiskelun vuosi sitten kutosluokalla. Hänen toinen isoisänsä on ruotsalainen, joten motivaatio oli kohdallaan. Siis hänellä. Sen sijaan muutenkin mölyisä luokka äityi kuulemma ruotsin tunneilla aivan mahdottomaksi. Muita ei kiinnostanut pätkänkään vertaa.

Tämä ei sinänsä yllätä: 30 vuoden aikana olen tässä kaupungissa päässyt käyttämän ruotsia... en ole varma, olenko kertaakaan. Joskus harvoin sitä saattaa kaupungilla kuulla, mutten ole koskaan sattunut kohdalle, kun ruotsia puhuva näyttäisi olevan eksyksissä. Miten 12-vuotiaiden voisi kuvitella olevan kiinnostunut kielestä, johon ei törmää koskaan?
Hei Mannelig, sydämellisesti tervetuloa!

Mielenkiintoista kuulla, miten Tampereella! Kiitos.

Täällä pääkaupunkiseudulla ruotsin aloitukseen on panostettu, vaikka kaikesta muusta säästetään:
- vitosen keväällä ruotsinopet käyvät pohjustamassa alkavaa ruotsia, oppilaille annetaan kesätehtäväksi esim. ottaa valokuvia, joissa näkyy ruotsin kieltä mainoksissa, ruokapaketeissa tai kylteissä,
- kutosella luokat puolitetaan monissa koulussa ruotsin tunneilla, jotta opiskeluryhmä olisi pieni ja työrauha taattu,
- opetuksessa keskitytään kutosella tunnelmaan ja onnistumisen kokemuksiin,
- ruotsin tuntimäärä on nostettu ainakin Helsingissä lähes A1-englannin tasolle (Helsingissä ruotsia 2+2+2+2 ja eglantia 2+2+2+3)
- ruotsissa annetaan runsaasti erityisopetusta muttei vapautuksia...

On vain ajan kysymys, milloin Helsingin mallia aletaan vaatia koko maahan. Ja sitten on vielä Raaseporin malli eli ruotsia ykköseltä.

Täällä on nyt kielten tunteja jaossa niin, että kieltenopettajien palkat ja työllisyys ovat parantuneet roimasti. Kieltenopettajat eivät tule kritisoimaan tätä folktingetin "lisää kieliä" -kamppanjaa.

Herr Mannelig
Viestit: 6
Liittynyt: 25.08.2017 16:02

Re: Yle: Eka ruotsintunti oli kiva

#11 Lukematon viesti Kirjoittaja Herr Mannelig » 26.08.2017 14:01

Moro NRR!
NRR kirjoitti:Täällä pääkaupunkiseudulla ruotsin aloitukseen on panostettu, vaikka kaikesta muusta säästetään:
- vitosen keväällä ruotsinopet käyvät pohjustamassa alkavaa ruotsia, oppilaille annetaan kesätehtäväksi esim. ottaa valokuvia, joissa näkyy ruotsin kieltä mainoksissa, ruokapaketeissa tai kylteissä,
- kutosella luokat puolitetaan monissa koulussa ruotsin tunneilla, jotta opiskeluryhmä olisi pieni ja työrauha taattu,
- opetuksessa keskitytään kutosella tunnelmaan ja onnistumisen kokemuksiin,
- ruotsin tuntimäärä on nostettu ainakin Helsingissä lähes A1-englannin tasolle (Helsingissä ruotsia 2+2+2+2 ja eglantia 2+2+2+3)
- ruotsissa annetaan runsaasti erityisopetusta muttei vapautuksia...
Tämä ei yllätä yhtään. Jos jotain halutaan syöttää, eikä vastaanottaja ymmärrä avata suutaan, niin pakkohan se on tunkea väkisin kurkusta alas.

Palataanpa hetkeksi ruotsin suosioon Tampereella. Koska vanhimman lapseni isoisä on ruotsalainen ja näin ollen myös koko se siivu suvusta, yritin hakea hänelle A1-kieleksi ruotsia. Tämän teki mahdolliseksi se, että koulusta luvattiin, että silloin saa ottaa A2-kielenä englannin riippumatta siitä, montako A2-ryhmään ilmoittautuu. A1-ruotsinryhmään olisi tarvittu vähintään 12 ilmoittautunutta yli 30.000 asukkaan alueelta. Arvatkaapa, montako ilmoittautui? Oman lapseni lisäksi kolme. Noin yksi kymmenestä tuhannesta. Yksi. Kymmenestä. Tuhannesta.

Että niin suosittua ruotsi täällä Tampereella on - tai oli ainakin kevättalvella 2013. Eikä olla lähelläkään itä-Suomea.

