Sivu 1/1

Johdanto

Lähetetty: 30.06.2007 05:08
Kirjoittaja webmaster
Kielikoulutuspolitiikka osoittaa, miten kielipolitiikan ihanteet, tavoitteet ja sisällöt voidaan toteuttaa koulutuksessa siltä osin kuin kielipolitiikka koskee koulutusta. Kielikoulutuspoliittiset linjaukset pitävät sisällään esitykset siitä, mitä kieliä koulutus koskee, mitä taitoja ja asenteita kielikoulutuksessa kehitetään, millainen taitotaso tulee saavuttaa eri koulutusasteilla ja miten oppimateriaalien tarve ja opettajankoulutuksen tarve saadaan tyydytettyä.