Rosa Meriläinen hesarin mielipidepalstalla hehkuttaa ja vaatii kouluruotsia

Tämä alue on avoin kaikille rekisteröityneille käyttäjille. Muille alueille voivat kirjoittaa vain yhdistyksen jäsenet.
Viesti
Julkaisija
NRR
Viestit: 9108
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Rosa Meriläinen hesarin mielipidepalstalla hehkuttaa ja vaatii kouluruotsia

#1 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 26.10.2021 21:53

Tietysti tässä miettii, onko kyseessä muutakin kuin kulttuurimäärärahat.

Rosa nousi tiistain otsikoihin kertomaan, että kouluruotsin tulee riittää, mutta kaikilta vaadittava hyvin suoritettu ruotsi.

Perjantaina kieltenopet julkistavat ruotsinopetuksen arvioinnin ja lisävaateet.
---

Kuvitellaan, että jossain päin Suomea ruotsia ei tarvitse osata ja päästetään osa oppilaista armosta läpi. Se tulee kyllä monella työelämässä vastaan. Vastikään törmäsin nuorukaiseen, jonka läksyt ruotsinopettaja oli tehnyt tunnin jälkeen.

Palkkaisin ruotsia osaamattoman ihmisen vakituiseen työsuhteeseen vain, mikäli hänellä olisi puutteelle pätevä syy: hän on käynyt koulunsa muualla kuin Suomessa. Kertoohan kielitaidon puute yleensä asenteesta, joka ei ole hyväksi luovassa, yhteiskunnallisessa ja sosiaalisessa työssä. Elleivät kielet kiinnosta, mitä muuta tietoa ihminen on valmis ylenkatsomaan? Jos ihmisellä on kielteinen asenne ruotsiin, miten hän suhtautuu suomenruotsalaisiin?

Tässä maassa on hurrivihaa. Hurrivihan kitkeminen on meidän suomen­kielisten vastuulla. ---
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008356991.html
Viimeksi muokannut NRR, 26.10.2021 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.

NRR
Viestit: 9108
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Rosa Meriläinen hesarin mielipidepalstalka hehkuttaa ja vaatii kouluruotsia

#2 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 26.10.2021 21:54

Vastineet kommenttiosastossa eri mieltä:

Tosiasiassa Suomessa varsin harvassa ammatissa tarvitsee koskaan mihinkään ruotsin kieltä. Suuressa osassa suomea ei edes koskaan kuule ruotsin kieltä missään ammatissa tai työelämän ulkopuolella.

Olisi jo korkea aika muutenkin tunnustaa tosiasiat ja haudata ajatus siitä, että ruotsin kieltä edes tulisi opettaa suurimmalle osalle oppilaista. Ruotsin kieltä puhuu äidinkielenään 6 prosenttia väestöstä ja tämäkin luku on jatkuvassa laskussa. Ei voida lähteä ajatuksesta, että suuren enemmistön pitäisi opiskella näin pienen kielivähemmistön kieltä, eikä sellaiseen voi hakea perustetta edes perustuslaista. Kaikille pakollinen ruotsin kielen opetuskin on vasta 70-luvulla poliittisen lähmänkaupan kautta syntynyt keksintö ja olisi korkea aika tunnustaa, että se oli virhe.

Hyvin argumentoitu (273)


On totta, että ruotsi on toinen virallinen kieli kotimaassamme, sama pätee osassa kuntia, jotka ovat kaksikielisiä. Tosiasiassa ruotsin kielen taitoa tai osaamista ei tarvita Suomessa eikä ruotsi ole este työpaikan saamiselle. Ellei sitten hakukriteereissä varta vasten todeta, että ruotsi pitää hallita ja tämä on vaatimus työn saamiseksi.