Toisto ja yhteenveto: Ei ihme, että ruotsia tungetaan kurkusta alas väkisin - eihän sitä muuten syötäisi.

NRR
Viestit: 7539
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Yle: Eka ruotsintunti oli kiva

#12 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 26.08.2017 19:19

A1-ruotsinryhmään olisi tarvittu vähintään 12 ilmoittautunutta yli 30.000 asukkaan alueelta. Arvatkaapa, montako ilmoittautui? Oman lapseni lisäksi kolme. Noin yksi kymmenestä tuhannesta. Yksi. Kymmenestä. Tuhannesta.

Että niin suosittua ruotsi täällä Tampereella on - tai oli ainakin kevättalvella 2013. Eikä olla lähelläkään itä-Suomea.

Toisto ja yhteenveto: Ei ihme, että ruotsia tungetaan kurkusta alas väkisin - eihän sitä muuten syötäisi.
Veli todistaa väkevästi! :)

Noustenmaa
Viestit: 280
Liittynyt: 30.01.2013 09:36

Re: Yle: Eka ruotsintunti oli kiva

#13 Lukematon viesti Kirjoittaja Noustenmaa » 26.08.2017 22:54

A1-ruotsinryhmään olisi tarvittu vähintään 12 ilmoittautunutta yli 30.000 asukkaan alueelta. Arvatkaapa, montako ilmoittautui? Oman lapseni lisäksi kolme. Noin yksi kymmenestä tuhannesta. Yksi. Kymmenestä. Tuhannesta.

Että niin suosittua ruotsi täällä Tampereella on - tai oli ainakin kevättalvella 2013. Eikä olla lähelläkään itä-Suomea.

Toisto ja yhteenveto: Ei ihme, että ruotsia tungetaan kurkusta alas väkisin - eihän sitä muuten syötäisi.
Ei tällaisia.
Väite sisältää niin ison harhan ettei se ainakaan edistä asiaamme.

Suhdeluku ei tietenkään ole 3 / asukasluku.
VAAN
3 / A1-ruotsinryhmään kelvollisten oppilaiden määrä.

NRR
Viestit: 7539
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Yle: Eka ruotsintunti oli kiva

#14 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 26.08.2017 23:01

Noustenmaa kirjoitti: 3 / A1-ruotsinryhmään kelvollisten oppilaiden määrä.
Totta tuokin. Mutta kun yhden vuosiluokan kokoa on hankala arvioida, sanotaan vaan, että 30 000 asukkaan yhteisöstä ei löydy edes kourallista A1-ruotsista kiinnostuneita.

Olisikohan Tampereella noin yksi sadasta ruotsinaloitusikäinen, joten heitä olisi tuolla alueella kolmisen sataa. Eli noin joka sadas koululainen olisi kiinnostunut A1-ruotsista. Ihan ok.

Herr Mannelig
Viestit: 6
Liittynyt: 25.08.2017 16:02

Re: Yle: Eka ruotsintunti oli kiva

#15 Lukematon viesti Kirjoittaja Herr Mannelig » 27.08.2017 00:27

Noustenmaa kirjoitti: Ei tällaisia.
Väite sisältää niin ison harhan ettei se ainakaan edistä asiaamme.

Suhdeluku ei tietenkään ole 3 / asukasluku.
VAAN
3 / A1-ruotsinryhmään kelvollisten oppilaiden määrä.
Olet aivan oikeassa, Noustenmaa. En tajua, mikä aivoihini iski tuota kirjoittaessani. Äkkiä tilastoista tarkistamalla ja vähän arvaamalla ikäluokan koko näyttäisi olevan jossain 200-300 lapsen välillä. Kiitos oikaisusta!

Yhtä kaikki, olen miettinyt tuota neljän vuoden takaista tapahtumaa useamman kerran. Olen pohtinut, olisiko 12 lapsen ryhmä saatu kasaan, jos lahjaruotsia ei olisi. Olisiko niin, että niilläkin vanhemmilla, jotka haluavat lapsensa oppivan ruotsia, tulee helposti mieleen, että "mitä suotta, kyllä se aikanaan tulee joka tapauksessa vastaan", ja että aikaisemman aloittamisen mahdollisuus sitten helposti jää käyttämättä. Jos vastuu olisi vanhemmilla eikä Valtiolla, ehkä jotkut lapset aloittaisivat aikaisemmin (ja monet eivät lainkaan). Se on kuitenkin selvää, että niillä luokilla, joilla ruotsia opeteltaisiin, olisi motivaatio varmasti parempi kuin nykyään. Kuten sanoin, lapseni luokalla se ei viime vuonna kutosella olisi voinut huonompi olla.

Vastaa Viestiin