Sivu 1/1

Miten suomalainen voisi valmistua ruotsitta?

Lähetetty: 14.03.2012 19:22
Kirjoittaja Sees
Moni kyselee, voiko jotenkin auttaa lastaan välttymään pakkoruotsilta. Voiko?

Peruskoulussa ruotsi on ett måste.

Peruskoulussa voi periaatteessa saada vapautuksen ruotsista, jos sen opiskelu muodostuu kohtuuttomaksi oppilaalle. Käytännössä peruskoulun vapautuksia annetaan tällä hetkellä lähinnä oppilaille, jotka ovat joko täysin kielitaidottomia tai ovat laajasti mukautettuja eli lukevat esim. viidennen kirjoja seiskalla. Vapautuksen saaneista vain harvat jatkavat korkeakouluihin.

Onko muita ruotsittomia peruskouluja tavallisille lapsille kuin Itäsuomen koulu, joka toimii Lappeenrannassa, Imatralla ja Joensuussa? Koulun opetuskieli on suomi. Lisäksi osia oppiainesisällöistä opetetaan venäjän kielellä. Vieraskielisen opetuksen osuus vähenee ylemmille luokille siirryttäessä jatko-opintoihin valmistautumista ajatellen. Venäjän kieltä ja kulttuuria opetetaan vieraana kielenä suomenkielisille oppilaille ja äidinkielenä venäjänkielisille oppilaille. Englannin kieltä opiskellaan laajan, kolmannelta luokalta alkavan A-oppimäärän mukaisesti. Ruotsin kieli on perusopetuksessa valinnainen aine. Kyse on kuitenkin kielikoulusta eli lapsen on oltava kielellisesti lahjakas sopeutuakseen kaksikieliseen opetukseen.

Toisella astella ruotsin kiertäminen on yhtä vaikeaa.

Lukiossa on opiskeltava ruotsia viisi kurssia, mutta sitä ei ole pakko kirjoittaa. Ainoastaan opiskelija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, voi hakea vapautusta siitä. Lisäksi suomalainen opiskelija, joka on oleskellut useita vuosia ulkomailla ja/tai ei ole suorittanut suomenkielistä peruskoulua, voi hakea vapautusta ruotsin opiskelusta.

Itäsuomen koulun lukiossa opiskeleva voi vähentää 8 kurssia valtakunnallisista pakollisista kursseista omien tulevaisuudensuunnitelmiensa perusteella - mutta koulun tuntijaon mukaan tämä koskisi vain englannin, lyhyen matematiikan, biologian, maantiedon, historian, yhteiskuntaopin sekä taitoaineiden kursseja, ei pakollista ruotsia.
http://www.itasuomenkoulu.fi/media/Itae ... tijako.pdf

Ammattikoulussa ruotsin osuus on suppeampi. Ammattitutkinnon ohella voi myös kirjoittaa ylioppilaaksi, mutta tämä voi olla haastavampaa, koska opetusta yo-kokeita varten on vähemmän ja samoin korkeakouluopiskeluun orientoivia opintoja.

Korkeakouluissa on edelleen pakolliset virkamiesruotsin kurssit ja koe.

Mistään suomalaisesta korkeakoulusta ei tietääkseni voi valmistua ilman virkaruotsia, ellei ole onnistunut käymään lukiota ilman ruotsia (siis joko ulkomailla tai Suomessa pitkän ulkomailla oleskelun jälkeen).

Mutta minne ulkomaiseen yliopistoon kannattaa lähteä opiskelemaan, jos haluaa opiskella englanniksi?

Esimerkiksi voi pyrkiä Tallinnan teknilliseen yliopistoon, jossa voi opiskella englanniksi (ja tietysti viroksi tai venäjäksi). Mahdollisista kieliopinnoista en saanut käsitystä esittelysivujen perusteella:
http://www.ttu.ee/admissions/admissions-for-finnish/
Minulla ei ole käsitystä opintojen rahoituksen järjestämisestä Tallinnassa tai muualla Virossa, tai Englannissa.

Ei tähän järjestelmään ole juuri aukkoja jätetty.