Tai ellei ole työllistymässä saaristoon, suomenruotsalaiselle Pohjanmaalle, ruotsinlaivoille, Ahvenenmaalle tai muuten muuttamassa länsinaapuriin pysyvästi, niin silloin ruotsin opiskelu on perusteltua. Näitä tosiasioita ei toistaiseksi pystytyä konkreettisesti kumoamaan. Tai en ole ainakaan järkevään perusteluun törmännyt Mielestäni kieliasioiden ratkaisujen tulee pohjautua tosiasioihin (eikä teoretisointiin), koska maailma ja mm. työelämän realiteetit toimivat kuitenkin tosiasioiden perusteella.

Ja kyllä: olen ruotsinkielentaitoinen, tehnyt työtäni ruotsiksi sekä suorittanut maisterintutkinnon ruotsin kielellä. Siitä huolimatta ruotsi tulee olla valinnaisaine ja ihmiset vapauttaa ns. virkamiesruotsin opiskelusta korkeakouluissa. Kieliä voi sitten opiskella vapaa-ajalla tai sisällyttää vapaavalintaisiin opintoihin haluamallaan tavalla.

Reunahuomautuksena vielä: moni hyödyllinen kouluaine on valinnainen yläkoulun loppupuolella, kuten vaikkapa saksan kieli, yrittäjyyskasvatus, tekninen käsityö tai kotitalous. Miksi ei myös ruotsi?

Hyvin argumentoitu (206)


Nykyisen pakkoruotsin opiskelun jatkaminen kaikille on jo näivettänyt useimmilta sen vähäisenkin motivaation ruotsinkielen opiskeluun. Pidämme keinotekoisesti yllä illuusiota että olisimme kaksikielinen kansa vaikka suurinta osaa kansasta ei voisi vähempää kiinnostaa.
Ruotsinkielen opiskelun tulokset ovat jäätävän surkeita jopa korkeakoulusta valmistuneille. Miten sitten alemmista opintoasteista voisi tulokset olla sen parempia. Vaatimukset virkamiesten ruotsintaidosta kaikkialla Suomessa on täten järjetön. Kyseessä on mielestäni jäänne jossa kukaan varteenotettava poliitikko ei kehtaa totuutta myöntää vaan jatkavat illuusiota ruotsinkielestä jotenkin erityisen sivistyneen ihmisen merkkinä. Poliitikkojen pakottaminen ruotsinkielisiin vaalitentteihin vajavaisella ruotsintaidoilla on lähinnä kansallinen vitsi.
Poistetaan pakollisuus ja annetaan niiden opiskella ruotsia jotka ovat motivoituneita ja joille yleensäkin kielten oppiminen on helppoa.

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 1513
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Rosa Meriläinen hesarin mielipidepalstalla hehkuttaa ja vaatii kouluruotsia

#3 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 26.10.2021 22:54

Pakkoruotsittaja ei armoa tunne!
Tämä on kuin RKPn propagandaosaston ohjekirjasta.

Armotonta menoa!
MEILLÄ tehdään kuitenkin monia karhun­palveluksia, jotka rapauttavat koulussa hankittua kielitaitoa. Kuvitellaan, että jossain päin Suomea ruotsia ei tarvitse osata ja päästetään osa oppilaista armosta läpi. Se tulee kyllä monella työelämässä vastaan. Vastikään törmäsin nuorukaiseen, jonka läksyt ruotsinopettaja oli tehnyt tunnin jälkeen

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 1513
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Rosa Meriläinen hesarin mielipidepalstalla hehkuttaa ja vaatii kouluruotsia

#4 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 26.10.2021 23:03

Rosa nousi tiistain otsikoihin kertomaan, että kouluruotsin tulee riittää, mutta kaikilta vaadittava hyvin suoritettu ruotsi.

Perjantaina kieltenopet julkistavat ruotsinopetuksen arvioinnin ja lisävaateet.
Eikös siinäkin hääri taustalla se Paavo Lipposen Svenskanu-terroristijärjestö?☢🐞

Tässä etukäteen perjantain julkistukset:
ruotsin kielen osaaminen on heiken-
tynyt: oppimistulokset eivät ole tyydyttäviä, ja sukupuolten väliset osaamis- ja asennoitumiserot
näyttävät kasvavan. Syiksi mainitaan muun muassa ruotsin opintojen vähentyminen ja yksipuo-
listuminen perusopetuksessa B1-oppimäärän supistumisen sekä A-kielten vähäisten valintojen
myötä. (B1-oppimäärän laajuus on laskenut puoleen verrattuna 1970-lukuun.) Lukiossa ruotsin
kielen pakollisuuden poistuminen ylioppilaskirjoituksista vuodesta 2005 alkaen on johtanut
kirjoittajamäärän rajuun laskuun. Hyvistä kehittämishankkeista huolimatta ruotsin opetusta ei
raportin mukaan ole kuitenkaan onnistuttu kehittämään pitkäjänteisesti eikä kokonaisvaltai-
sesti, minkä vuoksi kielikoulutuksen jatkumo varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen ei ole
toteutunut käytössä olleilla resursseilla ja käytänteillä. Noin viidennes korkeakouluopiskelijoista
ei saavuta valtionhallinnon kielitutkinnon tyydyttäviä taitoja vastaavaa ruotsin kielen tasoa eli
eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin perustuvaa B1-tasoa (Edu.fi 2017). Korkeakoulut jou-
tuvat paikkaamaan puutteita ruotsin kielen taidossa, mikä vähentää entisestään niiden resursseja
kehittää opiskelijoiden osaamista työelämän kielenkäyttötarpeita varten.
Ruotsin oppimisen haasteet liittyvät myös opettajankoulutukseen. Ruotsin kielen aineenopetta-
jankoulutuksen opiskelijakiintiöt ovat viime vuosina jääneet monissa yliopistoissa vajaiksi. Syyksi
opettajankoulutuksen asiantuntijat arvioivat, että opiskelijat kokevat ruotsin opettajan työn pal-
jon haasteellisemmaksi kuin muiden kielten opettajien työn. Ruotsinopettajille asetetaan myös
kovia odotuksia niin oppiaineen kiinnostavuuden lisäämiseksi kuin parempien oppimistulosten
saavuttamiseksi.
Uuden tuntijaon mukaan B1-kieltä, joka useimmissa Suomen kunnissa on ruotsi, opiskellaan yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia. Näistä kaksi vuosiviikkotuntia tulee sijoittaa 6. luokalle ja neljän vuosiviikkotunnin sijoittelusta 7.-9. vuosiluokille kunta voi sopia paikallisesti. Jos ruotsia opiskellaan vain minimituntimäärä, tarkoittaa tämä useimmiten, että jollakin vuosiluokalla B1-kieltä on vain yksi vuosiviikkotunti tai pahimmillaan, että 9. luokan oppilas ei opiskele ruotsia ollenkaan, vaikka hänellä on vastassaan lukion tai ammattikoulun opinnot, joissa ruotsin opiskelu jatkuu. Yksi tunti vieraan kielen opiskelua viikossa ei yksinkertaisesti riitä ja opettajien omien kokemusten perusteella oppimistulokset ovat laskeneet. Tämä on johtanut siihen, että osassa kuntia B1-kielten tuntimäärää on lisätty 1-2 vuosiviikkotunnilla. Ruotsin kielen asemaa ja sen tärkeyttä saatetaan nykypäivän Suomessa kritisoida, mutta B1-kielen opiskelun hyödyt ovat monialaisia ja merkittäviä. Opiskelu on myös oppilaan toiminnanohjauksen, opiskelutaitojen sekä kielitietoisuuden kartuttamista. Näin oppilas oppii kielien ja kulttuurien merkityksestä itselleen ja ympäristölleen sekä, miksi ja miten kieliä opiskellaan. Usein oppilaat myös kokevat englannin opiskelun helpompana, koska sitä kuulee ja näkee joka puolella, kun taas ruotsi tuntuu vieraammalta. Tähänkään vuosiviikkotuntien vähäinen määrä yläkoulun puolella ei tuo helpotusta

Vaadimme lisää vuosiviikkotunteja B1-kielen opetukseen. Kielten opiskelun tulee olla selkeä jatkumo, jotteivät nuorena opitut taidot pääse unohtumaan ja kielitaitoa on mahdollisuus kehittää eteenpäin. Kielipolkujen kehittämisessä tarvitaan pitkäkatseisuutta. Haluamme muutoksia myös muiden vieraiden kielten opetuksen lisäämiseksi. Jokaisella lapsella tulee olla todellinen mahdollisuus valita A1-kieleksi muu kuin englanti sekä A2-kieli valinnaisena kielenä. Oppilaiden asuinpaikkakunnasta johtuva epätasa-arvo täytyy pyrkiä poistamaan.
Osa opiskelijoista on opiskellut perusopetuksessa B1-kieltä kaksi vuosiviikkotuntia enemmän kuin muut, jolloin lukion B1-kielen opinnoissa menestyminen on mahdollisesti helpompaa, ylioppilaskokeen ollessa kaikille sama. Kielten opiskeluun tulisi muutenkin lukiossa kannustaa enemmän, lisäämällä muun muassa kirjoitetuista vieraista kielistä saatuja pistemääriä korkeakoulujen todistusvalinnassa.

pjl69
Viestit: 481
Liittynyt: 17.03.2017 14:39

Re: Rosa Meriläinen hesarin mielipidepalstalla hehkuttaa ja vaatii kouluruotsia

#5 Lukematon viesti Kirjoittaja pjl69 » 26.10.2021 23:15

VMP. Ja mä olen joskus sympannyt Meriläistä, taitaa olla lopullisesti seonnut.

Mitä minun koulumotivaatiooni tulee, josta Meriläinen tuntuu tietävän minua enemmän, niin pakkoruotsi oli ainoa aine, jonka kanssa kamppailin motivaation kanssa. Kaikki muut aineet sujuivat, jopa uskonto, ja se näkyi myös numeroissa.

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 1513
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Rosa Meriläinen hesarin mielipidepalstalla hehkuttaa ja vaatii kouluruotsia

#6 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 26.10.2021 23:20

Jos ihmisellä on kielteinen asenne ruotsiin, miten hän suhtautuu suomenruotsalaisiin
Ilman pakkoa todennäköisesti täysin välinpitämättömästi -EVVK.

Pakon vallitessa pakon alullepanijoihin suhtaudutaan tietysti kielteisesti.

Johtopäätöksiä?

NRR
Viestit: 9108
Liittynyt: 10.02.2013 15:38

Re: Rosa Meriläinen hesarin mielipidepalstalla hehkuttaa ja vaatii kouluruotsia

#7 Lukematon viesti Kirjoittaja NRR » 27.10.2021 07:12

Meriläinen hesarissa:
---
Kuvitellaan, että jossain päin Suomea ruotsia ei tarvitse osata ja päästetään osa oppilaista armosta läpi.
---
Palkkaisin ruotsia osaamattoman ihmisen vakituiseen työsuhteeseen vain, mikäli hänellä olisi puutteelle pätevä syy: hän on käynyt koulunsa muualla kuin Suomessa. Kertoohan kielitaidon puute yleensä asenteesta, joka ei ole hyväksi luovassa, yhteiskunnallisessa ja sosiaalisessa työssä.
---
Jos ihmisellä on kielteinen asenne ruotsiin, miten hän suhtautuu suomenruotsalaisiin? Tässä maassa on hurrivihaa. Hurrivihan kitkeminen on meidän suomen­kielisten vastuulla. ---
Aivan järkyttäviä asenteita kulttuuriväellä.

Missä järki, kohtuus, ymmärrya?

Meriläinen twitterissä:
Eivät ne [yritykset perustella pakkoa] ole klisheitä.

Historiantuntemus ja sivistys ovat arvokkaita asioita, jotka kehittävät yhteiskuntaa ja ymmärrystä positiiviseen suuntaan.

Hurriviha taas on on meidän suomenkielisten suomalaisten häpeä.

Eli plussaa + sivistys + historiantuntemus + kyky ymmärtää toista
Missä kyky ymmärtää toisia, jos vaatii toisen lapselle ruotsipakkoa ohittaen tämän nuoren taipumukset, taustat ja tavoitteet?

Missä herkkyys historialle ja kulttuurille, kun ei saamen kieliä ja karjalaa nosteta kansalliskieliksi?

Perusteeton pakkoruotsi lyö korvalle sivistystä.

Ja tämän toteaminen julistetaan hurrivihaksi! @#$%⚡

Hillevi Henanen
Viestit: 1646
Liittynyt: 14.10.2013 20:18

Re: Rosa Meriläinen hesarin mielipidepalstalla hehkuttaa ja vaatii kouluruotsia

#8 Lukematon viesti Kirjoittaja Hillevi Henanen » 27.10.2021 10:33

Enpä todellakaan hakisi Meriläiselle töihin vaikka puhuisi enkelten kielellä enkä myöskään palkkaisi häntä.
Monet ruotsin testit olen tehnyt työpaikan hakijoille, eikä kenenkään hakuprosessi kaatunut tähän turhan kielen "testiin" .

https://svenska.yle.fi/a/7-10007864
Inom FSD har det funnits ett missnöje med att Sanna Marin inte talar svenska och inte verkade bry sej så mycket om den saken. Då talades det om att FSD borde lobba och få henne att lära sej svenska. Hur ser det ut nu?

FSD:ssä on ollut tyytymättömyyttä siihen, että Sanna Marin ei puhu ruotsia eikä näyttänyt välittävän siitä niin paljon. Sitten sanottiin, että FSD:n pitäisi lobbata ja saada hänet oppimaan ruotsia. Miltä se nyt näyttää?

- Min uppfattning är att hon är väldigt positivt inställd till svenskan och det syns i hennes arbete. Jag har nog uppfattat att hon vill lära sej svenska men det tar ju tid att lära sej ett nytt språk.

– Oma mielipiteeni on, että hän suhtautuu ruotsin kieleen erittäin myönteisesti ja se näkyy hänen työssään. Olen luultavasti ymmärtänyt, että hän haluaa oppia ruotsia, mutta uuden kielen oppiminen vie aikaa.

- Har FSD någon annat uppgift inom SDP än att påminna om det svenska språket?

- Onko FSD:llä muuta tehtävää SDP:n sisällä kuin ruotsin kielen muistuttaminen?

- Absolut. Till exempel att ta upp de nordiska frågorna. FSD är partiets fönster till Norden. Jag tror att det är vi som bidrar till att nordiska frågor syns i partiet.

- Ehdottomasti. Esimerkiksi pohjoismaisten asioiden käsittelyyn. FSD on puolueen ikkuna Pohjoismaihin. Luulen, että me olemme mukana siihen, että pohjoismaiset asiat näkyvät puolueessa.

Kiitos avusta Google

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 1513
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Rosa Meriläinen hesarin mielipidepalstalla hehkuttaa ja vaatii kouluruotsia

#9 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 27.10.2021 11:18

Aivan järkyttäviä asenteita kulttuuriväellä.
Jos siis opettaja päästäisikin oppilaan armosta läpi,viimeistään Meriläisen kontrollipiste estää työllistymisen..
Vaikka ruotsia ei työssä tarvitsisikaan..

Vertaa se tamperelainen suomenkielinen some-aktiivi,joka rääkkäsi VR:n konduktööriä pakkoruotsi-tentillään.

Jos ruotsia työssä oikeasti tarvittaisiin, ei tehtävään tietenkään kukaan työhönottaja voi palkata hakijaa,joka ei osaa ruotsia...

Outo kirjoitus kaikenkaikkiaan..
Palkkaisin ruotsia osaamattoman ihmisen vakituiseen työsuhteeseen vain, mikäli hänellä olisi puutteelle pätevä syy: hän on käynyt koulunsa muualla kuin Suomessa. Kertoohan kielitaidon puute yleensä asenteesta, joka ei ole hyväksi luovassa, yhteiskunnallisessa ja sosiaalisessa työssä
.

Varaudutaanko tässä jo ennakkoon ruotsin vapaaehtoisuuteen?
Eli poliittinen työsyrjintä kohtaa niitä,jotka tulevaisuudessa valitsevat jonkin muun kielen kuin ruotsin?

"Teitä on varoitettu"

Hillevi Henanen
Viestit: 1646
Liittynyt: 14.10.2013 20:18

Re: Rosa Meriläinen hesarin mielipidepalstalla hehkuttaa ja vaatii kouluruotsia

#10 Lukematon viesti Kirjoittaja Hillevi Henanen » 27.10.2021 11:47

Surut nyt ei vaan ehdi ja riitä syrjimään joka paikkaan, ja puolet heistä ei edes halua. Toki tätä piireihin armoitettua suomenkielistä väkeä on sitten jossain määrin paikkaamassa tätä puutetta.

Siinä on sitten oma mielenkiintonsa jos oikeita ruotsinkielisiä alkaa pesiytyä enenevässä määrin Ahvenanmaan puskiin.
Oikeilla ruotsalaisilla kun ei satu olemaan oma lehmä ojassa tässä kieliasiassa, he ovat hoitaneet omat kielivähemmistönsä tehokkaasti, ja ulkopuolisen näkemys voi poiketa paljonkin kotimaisen surupopulaation näkemyksestä.

Uusi kielipolitiikka
Viestit: 1513
Liittynyt: 08.12.2017 17:48
Paikkakunta: Global
Viesti:

Re: Rosa Meriläinen hesarin mielipidepalstalla hehkuttaa ja vaatii kouluruotsia

#11 Lukematon viesti Kirjoittaja Uusi kielipolitiikka » 27.10.2021 12:07

Hillevi Henanen kirjoitti: 27.10.2021 11:47 Surut nyt ei vaan ehdi ja riitä syrjimään joka paikkaan, ja puolet heistä ei edes halua. Toki tätä piireihin armoitettua suomenkielistä väkeä on sitten jossain määrin paikkaamassa tätä puutetta.

Oppilaan ja opiskelijan oikeusturva saattaa olla vakavasti uhattuna,jos

ruotsinopettaja tai ruotsin kielen lehtori

kuuluu tällaiseen mielivaltaa käyttävään kontrolli-lahkoon,joka katsoo oikeudekseen syrjäyttää yhteiskunnasta ruotsin asemasta väärällä tavalla ajattelevan nuoren,
vertailukohtana voisi olla "vääräuskoisten"kohtelu.

Miten voitaisiin tehokkaasti varmistaa, ettei tällainen suoranainen mielivalta saa enempää jalansijaa?

pjl69
Viestit: 481
Liittynyt: 17.03.2017 14:39

Re: Rosa Meriläinen hesarin mielipidepalstalla hehkuttaa ja vaatii kouluruotsia

#12 Lukematon viesti Kirjoittaja pjl69 » 27.10.2021 12:43

Uusi kielipolitiikka kirjoitti: 26.10.2021 23:20
Jos ihmisellä on kielteinen asenne ruotsiin, miten hän suhtautuu suomenruotsalaisiin
Ilman pakkoa todennäköisesti täysin välinpitämättömästi -EVVK.
Pakon vallitessa pakon alullepanijoihin suhtaudutaan tietysti kielteisesti.
Johtopäätöksiä?
Asiaa voi ajatella nykytilanteessa saamelaisilla, jotka tuskin kiinnostavat intohimoisesti ketään. Tehokkain tapa nostattaa vihaa ja vastustusta kyseistä kansanryhmää kohtaan olisi tietenkin säätää saamen kieli kaikille pakolliseksi. Kuinka umpityhmän pitää ihmisen olla, ettei tätä ymmärrä ilman että asia pitää selittää hänelle kädestä pitäen.

Hillevi Henanen
Viestit: 1646
Liittynyt: 14.10.2013 20:18

Re: Rosa Meriläinen hesarin mielipidepalstalla hehkuttaa ja vaatii kouluruotsia

#13 Lukematon viesti Kirjoittaja Hillevi Henanen » 28.10.2021 13:25

– Oma mielipiteeni on, että hän suhtautuu ruotsin kieleen erittäin myönteisesti ja se näkyy hänen työssään. (Olen luultavasti ymmärtänyt -Googlen käännös) Käsitykseni on, että hän haluaa oppia ruotsia, mutta uuden kielen oppiminen vie aikaa.
Kuinka monta vuotta pääministerille on tähän mennessä syötetty pakkoruotsia? Kauanko se vielä on uusi kieli? Tässä nimenomaisessa tapauksessa voi olla pitkäänkin kuten suurimmalla osalla suomenkielisiä yleensäkin.

Onneksi Qvintus ei sortunut tähän toinen kotimainen-soopaan, koska esim. suomenkielisten kuntien alueella ruotsi on mitä suurimmassa määrin vieras kieli.
Suomenkieliset kunnat yht, 3 645 168 asukasta
1. Suomenkielisiä 3 467 791 (95,1%)
2. Venäjänkielisiä n. 40 500 (1.1%)
3. Viron/eestinkielisiä n. 18 700 (0,5% eli 5 ‰)
4. Ruotsinkielisiä 16 055 (0,4% eli 4 ‰)

Eli suomenkieliset kunnat kattavat 95% tämän kaksikielisen maan pinta-alasta, ja ruotsin kieli on koko tämän valtavan alueen neljänneksi puhutuin kieli.
Noissa ruotsinkielisissä on osa Ruotsin kansalaisia, mutta he muuttuvat kielitilastossa suruiksi (ruotsinkielisiä palveluita vaatimaan?) vips heti maahan tultuaan.
Riikinruotsia puhuville ei edes ole omaa kieliryhmää Tilastokeskuksen tilastoissa, näin saadaan ryhmä ruotsinkieliset suuremmaksi.
Toisin on Ruotsissa, jossa suomenkieliset on erotettu omiksi ryhmikseen ihan päinvastaisesta syystä, että suomenkielisten määrä EI näyttäisi niin isolta.
Kukin tarpeidensa mukaisesri!

260 suomenkielisestä kunnasta kahdeksassa (8) ei ole ensimmäistäkään ruotsinkieliseksi ilmoittautunutta,
ja kahdessatoista muussa (12) on yksi/kunta. Asukkaita näissä 20 kunnassa yht. 45811 eli 1,5 kertaa Ahvenanmaan 16 kunnan väkimäärä.

Hillevi Henanen
Viestit: 1646
Liittynyt: 14.10.2013 20:18

Re: Rosa Meriläinen hesarin mielipidepalstalla hehkuttaa ja vaatii kouluruotsia

#14 Lukematon viesti Kirjoittaja Hillevi Henanen » 29.10.2021 15:28

Uusi kielipolitiikka kirjoitti: 26.10.2021 23:03
Ruotsin oppimisen haasteet liittyvät myös opettajankoulutukseen. Ruotsin kielen aineenopetta-
jankoulutuksen opiskelijakiintiöt ovat viime vuosina jääneet monissa yliopistoissa vajaiksi.
Syyksi
opettajankoulutuksen asiantuntijat arvioivat, että opiskelijat kokevat ruotsin opettajan työn pal-
jon haasteellisemmaksi kuin muiden kielten opettajien työn. Ruotsinopettajille asetetaan myös
kovia odotuksia niin oppiaineen kiinnostavuuden lisäämiseksi kuin parempien oppimistulosten
saavuttamiseksi.
Pakkoruotsin opettaminen on kuin kuolevan hevosen piiskaamista laukalle.
Eiköhän tämä pakkoruotsin mielekkyys ole jo tullut opiskelijoillekin selväksi.
Kai sen opiskelu paremman puutteessa menee, mutta ei se ruotsin tilannetta ainakaan jatkossa kohenna jos se jää virallisestikin paremman puutteessa opiskeltavaksi aineeksi.

Vastaa Viestiin